Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

17.07.2017

REZULTATI RADA VLADE I SKUPŠTINE KANTONA 10 U PRVOJ POLOVICI 2017. SKUPŠTINA ZA 6 MJESECI ODRŽALA 2 REDOVITE SJEDNICE I USVOJILA 1 ZAKON, VLADA… PALA

 Prvu polovicu 2017. godine, u Kantonu 10, obilježio je nastavak loših rezultata obje institucije vlasti u županiji i nastavak političke krize, koja je, nakon više od godinu dana trajanja, okončana smjenom Vlade, točnije smjenom premijera i 3 ministra koji su u Vladu došli na prijedlog SNSD-a. Time je okončana politička kriza u ovoj županije i odagnane višemjesečne nedoumice u svezi opstanka vladajuće koalicije. No, da li će to značiti i kraj loših rezultata, tek će se vidjeti, u nastavku.


SKUPŠTINA KANTONA 10 I U PRVOJ POLOVICI 2017. GODINE ZADRŽALA JE STATUS JEDNE OD ŽUPANIJSKIH INSTITUCIJA SA NAJLOŠIJIM REZULTATIMA. Za 6 mjeseci održane su svega 2 redovite sjednice, što je ubjerljivo najmanje od svih županijskih skupština. Uz te dvije sjednice, održane su i 2 izvanredne, na kojima je donesena Odluka o privremenom financiranju i smjenjena Vlade.


OD IONAKO MALOG BROJA MJERA, RAZMOTRENIH U PROMATRANOM RAZDOBLJU, VIŠE OD TREĆINE OTPADA NA BAVLJENJE VLASTI SAMOM SOBOM. BROJ ZNAČAJNIH MJERA USVOJENIH U PROMATRANOM RAZDOBLJU JE ZANEMARIV – ZA 6 MJESECI, USVOJEN JE SAMO 1 ZAKON (NAJMANJE OD SVIH ŽUPANIJSKIH SKUPŠTINA), A NIJE USVOJENA NITI JEDNA STRATEGIJA. Četiri županijske skupštine usvojile se 3 puta više zakona, jedna 4 puta, jedna 5, dvije 9 i jedna 12 puta više od Skupštine Kantona 10.


IAKO SU I PROŠLOGODIŠNJI REZULTATI BILI KRAJNJE SKROMNI, OVOGODIŠNJI PREDSTAVLJAJU PAD I U KVANTITATIVNOM I U KVALITATIVNOM SMISLU. Za razliku od 2016. godine, kada je Skupština realizirala niz mjera koje su mogle utjecati na kvalitetu života građana ove županije (između ostalog i vrlo značajnu Strategiju razvoja) u promatranom razdoblju je došlo do naglog pada u realizaciji ovakvih i sličnih mjera. Nije usvojena niti jedna strategija  a nije zaživjela ni spomenuta Strategija razvoja županije.


SKUPŠTINA KANTONA 10 JEDINA JE INSTITUCIJA VLASTI U BIH KOJA SVOJ PROGRAM RADA ZA 2017. G. NIJE DONIJELA NITI DO KRAJA PRVE POLOVICE OVE GODINE. Program rada Skupštine za 2017. usvojen je tek 3.7.2017. iako je, po Poslovniku, trebao biti usvojen prije kraja 2016. Nastavak je ovo neprihvatljive prakse, u kojoj je u posljednjih 11 godina program usvojen samo u 5 navrata, a i tada, svaki put, sa ozbiljnim kašnjenjima.


SKUPŠTINA JE TEK TREĆI PUT, U POSLJEDNJIH 11 GODINA, USVOJILA PRORAČUN U ZAKONOM PROPISANOM ROKU. Nažalost, Proračun nije i stupio na snagu, odmah nakon usvajanja, jer je Klub srpskih zastupnika pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, s njim u vezi.
JAVNA POTROŠNJA GUTA NAJVEĆI DIO PRORAČUNA U K10. Proračun K10 za 2017. godinu, najveći je do sada. A najviše sredstava, Proračunom Kantona 10 za 2017. godinu, planirano je za oblast "Bruto plaće i naknade zaposlenih" –  cca 42 milijuna KM ili 55% od ukupnog proračuna.


IAKO SU REZULTATI RADA SKUPŠTINE KANTONA 10 VRLO SKROMNI, A INTENZITET RADA KRAJNJE NEZAHTJEVAN – U PRVOJ POLOVICI GODINE NIJE SE RADILO NI 2 SATA MJESEČNO, U PROSJEKU – VEĆINA ZASTUPNIKA SKUPŠTINE KANTONA 10 JE PROFESIONALIZIRALA SVOJ STATUS I NA TEMELJU TOGA REDOVITO PRIMA PLAĆU. Uporedbe radi, zastupnici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, uključujući i rukovodstvo Skupštine, nakon jednoglasno donesene odluke, kao rezultat visoke socijalne svijesti i društvene odgovornosti, ne primaju plaću za svoj angažman u Skupštini, iako su im intenzitet rada i produktivnost daleko iznad one koju pokazuju zastupnici Skupštine Kantona 10.


USTAVNI SUD FEDERACIJE BIH JE U VELJAČU PRESUDIO DA DVIJE OD PET MJERA KOJE JE SKUPŠTINA USVOJILA U PROSINCU 2016. GODINE, A NA KOJE JE POKRENUT MEHANIZAM VNI, VRIJEĐAJU NACIONALNI INTERES BOŠNJAČKOG I SRPSKOG NARODA U KANTONU 10. Obzirom da se radi o višegodišnjim problemima, koji su stalni kamen spoticanja u ovoj županiji, za očekivati je bilo da Skupština, nakon izrečene presude, intervenira prema Vladi, tražeći da u određenom roku dostavi ove dokumente ponovno na razmatranje, u obliku koji neće biti sporan i vrjeđivati ničije vitalne nacionalne interese.

 


U PROMATRANOM RAZDOBLJU, NIJE PRIPREMLJENA I ODRŽANA NITI JEDNA TEMATSKA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA 10, IAKO ZA TAKVIM SJEDNICAMA POSTOJI POTREBA, JER, NAPROSTO, POSTOJE OZBILJNI PROBLEMI S KOJIM SE SUOČAVAJU GRAĐANI OVE ŽUPANIJE. Od posljednjih općih izbora, u listopadu 2014., broj zaposlenih je pao sa 9.621, na 9.105, u travnju ove godine. I pored smanjenja broja radnih mjesta i priliva novog radnosposobnog stanovništva iz škola, u naznačenom razdoblju je došlo i do pada broja nezaposlenih, u ovoj županiji – sa 9.395, na 8.510. Rezultat je to sve većeg odlaska stanovništva iz zemlje, ka Europskoj uniji i drugim razvijenim državama svijeta. Što je uz negativan prirodni priraštaj – a broj umrlih u prva 4 mjeseca ove godine je skoro duplo veći od broja rođenih – razlog za alarm, na svim razinama vlasti.


VLADA KANTONA 10 JE, UZ VLADE POSAVSKE I ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE, IMALA NAJNIŽI INTENZITET RADA I PRODUKTIVNOST, U PRVIH 6 MJESECI 2017. GODINE. Održano je svega 16 sjednica, pri čemu je posljednju, održanu zadnjeg dana promatranog šestomjesečja, održala nova Vlada. Niti u jednom mjesecu Vlada se nije pridržavala poslovničke obveze o održavanju sjednica jednom tjedno.


SA 215 RAZMOTRENIH MJERA, VLADA KANTONA 10 JE IMALA VEĆU PRODUKTIVOST JEDINO OD VLADE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE. Ujedno, ovo je i najlošiji polugodišnji rezultat Vlade Kantona 10 u aktualnom mandatu. I nastavak pada produktivnosti registriranog u drugom polugodištu 2016.


U STRUKTURI REALIZIRANIH MJERA PREOVLADAVAJU ONE DNEVNO-OPERATIVNOG KARAKTERA. Najveći broj razmotrenih mjera predstavljaju odluke, koje, uz zaključke, rješenja, sauglasnosti i mišljenja, čine čak 72% mjera razmotrenih u prvoj polovici 2017. godine. Izvješća, planovi i programi i informacije, obuhvaćaju daljnih 20%. Broj značajnih mjera, kojima se sustavno rješavaju neki problemi, međutim, mnogo je niži. Zakoni čine tek 3,7% od ukupnog broja, na Vladi, razmotrenih mjera, u promatranom razdoblju. A od strategija nije utvrđena niti jedna. Pa ni Strategija razvoja malih i srednjih poduzeća, planirana Programom rada, za ovu godinu. Jedino je 13.4. utvrđen Akcijski plan za provođenje, prošle godine konačno usvojene, Strategije razvoja županije.  


SVAKA PETA MJERA VLADE, DONESENA U PROMATRANOM RAZDOBLJU, ODNOSILA SE NA KADROVSKU POLITIKU. 42 od 215 razmotrenih mjera, u prvih 6 mjeseci 2017. godine različita su razrješenja i imenovanja.


NASTAVLJENA JE NISKA ZAKONODAVNA AKTIVNOST VLADE K10 I U PRVOJ POLOVICI 2017. – KAO I U 2016., PROSJEK UTVRĐENIH ZAKONA JE TEK 1 MJESEČNO. PROBLEM SA BROJEM UTVRĐENIH ZAKONA NAJOČITIJI JE PRI ANALIZI PROGRAMA RADA I NJEGOVE REALIZACIJE. Kako bi se ispunio planirani obim zakonodavnih aktivnosti, do kraja godine bi trebalo svaki mjesec donositi onoliko zakona koliko je Vlada Kantona 10 utvrdila u prvoj polovici godine. Drugim riječima – u drugoj polovini 2017. godine bi trebalo utvrditi 6 puta više zakona nego što ih je utvrđeno u prvoj polovici. Naime, u drugu polovicu godine, Vlada je ušla sa 34 nerealizirana zakona iz Programa rada, plus još 4 na kojima posao nije završila do kraja. Što je, s obzirom na pokazano u kompletnom aktualnom mandatu, potpuno nerealno.


PROGRAM RADA ZA 2017. G. PONOVNO NIJE DONESEN NA VRIJEME, PRIJE POČETKA GODINE NA KOJU SE ODNOSI, ČIME JE PREKRŠEN POSLOVNIK O RADU VLADE. Program za 2017. na Vladi je utvrđen u 3. a u Skupštini odobren početkom 4. mjeseca. Kuriozitet je da je ovo kašnjenje značajno poboljšanje u odnosu na prethodne 2 godine, za koje su programi za te godine donoseni na njihovom samom kraju – u listopadu i studenom.


VLADA JE PREKRŠILA I ZAKON O PRORAČUNIMA U FBIH, NE UTVRDIVŠI NACRT PRORAČUNA ZA 2017. U PROPISANOM ROKU. Umjesto najkasnije do 1.11, nacrt je utvrđen 15 dana kasnije.


VLADA KANTONA 10, KAKO U STAROM TAKO I U NOVOM SASTAVU, KRŠI I ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA. Iako Zakon eksplicitno propisuje da najmanja zastupljenost jednog spola u Vladi može biti 40%, u Vladi K10, od 9 njezinih članova, samo je jedna žena. Propuštena je prilika da se tijekom smjene i imenovanja nove Vlade otkloni pomenuto kršenje zakona, za koje, pored političkih stranaka, najveću odgovornost snosi Skupština, koja je takvu vladu imenovala.


PROBLEMI U FUNKCIONIRANJU VLADE KANTONA 10 DOVELI SU I DO PROBLEMA U REALIZACIJI AKCIJSOG PLANA VLADE ZA REALIZACIJI REFORMSKE AGENDE. Prva stavka ovog akcijskog plana je usvajanje Amandmana na Ustav Kantona 10. Bilo je par pokušaja od strane bivšeg predsjednika Vlade da se krene u realizaciju ove mjere, međutim, izostala je većinska potpora u Vladi, tako da aktivnosti oko imenovanja Povjerenstva za izradu Amandmana na Ustav Kantona 10 nisu realizirane. Izradom Amandmana stvorila bi se obveza i izmjene dijelova Ustava Kantona 10 koje tretira i presuda Ustavnog suda Federacije BiH iz 1997. godine a koje se odnose na naziv Kantona 10 i njegova obilježja.


TRANSPARENTNOST RADA VLADE JE NA GRANICI PRIHVATLJIVOSTI. Najozbiljnije zamjerke stavljamo na nedostavljanje informacije o primanjima članova Vlade Kantona 10, neodgovaranje na pokrenute inicijative od strane CCI, kao i na nedovoljno transparentan način izrade proračuna (bez organizirane široke javne rasprave), koji se ponavlja iz godine u godinu. Dodatno, u promatranom razdoblju, sjednice su neredovito najavljivane.


CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA, UTVRDIVŠI KAKO POSTOJE BROJNI PROBLEMI U RADU VLADE I SKUPŠTINE KANTONA 10, UPUĆUJU VLASTI OVE ŽUPANIJE NIZ PREPORUKA. Ističemo potrebu značajnog povećanja intenziteta rada i učinkovitosti obje institucije, u drugoj polovici godine i nastavku mandata. Pogotovo u realizaciji zakona i strategija i mjera planiranih programima rada.
I potrebu organiziranja, dobro pripremljenih, tematskih sjednica i široke javne rasprave, o mjerama za dugoročno rješavanje najznačajnijih problema s kojima se suočavaju građani županije. Među kojima su nezaposlenost, “bijela kuga” i ekonomska migracija, najalarmantniji.
Ističemo i potrebu povećanja socijalne osjetljivosti, unutar institucija. I usklađivanje primanja i privilegija političara sa općom situacijom u društvu. I potrebu pune transparentnosti u tom kontekstu.
Naravno, ističemo i potrebu konstruktivnog dijaloga između političkih aktera u županiji, u cilju uspostavljanja stabilnih političkih odnosa, koji će omogućiti nesmetan rad institucija vlasti, neophodne ustavne promjene i reformske zahvate, u pravcu poboljšanja kvalitete života građana ove županije.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina