Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

10.04.2017

MONITORING VLADE I SKUPŠTINE ZDK U 2016. GODINI- POTREBNO POVEĆATI REALIZACIJU ZAKONA I STRATEGIJA, U NASTAVKU MANDATA

VLADA ZDK, U 2016. GODINI, BILJEŽILA JE STALAN RAST EFIKASNOSTI I PRODUKTIVNOSTI, NA KVARTALNOM NIVOU. Uz ravnomjeran intenzitet rada, od koga je izuzetak bio tek „predizborni“ 3. kvartal, kada je zabilježen blagi pad broja održanih zasjedanja, Vlada je od 268 razmotrenih mjera, u 1. kvartalu, došla do 688 u 4. Što znači da je u odnosu na početne rezultate dva i po puta povećala svoju produktivnost, do kraja godine.

OVAKAV RAD VLADE ZDK DOVEO JE DO NJENOG NAJBOLJEG REZULTATA, U KONTEKSTU PRODUKTIVNOSTI, U POSLJEDNJIH 6 GODINA. 1694 razmotrenih mjera u 2016. g, za 250 je mjera više od najboljeg rezultata u prethodnom četverogodišnjem mandatu. A za 500 bolje od prošlogodišnjeg rezultata.

ZAHVALJUJUĆI DOBRIM REZULTATIMA U DRUGOJ POLOVINI GODINE, VLADA ZDK JE ZNAČAJNO POPRAVILA I SVOJ POLOŽAJ NA KANTONALNOJ LJESTVICI. Po broju razmotrenih mjera Vlada ZDK više nije na 5. nego na 2. mjestu, odmah iza Vlade KS.

NO, KVANTITET NE ZNAČI NUŽNO I KVALITET, ŠTO JE VIDLJIVO I PO STRUKTURI REALIZOVANIH MJERA I PO POLOŽAJU VLADE ZDK NA KANTONALNOJ LJESTVICI PO DRUGIM PARAMETRIMA. Struktura realizovanih mjera, naime, ukazuje na činjenicu da se Vlada, tokom 2016. godine, uglavnom bavila dnevno-operativnim poslovima, dok je broj značajnih mjera, kojima se sistematski uređuju određene oblasti vrlo skroman. Zaključci, rješenja i odluke predstavljaju čak 79% od svih razmatranih mjera Vlade ZDK u 2016. godini. Izvještaji, planovi i programi i informacije, dodatnih 12%. S druge strane, zakoni predstavljaju tek 1,3% u ukupnoj masi razmatranog u 2016. godini. A strategije 0,06% - ni jedan promil, dakle. Pri tome,…

JEDINA STRATEGIJA KOJA JE RAZMATRANA NA VLADI ZDK TOKOM 2016. GODINE – STRATEGIJA RAZVOJA UNIVERZITETA U ZENICI – NIJE USVOJENA, NEGO JE ZAKLJUČKOM VLADE, VRAĆENA NA DORADU U NADLEŽNO MINISTARSTVO. Pritom, Programom rada za 2016. bilo je planirano usvajanje 2 strategije - Strategije o borbi protiv korupcije u ZDK i Strategije omladinske politike na području ZDK za period 2017.-2020. godine. No, nijedna se nije pojavila na dnevnim redovima Skupštine, u 2016. godini.
Od kantonalnih vlada, samo još vlade Tuzlanskog i ZHK nisu, u 2016. godini, utvrdile nijednu strategiju.

SKROMAN JE REZULTAT I ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI U 2016. G. Upoređujući broj realizovanih zakona u posljednjih 6 godina, dolazimo do zaključka da je Vlada ZDK, u ovom segmentu, samo u 2014. zabilježila lošiji rezultat od rezultata iz 2016. Poredeći sa drugim kantonalnim vladama, Vlada ZDK je, po broju utvrđenih zakona u 2016. g, na 4. mjestu, iza vlada KS,TK i HNK. Od 16 zаkonа utvrđenih u Vladi ZDK, u 2016. g, po značaju se izdvajaju Zakon o podsticanju razvoja male privrede, Zakon o javno-privatnom partnerstvu i Zakon o radu ZDK.

VLADA ZDK, U KONTINUITETU, KRŠI VLASTITI POSLOVNIK O RADU, NE USVAJAJUĆI PROGRAM RADA PRIJE POČETKA GODINE NA KOJU SE ISTI ODNOSI. No, pozitivna stvar je da je kašnjenje sa donošenjem Programa za 2017. bar najmanje do sada – prijedlog Programa rada Vlade ZDK za 2017. godinu je utvrđen na sjednici Vlade 1.2.2017.

VLADA ZDK PRIPADA, VRLO BROJNOJ, SKUPINI INSTITUCIJA U BIH KOJE U KONTINUITETU KRŠE ZAKON O BUDŽETIMA U FBIH. Nacrti Budžeta ZDK, ni za 2016. ni za 2017. nisu utvrđeni do 1. novembra, niti je premijer dostavio Nacrt, sa odgovarajućom dokumentacijom Skupštini do 5. novembra godine koja prethodi godini na koju se odnosi Budžet, kako je to predviđeno Zakonom. Nego je nacrt Budžeta za 2016. utvrđen 10.12.2015. a nacrt Budžeta za 2017. godinu 22.11.2016.

KASNILO SE I PRI UTVRĐIVANJU AKCIONOG PLANA ZDK ZA REALIZACIJU REFORMSKE AGENDE ZA BIH, ZA RAZDOBLJE 2015-2018, KOJI JE USVOJEN KRAJEM FEBRUARA 2016. Uz napomenu da implementacija značajnog dijela aktivnosti na kantonalnom nivou, u velikoj mjeri, ovisi od aktivnosti koje se provode na federalnom i državnom nivou, konstatujemo da je, do kraja 2016. g, tek nešto više od 1/5 planiranih obaveza bilo u potpunosti implementirano. A, od ukupno 55 aktivnosti predviđenih Akcionim planom, kontinuirano se provodi njih 32 (58,2%), tek je započeto 5 (9,1%) i odgođeno je 6 (10,9%).

U 2016. GODINI (25.8.), USVOJEN JE I AKCIONI PLAN STRATEGIJE RAZVOJA ZDK. Zadužena su sva ministarstva i druga tijela kantonalne uprave da kontinuirano i blagovremeno, u okviru svojih nadležnosti, realizuju mjere i projekte utvrđene Akcionim planom, kao i subjekti odgovorni za implementaciju mjera da koordiniraju implementaciju projekata unutar predviđenih mjera u Akcionom planu.

USVOJEN JE I PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA ZDK ZA RAZDOBLJE 2017-2019. Svrha donošenja ovog programa je da posluži Vladi ZDK kao osnov za bolje planiranje i upravljanje sredstvima razvoja. Program sadrži podatke o 17 ocijenjenih projekata, ukupne vrijednosti od 108.025.545 KM, od čega se 81.527.171 KM odnosi na 14 kandidovanih projekata i 26.498.374 KM na 3 projekta u implementaciji.

VLADA ZDK OSIGURALA JE KREDITNA SREDSTVA ZA STAMBENE POTREBE MLADIH NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA. Na 82. sjednici Vlade ZDK održanoj, 14.12.2016. godine, ovlašten je Premijer ZDK za potpisivanje Aneksa VIII Ugovora o pružanju usluga deponovanja i plasmana dugoročnih kreditnih sredstava za kreditiranje stambenih potreba mladih za područje Zeničko-dobojskog kantona od 10.08.2007. godine, između Investiciono-komercijalne banke Zenica i Vlade ZDK.

VLADA ZDK PREDUZELA JE, TOKOM 2016. GODINE, ODREĐENE MJERE U BORBI PROTIV KORUPCIJE NA PODRUČJU KANTONA. 19.10.2016. godine, Vlada ZDK je donijela Rješenje o imenovanju Tima Vlade za borbu protiv korupcije, koji je zadužen za izradu Akcionog plana za borbu protiv korupcije za razdoblje 2016-2019. Pored šest kantonalnih ministarstava, Pravobranilaštva Kantona, Uprave za inspekcijske poslove, Službe za zajedničke poslove, Komisije za borbu protiv korupcije, u Tim Vlade ZDK za borbu protiv korupcije inkorporirani su članovi nevladinog sektora i akademske zajednice ZDK.

VLADA ZDK I DALJE, SVOJIM SASTAVOM, KRŠI ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U BIH. Vlada ZDK, ni u svom rekonstruisanom obliku, u svom sastavu nema nijednu ženu, iako Zakon o ravnopravnosti polova u BiH propisuje da je najmanja zastupljenost manje zastupljenog pola 40% i da se sve drugo smatra diskriminacijom, čije se otklanjanje istim Zakonom nalaže.

U 2016. GODINI INSTITUCIJE VLASTI U ZDK SU PREDUZELE NIZ AKTIVNOSTI IZ DOMENA SVOJIH OBAVEZA UNUTAR PROCESA EU INTEGRACIJA BIH. Tokom perioda koje obuhvata ovaj monitoring izvještaj, imenovan je koordinator ZDK za evropske integracije, te, data saglasnost na listu predloženih kandidata za imenovanje predstavnika ZDK za članstvo i rad u Komisiji i podkomisijama za EU integracije i posebnoj grupi za reformu javne uprave, te je isti dostavljen Direkciji za evropske integracije BiH. Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte je, u saradnji sa drugim institucijama, organizovala obuku u Zenici iz oblasti EU integracija. ZDK je 27.01.2017. završio proces odgovaranja na Upitnik Evropske komisije.

ZA RAZLIKU OD VLADE KOJA JE U 2016. GODINI BILJEŽILA KONSTANTAN RAST EFIKASNOSTI I PRODUKTIVNOSTI, ŠTO JE, U KONAČNICI, DOVELO DO NAJBOLJEG REZULTATA U POSLJEDNJIH 6 GODINA, SKUPŠTINA ZDK JE, U 2016. GODINI DJELOVALA PRILIČNO NEAMBICIOZNO. Svoj najbolji kvartalni rezultat Skupština je ostvarila u drugom kvartalu godine, sa svega 38 razmotrenih mjera. A nakon pada na 26 mjera u trećem, „predizbornom“ kvartalu, produktivnost nije, očekivano, skočila, nego je i u četvrtom kvartalu ostala na istom nivou.  

OVAKAV RAD U 2016. GODINI REZULTIRAO JE TEK 5. MJESTOM, PO PRODUKTIVNOSTI, NA KANTONALNOJ LJESTVICI. Po broju razmotrenih mjera, bolji rezultat, u 2016. godini, ostvarile su i skupština TK i BPK i USK, a pogotovo Skupština KS, sa skoro tri puta više razmotrenih mjera.

OSIM NEDOVOLJNE PRODUKTIVNOSTI, PROBLEM JE I U STRUKTURI RAZMATRANIH MJERA. Naime, najveći broj mjera koje su razmatrane predstavljaju Odluke, koje čine 26% svih razmatranih mjera. Izvještaji, informacije i planovi i programi čine 44%. Zakoni, kao temeljni posao svake zakonodavne institucije vlasti, predstavljaju tek 16% u ukupnoj masi razmotrenih mjera, tokom 2016. godine. A strategije tek 1%.

U 2016. GODINI, SKUPŠTINA ZDK USVOJILA JE TEK JEDNU STRATEGIJU – STRATEGIJU RAZVOJA ZDK ZA PERIOD 2016-2020, KOJA JE NA VLADI UTVRĐENA NA SAMOM KRAJU 2015. GODINE. Još dvije strategije, planirane programima rada i Vlade i Skupštine za 2016, međutim, nisu se našle na dnevnom redu Skupštine u ovoj godini, jer nisu utvrđene od strane Vlade.

13 USVOJENIH ZAKONA, U 2016. GODINI, PREDSTAVLJAJU JEDAN OD LOŠIJIH REZULTATA SKUPŠTINE ZDK, U POSLJEDNJIH 6 GODINA. Manje zakona Skupština ZDK je usvojila samo u zadnjoj godini prethodnog i prvoj godini aktuelnog mandata. Pri tome, radi se o čak dvostruko manje zakona nego što ih je u 2016. godini usvojila Skupština Tuzlanskog kantona, npr.

U 2016. GODINI, SKUPŠTINA ZDK JE, PO PRVI PUT U POSLJEDNJIH 10 GODINA, PROGRAM SVOG RADA ZA NEKU GODINU USVOJILA NA VRIJEME – PRIJE POČETKA GODINE NA KOJU SE ODNOSI. Skupština ZDK je svoj program rada za 2017. godinu donijela 23.12.2016. Nažalost, sudeći po obimu planiranog, pogotovo kod zakona, Skupština je rješenje za nedovoljan procenat realizacije planiranog, našla ne u povećanju efikasnosti nego u smanjenju broja planiranih obaveza.

A REALIZACIJA PLANIRANOG U 2016. GODINI DOSTIGLA JE TEK CIFRU OD 58%, ODNOSNO REALIZOVANOJE TEK 73 OD 125 MJERA U PROGRAMU RADA SKUPŠTINE ZA 2016. GODINU. Nominalno, najviše je realizovano izvještaja – ukupno 24. Pri tome, većina planiranih izvještaja nije razmatrana u predviđenom roku, nego sa značajnim kašnjenjem. I kod programa, dva izuzetno značajna nisu donešena u 2016, iako su planirana: Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u ZDK za razdoblje od 2016-2020. godine i Program rada za izradu Plana zaštite od požara ZDK. Od 18 planiranih informacija, 6 nisu razmatrane do kraja 2016. godine (među njima su i vrlo važne: Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području ZDK za 2016. godinu i Informacija o problematici mladih na području ZDK). Najveći zaostatak u realizaciji bilježimo kod inicijativa, kojih nije uopšte razmatrano čak 18, od 22 planirane. A nije realizovano ni 5 planiranih zakona i 2 strategije (Strategija o borbi protiv korupcije i Strategija omladinske politike).

DO KRAJA 2016. GODINE NIJE USVOJEN NI KANTONALNI EKOLOŠKI AKCIONI PLANA ZDK ZA PERIOD 2017.- 2025, IAKO JE TO BILO PREDVIĐENO PROGRAMIMA RADA I VLADE I SKUPŠTINE. U novembru 2016. Vlada i Skupština usvojile su tek nacrt ovog akcionog plana i uputili ga u javnu raspravu.

BUDŽET ZA 2016. GODINU NIJE, ALI BUDŽET ZA 2017. JESTE DONEŠEN NA VRIJEME, U SKLADU SA ZAKONOM O BUDŽETIMA U FBIH. Budžet ZDK za 2016. godinu Skupština ZDK donijela je 23.02.2016, a finansiranje u prvom kvartalu bilo je obezbjeđeno Odlukom o privremenom finansiranju. Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu usvojen je u Skupštini ZDK 28.12.2016. godine.

INSTITUCIJE VLASTI ZDK, ODLUČILE SU SE, U 2016, GODINI ZA ODREĐENE MJERE PRONATALITETNE POLITIKE A POKAZALE I ODREĐENU SOCIJALNU OSJETLJIVOST PREMA RANJIVIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA. Skupština ZDK je, 23.02.2016. godine donijela Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, koji se, prije svega, odnosi na zaštitu majke i materinstva na području ZDK, a sve kako bi se popravio položaj žene-majke u radnom odnosu, koja rodi blizance, treće i svako slijedeće dijete. Predložene izmjene omogućavaju da, ukoliko žena-majka koristi pravo da radi polovinu punog radnog vremena u skladu sa propisima o radu, ima pravo na naknadu plaće za polovinu do punog radnog vremena. Predviđa se da ovo pravo žene-majke traje do navršene dvije godine života djeteta, počevši od prvoga dana korištenja prava. Predviđeno je i poboljšanje položaja roditelja koji imaju djecu sa težim smetnjama u razvoju, tako što će im procenat naknade plaće biti povećan sa 20 na 50% od plaće, koju bi ostvarili za rad sa punim radnim vremenom.

U POSMATRANOM PERIODU, POSLANICI SKUPŠTINE ZDK PODNIJELI SU INICIJATIVU ZA PROMJENU USTAVA, U CILJU UKLANJANJA DISKRIMINACIJE. Početkom maja 2016, grupa od 17 poslanika Skupštine ZDK, podnijela je službenu Inicijativu za izmjenu Ustava ZDK, s ciljem uklanjanja diskriminacije iz Ustava i uspostavljanja istih prava za sve građane, odnosno omogućavanja i pripadnicima nekonstitutivnih naroda da budu birani na određene pozicije u vlasti i da imaju iste mehanizme zaštite svojih interesa.

PORED ZNAČAJNE AKTIVNOSTI VEĆINE POSLANIKA U DISKUSIJAMA PO TAČKAMA NA DNEVNOM REDU I U POSTAVLJANJU POSLANIČKIH PITANJA I POKRETANJU INICIJATIVA, BILJEŽIMO I JEDNU NEGATIVNU POJAVU U RADU SKUPŠTINE U 2016. GODINI - ZABILJEŽENO JE NEKOLIKO PREKIDA SJEDNICA SKUPŠTINE ZDK ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA. U posmatranom periodu, od 35 poslanika Skupštine ZDK, svega 15 ih je prisustvovalo svim zasjedanjima Skupštine u 2016. godini. Kako se sjednice Skupštine održavaju, relativno rijetko (u prosjeku tek nešto više od jedne mjesečno), izostajanje sa njihovih zasjedanja, pa još u tako masovnom obliku da zbog nedostatka kvoruma dolazi do prekida sjednica, potpuno je neprihvatljivo i u kontekstu odnosa poslanika prema svojim obavezama i u kontekstu odnosa prema građanima koji su ih birali i čije interese treba da zastupaju.  

CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA PREPORUČUJU: Pozivamo Vladu da zadrži tempo rada iz posljednjeg kvartala 2016. a Skupštinu da ga značajno poveća u nastavku – pogotovo u kontekstu usvajanja zakona i strategija. I da se u 2. polovini mandata još više fokusiraju na stvarne problem građana i poboljšanje kvaliteta života u Kantonu.
U tom kontekstu pozivamo ih da organizuju tematske sjedice Skupštine, bar jednom kvartalno, na kojim bi se, u demokratskoj atmosferi, sa dobro pripremljenim materijalima, i uz pomoć stručnjaka za određene oblasti, diskutovalo i pokušalo doći do rješenja najznačajnijih problema građana ovog kantona. Pozivamo ih i da preispitaju nizak nivo zakonodavnih aktivnosti u programima za 2017. i revidiraju usvojene planove, povećanjem obaveza, u ovom kontekstu. I, konačno, pozivamo ih da provedu, u 2016. godini inicirane, Ustavne promjene, i otklone diskriminaciju na nacionalnoj osnovi, prema pripadnicima nekonstitutivnih naroda, te, da poštuju Zakon i da otklone (ili za početak bar ublaže) diskriminaciju na polnoj osnovi, unutar Vlade ZDK.

 


                    Za sve informacije molimo da kontaktirate Anu Lučić
                         (mob. 063 396 519; e-mail: ana@ccibh.org)
    


naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina