Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

29.08.2017

VLADA I SKUPŠTINA BPK GORAŽDE U PRVOJ POLOVINI 2017. GODINE - ZA REALIZACIJU ZAKONA IZ JEDNOG GODIŠNJEG PLANA POTREBAN ČITAV MANDAT

 Uz Vladu i Skupštinu USK, institucije vlasti u BPK Goražde, mjesta su najturbulentnijih političkih odnosa u državi. U aktuelnom mandatu, koalicije i Vlade se mijenjaju tempom od jednom godišnje. I u prvoj polovini 2017. g, vlast je, dakle, dobar dio svoje energije nastavila trošiti na bavljenje samom sobom i međustranačkim obračunima. Sve do uspostave nove vladajuće koalicije i nove rekonstrukcije Vlade. No, da se promjene u vlasti, u našoj zemlji, ne dešavaju zbog loših rezultata, kršenja zakona i sličnih razloga, zbog kojih bi one bile za pozdraviti, nego gotovo isključivo zbog sukoba stranačkih i privatnih interesa, dokaz je i činjenica da je i nakon rekonstrukcije Vlade BPK, na čelu ministarstva finansija osoba pravomoćno presuđena zbog falsifikovanja diplome ekonomskog fakulteta. Iako je, pod pritiskom javnosti, podnio ostavku, zahvaljujući podršci stranke, Nudžeim Džihanić i pored djela i presude koji bi ga u svakoj iole uređenoj pravnoj i demokratskoj državi za sva vremena eliminisali iz političkog života, još uvijek je na čelu jednog od najvažnijih ministarstava i upravlja finansijama BPK.


U PRVOJ POLOVINI 2017. GODINE VLADA BPK NIJE ODRŽALA ČETVRTINU OD BROJA REDOVNIH SJEDNICA NA KOJE JE OBAVEZUJE NJEN POSLOVNIK. Umjesto 26, održala je svega 19 redovnih sjednica. Uz 2 vanredne i 1 telefonsku. Usporedbe radi, u istom periodu, Vlada USK je održala čak 29 redovnih sjednica i 23 vanredne – dakle, 10 redovnih i 20 vanrednih više od Vlade BPK. Manje redovnih sjednica nego u prvoj polovini 2017. Vlada BPK je, u posljednjih 7 godina, održala jedino u prvoj polovini 2011.


VLADA BPK DOŽIVJELA JE KATASTROFALAN PAD PRODUKTIVNOSTI U 1. KVARTALU 2017. ŠTO SE, LOGIČNO, ODRAZILO NA UKUPNE REZULTATE VLADE, U PRVIH 6 MJESECI. Sa 414 razmotrenih mjera u zadnjem kvartalu 2016. g., produktivnost je pala na svega 179 u 1. kvartalu 2017, odnosno za skoro 60%. U 2. kvartalu produktivnost je ponovo porasla na preko 400 mjera, ali to, naravno, nije bilo dovoljno da amortizuje loše rezultate s početka godine. Zato je ukupni rezultat u 1. polovini 2017. – 589 razmotrenih mjera – jedan od najlošijih u aktuelnom mandatu. Tačnije bolji jedino od rezultata na samom početku – u 1. polovini 2015.


NIVO ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI, U PRVOJ POLOVINI 2017. GODINE, BIO JE IZNAD IZUZETNO LOŠIH PROŠLOGODIŠNJIH REZULTATA (KADA, PODSJETIMO, VLADA BPK 5 I PO MJESECI, U KONTINUITETU, NIJE UTVRDILA NITI JEDAN ZAKON). Sa 10 utvrđenih zakona (5 u prijedlogu i 5 u nacrtu) Vlada BPK na 4. je mjestu kantonalne ljestvice, ispod vlada KS, TK i USK.  


PROGRAM RADA VLADE BPK ZA 2017. GODINU DONEŠEN JE SA KAŠNJENJEM I SA STRUKTURNOM GREŠKOM KOJA DOVODI U PITANJE UPOTREBLJIVOST STATISTIČKIH PODATAKA O NJEGOVOJ REALIZACIJI. Program je utvrđen na sjednici Vlade 03.04., a usvojen u Skupštini 24.04.2017., što znači da je prekršen Poslovnik o radu Vlade, koji precizno definiše obavezu da se Program rada za određenu godinu donosi prije kraja prethodne. S druge strane, Vlada se ponovo bavi “planiranjem unazad”. Naime, iako je Program rada Vlade za 2017. usvojen u aprilu, on u sebi sadrži i plan za prva tri mjeseca. I još gore – sadrži mjere koje su usvojene kad Program još nije ni postojao, bar ne u operativnom, usvajanjem na Vladi i Skupštini ozvaničenom obliku. Tako je Program u samom trenutku usvajanja već bio realizovan u procentu od 13%. Inače…


REALIZACIJA MJERA IZ PROGRAMA RADA, JE NEZADOVOLJAVAJUĆA. Od 115 mjera koje su po planu trebale biti realizovane u prvih 6 mjeseci, realizovano je tek njih 58, odnosno 50,4%. Pri tome...
VLADA BPK JE, U PRVOJ POLOVINI 2017. GODINE, NEKIM SVOJIM AKTIVNOSTIMA POZITIVNO UTICALA NA KVALITET ŽIVOTA GRAĐANA U KANTONU. I ove godine je donešena Odluka o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK Goražde, te Odluka o ostvarivanju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u Republiku Srpsku. No, krajnje je vrijeme da se ove stvari riješe sistemski i dugoročno, a ne „od godine do godine“. Dalje...
Na štrajk u zdravstvenom sektoru, Vlada je reagovala potpisivanjem sa Sindikatom Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji FBiH. Osim toga, Vlada je dala saglasnost Ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde na potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u ovom kantonu.
Vlada je usvojila i Odluku o uspostavi kreditnog revolving-fonda za poticanje razvoja privrede, namijenjenog za podršku privredi i to za zapošljavanje, otvaranje novih radnih mjesta, nabavku osnovnih sredstava, proširenje proizvodnih kapaciteta i uređenje infrastrukture.
Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK u saradnji sa Službom za zapošljavanje, usvojili su dva vrlo važna programa. Program stručnog osposobljavanja 2017. i Program obuke u 2017. godini.


VLADA JE USVOJILA I NEKOLIKO VAŽNIH AKCIONIH PLANOVA. Usvojen je Akcioni plan neprofitno-socijalnog stanovanja u BPK Goražde za period 2017.-2018. godina, kojim se operativno razrađuju ciljevi, mjere i aktivnosti definisanI u Strategiji neprofitno-socijalnog stanovanja. Usvojena su i dva Akciona plana koji proizilaze iz, prošle godine usvojene, Srategije razvoja kantona. S druge strane…


VLADA BPK NIJE USPJELA DA ODOLI JEDNOJ OD POJAVA KARAKTERISTIČNIH ZA BH POLITIKU – TROŠENJU ZNAČAJNOG VREMENA I ENERGIJE NA „KADROVSKA PITANJA“. Čak 95% donesenih rješenja odnosi se na razna razrješenja i imenovanja u kantonalnim tijelima, institucijama i ustanovama.


VLADA BPK NI ZA JEDNU GODINU AKTUELNOG MANDATA NIJE SVOJE OBAVEZE OKO USVAJANJA BUDŽETA REALIZOVALA NA VRIJEME, U SKLADU SA ZAKONOM O BUDŽETIMA U FBIH. Nacrt Budžeta za 2017. godinu utvrđen je na Vladi 06.03.2017. godine, čime je prekršen Zakon o budžetima u FBiH, po kome je nacrt Budžeta za ovu godinu trebao biti utvrđen najkasnije do 1.11.2016.


U SASTAVU VLADE BPK TEK SU DVIJE ŽENE, ČIME SE KRŠI ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA. Procenat manje zastupljenog pola ne smije biti ispod 40% i sve drugo se smatra diskriminacijom, čije  se otklanjanje istim Zakonom nalaže. Na žalost, ni posljednja rekonstrukcija Vlade nije iskorištena da se otkloni ili bar ublaži ovaj problem.


INTENZITET RADA SKUPŠTINE BPK, U PRVOJ POLOVINI 2017. GODINE, BIO JE NAJVEĆI, OD SVIH KANTONALNIH SKUPŠTINA. Skupština BPK, u ovom je periodu, održala 11 sjednica – 5 redovnih, 3 tematske, 2 vanredne i 1 Godišnju. Pet kantonalnih skupština imalo je čak dvostruko manje sjednica, u istom periodu.


TREBA NAGLASITI DA JE SKUPŠTINA BPK JEDINA KANTONALNA SKUPŠTINA KOJA JE U PRVOJ POLOVINI 2017. GODINE ODRŽAVALA (I) TEMATSKE SJEDNICE. Skupština je, u prvih šest mjeseci ove godine, održala čak dvije kompletne i započela treću tematsku sjednicu


PRODUKTIVNOST SKUPŠTINE JE PRATILA OSCILACIJE U RADU VLADE. U prvom kvartalu 2017. je došlo do pada, u odnosu na posljednji kvartal 2016., sa 67 sa 37 razmotrenih mjera, da bi ih u drugom kvartalu bilo razmotreno 60. Interesantno je da je i pored ovog pada produktivnosti u prvom kvartalu, ukupni rezultat u prvoj polovini 2017. godine (97 razmotrenih mjera), najbolji polugodišnji rezultat u posljednjih 7 godina. No...


KVANTITET NE ZNAČI NUŽNO I KVALITET. Analizirajući mjere koje je Skupština BPK razmatrala u ovom periodu, vidljivo je da najveći broj njih predstavljaju zaključci, koji čine četvrtinu svih razmatranih mjera, pri čemu se čak 96% njih odnosi na tematsku sjednicu koja se bavila Informacijom o procesuiranju ratnih zločina. Po brojnosti, slijede odluke, 85% kojih se odnosi na raznorazna imenovanja i razrješenja u institucijama BPK Goražde. Tek jednu Odluku možemo okarakterisati kao značajnu za građane kantona - Odluku o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK Goražde za 2017. godinu.


UDIO ZAKONA U UKUPNOM BROJU RAZMOTRENIH MJERA JE SVEGA 11%. Usvojeno je tek 5 zakona (uz još 5 nacrta koji su poslati u daljnju proceduru), što je jedan od najlošijih rezultata u posljednjih 7 godina – tri puta lošiji od rezultata od prve polovine 2012. godine.


ANALIZA POLUGODIŠNJE REALIZACIJE PROGRAMA RADA SKUPŠTINE BPK ZA 2017. GODINU, NAJBOLJE UKAZUJE NA OZBILJNOST PROPUSTA U ZAKONODAVNOJ SFERI. Od 32 zakona iz Programa rada za 2017. godinu, u prvoj polovini godine usvojeno je tek njih 4, što znači da je nivo usvajanja zakona u Skupštini BPK takav da je za realizaciju obaveza iz plana za samo jednu godinu, ovoj instituciji potreban čitav četverogodišnji mandat.


A NIJE USVOJENA NI NIJEDNA STRATEGIJA. Iako je Programom rada Skupštine BPK za 2017. godinu, planirano da u prvoj polovini ove godine budu realizovane dvije izuzetno značajne strategije - Strategija razvoja privrede i Strategija razvoja socijalnog poduzetništva – nijedna se nije pojavila na dnevnim redovima sjednica Skupštine, u ovom periodu.


SKUPŠTINA BPK NIJEDAN OD KLJUČNIH DOKUMENATA ZA SVOJ RAD U 2017. GODINI NIJE USVOJILA NA VRIJEME - PRIJE POČETKA GODINE NA KOJU SE ODNOSI.  I Program rada i Budžet su, umjesto prije kraja 2016., usvojeni tek u aprilu 2017. godine.


BPK JE, UZ KS, JEDINI KANTON U KOME NA PLATE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH NE ODLAZI VIŠE OD 50% BUDŽETA. Za ovu namjenu, u Budžetu BPK za 2017. godinu, koji iznosi nešto više od 40 miliona KM, otpada 39,6%. Pri tome, kada su u pitanju izdvajanja plate i naknade troškova zaposlenih, iznos za ovu stavku se, od početka aktuelnog mandata, postepeno smanjuje, i u 2017. godini je za cca 2.5 miliona KM manji nego 2014. godine. Usporedbe radi, u Zapadnohercegovačkom kantonu se čak 61% budžeta troši na plate i naknade troškova zaposlenih.


PORED KRŠENJA POSLOVNIKA I ZAKONA O BUDŽETIMA, REGISTROVANO JE  I KRŠENJE ETIČKOG KODEKSA. Etički kodeks kršen je neprimjerenim ponašanjem poslanika na sjednicama Skupštine, u dijelovima koji se odnose na osnovne principe ponašanja kao i na način komuniciranja.
Na kraju, uz ponavljanje konstatacije da je potpuno neprihvatljivo da vlastima u BiH čak i negativni revizorski izvještaji ili dokazana i presuđena krivična djela pojedinaca, nisu dovoljan razlog za smjenu odgovornih,


CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA VLASTIMA BPK PREPORUČUJU:         
Ističemo potrebu većeg fokusiranja institucija vlasti na ključne probleme građana, u drugoj polovini mandata. I za povećanje stepena realizacije zakona i drugih mjera koje mogu poboljšati kvalitet života u ovom kantonu.
Što prije donijeti planirane strategije razvoja privrede, poljoprivrede i socijalnog poduzetništva.
Ističemo i potrebu povećanja socijalne osjetljivosti, unutar institucija i nastavljanja usklađivanje primanja i privilegija političara sa opštom situacijom u društvu, na tragu inicijativa koje su se već pojavile u samoj Skupštini.
Potrebno je izvršiti izmjene Poslovnika o radu skupštine u dijelu „postupak za donošenje zakona“, kojim bi se, na 6 mjeseci, ograničilo vrijeme za proceduru usvajanja zakona, od njegovog prihvatanja u nacrtu u Skupštini.
Potrebno je učiniti sve, unutar institucija vlasti, kako bi se njihovi programi rada i Budžet BPK za 2018. godinu usvojili na vrijeme, do kraja 2017. Budžet donijeti uz obaveznu javnu raspravu, i u transparentnom i na argumentima utemeljenom procesu odlučivanja o prijedlozima iz javne rasprave.
Smijeniti aktuelnog ministra finansija, kako bi se zaustavio nastavak degradacije politike kao profesije i njenog srozavanja u očima građana.  


Za sve informacije molimo da kontaktirate Anu Lučić
(mob. 063 396 519; e-mail: ana@ccibh.org)

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina