Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

02.08.2017

CCI POZDRAVLJA DONOŠENE AMANDMANA NA USTAV KS

 Centri civilnih inicijativa (CCI) pozdravljaju prekjučerašnju odluku Skupštine Kantona Sarajevo da prihvati sve predložene amandmane na Ustav Kantona Sarajevo (KS). Posebno naglašavamo činjenicu da je polovina amandmana dobila jednoglasnu, a druga polovina podršku preko 70% zastupnika u Skupštini KS, što nedvosmisleno dokazuje važnost ove ustavno-pravne reforme koja predstavlja temelj za napredak i bolji život građana Sarajeva, jačanje principa vladavine prava, decentralizacije, supsidijarnosti i dobrog upravljanja.

Nužnost ove reforme Ustava Kantona Sarajevo prvoshodno se ogleda u potrebi za provođenjem odluka Ustavnog suda FBiH, koji je u 17 slučajeva utvrdio povredu prava i nadležnosti lokalnih samouprava s područja Kantona Sarajevo, te nedvosmisleno utvrdio sukob nadležnosti između Kantona, Gada i općina. Nagalašavamo važnost istovremene provedbe velikog broja presuda Ustavnog suda, u vremenima čestog i opasnog negiranja autoriteta najviših sudskih instanci u državi. Usvajanjem amandmana, osim formalnog provođenja odluka Ustavnog suda FBiH, u narednim mjesecima vlasti u KS trebaju pokazati privrženost institucionalnom poretku i vladavini prava.

Nadamo se da će ova važna reforma biti shvaćena kao opće dobro za sve građane Kantona Sarajevo, da u ovakvoj odluci nema političkih pobjednika niti gubitnika. Reforma Ustava KS je neophodan temelj i ključni preduslov za donošenje nekoliko bitnih zakona, čije će usvajanje unaprijediti legislativu o lokalnoj samoupravi, jasno precizirati nadležnosti, raspodjelu prihoda i, u konačnici, doprinijeti poboljšanju kvaliteta usluga i životnog standarda građana Sarajeva. Budući Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o pripadnosti javnih prihoda, Zakon o imovini, izmjene statuta Grada i općina, imaće uporište u novim ustavnim amandmanima, pa je donošenjem amandmana na Ustava, ispunjen prvi preduslov za pokretanje niza zakonodavnih projekata i reformi na loklanom nivou.
 
U sklopu projekta „Inkluzivne ustavno - pravne reforme za dobru upravu“ kojeg uz podršku Vlade Švicarske provodi CCI, resornim ministarstvima, Vladi, Skupštini, te jedinicama lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo, pružit će se široka logistička i stručna podrška pri praktičnoj implementaciji amandmana, donošenju i provođenju novih zakona, izmjeni statuta, itd. Kroz informativno – edukativnu kampanju „Bolje Sarajevo“, projekat će doprinjeti da reforme budu inkluzivne, da omoguće široku participaciju građana i da javni interes, kvalitet usluga i zadovoljstvo građana budu iznad svih drugih prioriteta.naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina