Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

06.11.2017

NISKE STRANE INVESTICIJE - SKROMAN EKONOMSKI RAST

Centri civilnih inicijativa (CCI) nedavno su objavili izvještaj „Stanje nacije“ koji prati provedbu i efekte reformi u Bosni i Hercegovini. Ovaj izvještaj sadrži obuhvatan pregled informacija o formalnoj realizaciji mjera iz Reformske agende, te mjerenju efekata u različitim oblastima poput javnih finansija, poslovne klime, tržišta rada, vladavine prava, socijalne politike, itd. Jedna od oblasti analize jesu i strane investicije.

Ko i koliko investira u BiH?

Prema podacima Centralne banke BiH, od 1994. do 2016. godine, u BiH je investirano 12,9 milijardi KM. Najviše investicija je bilo u oblasti trgovine, zatim bankarskih djelatnosti, duhanske industrije, itd. Najviše investicija dolazi iz Austrije, zatim Hrvatske i Srbije, dok od 10 zemalja s najviše investicija u BiH, njih 9 su evropske, te Rusija.


Slika 1. Vrijednost stranih investicija u BiH (1994. – 2016.)

Ekonomska teorija, brojne analize i naša dosadašnja iskustva pokazuju da direktna strana ulaganja imaju pozitivan efekat na razvoj privrede i društva zemlje u koju stižu ulaganja - direktno, u finansijskom smislu ili indirektno, u smislu novih ideja, tehnologija i znanja. Nivo stranih investicija u neku zemlju direktno zavisi od ambijenta poslovne klime i lakoće poslovanja u toj zemlji, te posebno od snage institucija i vladavine prava.

Ako posmatramo period 2012.-2016. godina, udio direktnih stranih ulaganja (FDI) u bruto domaćem proizvodu (BDP) BiH, kreće se od 1,53 do 2,98% BDP-a. U posljednje dvije godine zabilježen je pad investicija, prvo na 2,1% u 2015., a onda na 1,8% u 2016. godini ili (samo) 536 miliona KM. Nominalne vrijednosti investicija po godinama prikazane su u tabeli.

 Mnogo veće investicije u zemljama regije

Godina

Strane investicije u milionima KM

2012.

602

2013.

409

2014.

812

2015.

614

2016.

536

Ukoliko udio stranih investicija u BiH uporedimo sa zemljama regije, vidjećemo da u Srbiji FDI učestvuju sa 5,2% BDP-a, u Hrvatskoj 3,2%, te u Sloveniji sa 2,4%. Uvidom u realnu vrijednost BDP-a vidljivo je da Srbija ima dva i po puta viši (78 milijardi KM), Slovenija sa dosta manjim brojem stanovnika ima gotovo 3 puta viši (88 milijardi KM), a Hrvatska gotovo 4 puta viši (104 milijarde KM) BDP od BiH. To znači da je 1% investicija u BDP-u BiH, duplo manja vrijednost nego 1% u Srbiji, blizu tri puta manja vrijednost nego 1% u Sloveniji, te gotovo četiri puta manja vrijednost nego 1% u Hrvatskoj.


Slika 2. Visina BDP-a I udio stranih investicija

Kada gledamo direktna strana ulaganja u nominalnom iznosu ona su u 2016. godini iznosila tek 536 miliona KM u Bosni i Hercegovini, dok su ostale zemlje regije bile ispred. Tako u Srbiji strana ulaganja u 2016. godini iznose preko četiri milijarde KM, u Sloveniji 2.1 milijardu KM, a u Hrvatskoj 770 miliona KM. Kada se ove cifre iskažu u vrijednosti po glavi stanovnika u BiH iznose tek 152 KM, dok je u zemljama regije taj iznos značajno viši: Srbija 564 KM, Hrvatska 770 KM i Slovenija 1.040 KM investicija po glavi stanovnika. Investicije per capita najbolje pokazuju njihovu realnu vrijednost i potencijalni uticaj na ekonomski rast i poboljšanje životnog standarda stanovništva.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina