Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

16.02.2018

MONITORING RADA VLADE I PARLAMENTA FEDERACIJE BiH U 2017. GODINI - PERMANENTNA KRIZA NE POGAĐA SAMO ONE KOJI JE PROIZVODE – STRANKE NA VLASTI

Zaokupljenost ovdašnjih političara skorim izborima i uskostranačkim i ličnim interesima, nauštrb interesa zajednice, odnosno građana ove zemlje, izbija na svakom koraku. I mada je prisutna u cijeloj zemlji i na svim nivoima vlasti, možda svoj najdramatičniji oblik i najveće konkretne posljedice ima u FBiH. Čija nam vladajuća koalicija – odnosno, njene stranke-članice, demonstriraju najgore lice politike. Slažući se samo u jednom – održanju na vlasti, po svaku cijenu. Permanentna kriza u odnosima unutar vladajuće koalicije u FBiH, koju proizvode stranke koje čine tu koaliciju, svojim stalnim sukobima, ostavlja ozbiljne posljedice po cijelo društvo. Parlament je spriječen da vrši svoju projektovanu društvenu funkciju, a Vladin rad je, u dobroj mjeri doveden u pitanje.
KURIOZITET JE DA JE KRIZA U MEĐUSOBNIM ODNOSIMA, KOJA JE REZULTIRALA SVOJEVRSNOM BLOKADOM U RADU PARLAMENTA, ESKALIRALA NAKON SJEDNICE NA KOJOJ JE VLADAJUĆA KOALICIJA IZGLASALA POVJERENJE AKTUELNOJ VLADI FBIH. Nakon što nije usvojen godišnji izvještaj o radu Vlade FBiH za 2016. godinu, a u Predstavničkom domu ni izvještaj o izvršenju budžeta za 2016., opozicija je tražila izglasavanje nepovjerenja Vladi. Stranke vladajuće koalicije su na trenutak zaboravile svoje razmirice i jedinstveno stale iza Vlade. No, u nastavku će se pokazati da je ostanak na vlasti i jedino o čemu se vladajuće stranke mogu složiti. Sjednica, na kojoj su stranke vladajuće koalicije iskazale jedinstvenu podršku Vladi, održana u julu 2017. godine, bila je i posljednja održana redovna sjednica u tom domu u ovoj godini – do kraja godine biće održane tek još 3 vanredne sjednice. Situacija u Domu naroda je još lošija – nakon što je u prva tri mjeseca 2017. godine održao 5 redovnih sjednica, sljedećih 5 mjeseci, od aprila do septembra, održavala se samo jedna sjednica, u 4 nastavka, a do kraja godine još samo 3 vanredne, od kojih jedna još nedovršena.
REZULTAT RADA U TAKVIM OKOLNOSTIMA NAJBOLJE ODSLIKAVA ŠTETU UČINJENU GRAĐANIMA FEDERACIJE – VEĆINA URAĐENOG U OVOJ GODINI, URAĐENA JE NA NJENOM POČETKU. U prva tri mjeseca 2017. godine, u Domu naroda je realizovano dvije trećine mjera usvojenih u tom domu, u ovoj godini – dok je u prvom kvartalu realizovana 81 mjera, u drugom je realizovano 18, u trećem 15 a u četvrom 14. Situacija je slična i u Predstavničkom domu, samo što je pad nastupio nakon drugog kvartala. Kuriozitet je da je u 5 zadnjih mjeseci, u Predstavničkom domu, realizovano tek 18 mjera, koliko i u samo 2 dana januara.
ČITAV NIZ IZUZETNO ZNAČAJNIH MJERA, KOJE SU TREBALE BITI USVOJENE U OVOM PERIODU, NIJE RAZMATRAN, NIJE USVOJEN ILI JE IZJAŠNJAVANJE O NJIMA ODGAĐANO. Odgađanjem sjednice u Domu naroda, npr. odgođeno je izjašnjavanje o čak 15 zaključaka koji se odnose na obavezu provođenja presude Ustavnog suda FBiH. A na nastavku 23. sjednice PD PFBiH, održanom 26.7.2017., nijedna tačka nije usvojena, tj. nije dobila potrebnu većinu glasova, iako su se dvije odnosile na provođenje odluka Ustavnog suda.
DISFUNKCIONALNOST VLASTI, VIDLJIVA JE IZ VELIKOG BROJA NERAZMATRANIH I ODBIJENIH ZAKONA. Čak 30 zakona, koje je Vlada utvrdila u 2017. godini, nisu, u ovoj godini, razmatrani ni u jednom domu Parlamenta. A 12 zakona je odbijeno – 9 u predstavničkom a 3 u domu naroda. U 2017. godini, u Parlamentu FBiH (u oba doma, u istom tekstu) usvojeno je svega 27 zakona.
U 2017. GODINI, NI U JEDNOM DOMU PARLAMENTA FBIH, NIJE USVOJENA (NITI RAZMATRANA) NIJEDNA STRATEGIJA. NS RS, u istom periodu, usvojila ih je 7 i u nacrtu prihvatila još jednu.
POZITIVAN MOMENT, U RADU PARLAMENTA FBIH, U 2017. GODINI, JE ODRŽAVANJE 4 TEMATSKE SJEDNICE U PREDSTAVNIČKOM DOMU. Na žalost i na njima je došlo je do neslaganja stavova predstavnika stranaka vladajuće koalicije oko predloženih zaključaka. Što samo potvrđuje tezu da ovdašnje koalicije nisu programske, nego tzv. matematičke – stvorene tek za preuzimanje i podjelu vlasti, s naglaskom na podjeli. I da padaju na skoro svakom ozbiljnijem pitanju. Dodajmo da Dom naroda, u dosadašnjem dijelu godine, nije organizovao nijednu tematsku sjednicu, iako su one planirane njegovim programom rada za ovu godinu.
SUKOB UNUTAR VLADAJUĆE KOALICIJE DOVEO JE I DO KRŠENJA ZAKONA O BUDŽETIMA U FBIH, PRI USVAJANJU BUDŽETA FBIH ZA 2018. GODINU. Istovremeno, niti jedan od domova Parlamenta FBiH nije svoj program rada za 2018. usvojio prije isteka 2017.
IZ ODNOSA PREMA PROGRAMU RADA – VREMENU NJEGOVOG USVAJANJA, NJEGOVOM SADRŽAJU, I U KONAČNICI REALIZACIJI – VIDLJIV JE POTPUNI NEHAT I NEODGOVORNOST PARLAMENTA FBIH. Predstavnički dom svoj program rada za 2017. godinu usvojio je 25.04.2017. a Dom naroda tek 21.09.2017, svega 3 mjeseca prije kraja godine na koju se odnosi. U programima rada domova nije navedena nijedna strategija, iako ih Program rada Vlade, po kome su rađeni programi u Parlamentu, sadrži 10. A realizacija planiranih obaveza je, takoreći, tek simbolična – realizovano je tek 14% od planiranog za 2017. godinu. Parlament FBiH okončao je 2017. godinu sa 78 programom planiranih, a nerealizovanih zakona. Među nerealizovanim su brojni zakoni na čiju se realizaciju čeka godinama i koji su u uskoj vezi sa kvalitetom života građana.
U VIŠE NAVRATA, POSLANICI I DELEGATI U PARLAMENTU FBIH UPOZORAVALI SU NA KRŠENJE POSLOVNIKA OD STRANE RUKOVODSTAVA DOMOVA, NESAZIVANJEM SJEDNICA U ODREĐENOM VREMENSKOM ROKU ILI NESTAVLJANJEM ODREĐENIH AKATA NA DNEVNI RED. Iz činjenice da brojni akti čekaju da razmatranje i odluku neprimjereno dugo, izveden je zaključak da bi sjednice u Parlamentu imalo smisla održavati sedmično.
PRODUKTIVNOST VLADE, U 2017. GODINI PALA JE ZA 21%, U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU. A REALIZACIJA, PROGRAMOM RADA, PLANIRANIH OBAVEZA, U 2017. GODINI, JE NEPRIHVATLJIVO NISKA. Od ukupnog broja mjera u Programu rada Vlade FBiH za 2017. godinu, realizovano je tek 57%. A broj realizovanih zakona je tek 35%.
RAZLIČITI PROBLEMI U FUNKCIONISANJU VLADAJUĆE KOALICIJE, REZULTIRAJU PORAZNOM PRAKSOM DA SE U PARLAMENTARNOJ PROCEDURI DODATNO UMANJUJE IONAKO SKROMAN BROJ ZNAČAJNIH MJERA KOJE UTVRĐUJE VLADA. Od 47 zakona utvrđenih na Vladi u prijedlogu, tokom 2017. godine, u Parlamentu FBiH je usvojeno tek 16, jedan je na usaglašavanju, 5 je oboreno, a čak 22 ih uopšte nije razmatrano ni u jednom domu Federalnog parlamenta, u posmatranom periodu. Kao ni 5 na Vladi utvrđenih strategija, koje su upućene u Parlament FBiH, ali se ova institucija niti o jednoj nije izjašnjavala u 2017. godini.
S DRUGE STRANE, IMA I MJERA ( A TO SU ONE KOJE SE BAVE KADROVSKIM PITANJIMA) OKO KOJIH U VLADI I VLADAJUĆOJ KOALICIJI, OČITO, NEMA PREVIŠE PROBLEMA (OSIM KAD SE INTERESI I APETITI POKLOPE, KAO U SLUČAJU KOME SMO NEDAVNO SVJEDOČILI, KOD IZBORA RUKOVODSTVA POREZNE UPRAVE FBIH). Među saglasnostima, odlukama i rješenjima realizovanim u 2017. godini, nalazi se i 123 koje su u vezi sa pitanjem razrješenja i imenovanja na rukovodnim i upravljačkim pozicijama u javnoj upravi i javnim preduzećima FBiH.
NA POLJU REFORME ZAKONODAVSTVA U OBLASTI IMENOVANJA I ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU FBIH I DALJE BILJEŽIMO OPSTRUKCIJE I KAŠNJENJA. Godinu dana je prošlo od kada je Federalni zakon o državnim službenicima proglašen neustavnim, a novi se, ni do kraja 2017. nije pojavio. S druge strane, Vlada je utvrdila kvalitetne i nove mjere kroz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH, u kojem su se jasno opredijelili za principe transparentnosti u zapošljavanju na svim nivoima i u svim javnim ustano-vama i preduzećima, ali je finalizacija istog zakočena u Parlamentu i on, od početka juna, čeka na usaglašavanje.
U 2017. GODINI BILJEŽIMO POZITIVAN PRIMJER SARADNJE PREDSTAVNIKA VLASTI I ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA. Na poziv Premijera, CCI i TI su završili radni materijal posebne Uredbe koja može značajno unaprijediti sistem zapošljavanja u cijelom javnom sektoru, te omogućiti prijem i napredak najkvalitetnijih kandidata. No, ista ne može biti predmetom razmatranja na Vladi, dok ne bude okončana procedura usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.
AKCIONI PLAN VLADE FBIH ZA BORBU PROTIV SIVE EKONOMIJE, IAKO JE NAJAVLJEN, NIJE USVOJEN U 2017. G. Iako je trebao biti završen početkom maja i iz institucija tvrde da kontinuirano rade na njemu i da će u taj dokument ugraditi i mjere borbe protiv sive ekonomije usaglašene na 3. zajedničkoj sjednici Vlade FBiH i Vlade RS, održane 04.10.2017. godine, ovaj važni dokument se nije pojavio na sjednicama Vlade do kraja 2017.
AKCIONI PLAN ZA REALIZACIJU REFORMSKE AGENDE ZA BIH, ZA PERIOD 2015-2018. POSTOJI, ALI SE S NJEGOVOM REALIZACIJOM OZBILJNO KASNI. U posljednju godinu predviđenog četverogodišnjeg perioda za realizaciju ovog akcionog plana, ušlo se sa manje od 50% u potpunosti realizovanih mjera.
VLADA FBIH NE POŠTUJE NI VLASTITI, NI POSLOVNIK O RADU PARLAMENTA. KRŠI ZAKONE. A I USTAV - KRŠENJE USTAVA ILI PRAVA NA LOKALNU SAMOUPRAVU, RAZLIČITIM ODLUKAMA KOJE DONOSE INSTITUCIJE VLASTI U FBIH,  A POTOM USPORENA IMPLEMENTACIJA PRESUDA USTAVNIH SUDOVA, KOJIM SE NALAŽE OTKLANJANJE NEUSTAVNOG DJELOVANJA, JE PROBLEM KOJI SVE VIŠE PRITISKA VLADU I PARLAMENT FBIH. Čitav je niz važnih zakona koji se moraju izmijeniti ili donijeti potpuno novi, kako bi se implementirale presude ustavnih sudova FBiH i BiH. Mnogi od njih godinama čekaju na realizaciju, a stižu stalno nove presude. Generalno, kada su u pitanju izvršenja odluka ustavnih sudova, a iz kojih proizilazi izmjena zakonodavstva u određenoj oblasti, procedure pripreme zakona unutar resora Vlade FBiH, a potom i razmatranja i usvajanja u Parlamentu FBiH, predugo traju.
NISKA REALIZACIJA PLANIRANIH OBAVEZA, REZULTIRALA JE NEUSVAJANJEM ČITAVOG NIZA IZUZETNO ZNAČAJNIH MJERA, KOJE SU TREBALE POBOLJŠATI KVALITET ŽIVOTA GRAĐANA FEDERACIJE, ILI BAR ZAUSTAVITI NEGATIVNE TRENDOVE. Navedimo samo primjer Strategije za mlade, čije se kreiranje odlaže i pored situacije u kojoj napuštanje zemlje od strane mladih i negativan prirodni priraštaj, dobijaju alarmantne dimenzije i od međunarodnih prijatelja ove zemlje se doživljavaju kao jedan od najozbiljnijih problema s kojim se zemlja suočava i s kojim se treba suočiti naša vlast. No umjesto na nepreglednu kolonu odlazećih, mladih i radnosposobnih, domaći političari koncentrisani su na skore izbore. I na svoje uskostranačke i lične interese. Centri civilnih inicijativa, pozivaju vlasti u cijeloj zemlji, pa tako i u Federaciji, da se konačno ozbiljno uhvate u koštac sa problemom masovnog odlaska mladog i radnosposobnog stanovništva iz zemlje.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina