Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

16.02.2017

REZULTATI RADA VLADE I SKUPŠTINE KANTONA 10 U 2016. GODINI U POSLJEDNJE 2 GODINE SKUPŠTINA NIJE RADILA 12 MJESECI

 Loši rezultati, propuštene šanse i pogoršanje odnosa unutar vladajuće koalicije, do te mjere da se na kraju 2016. g. nije, sa sigurnošću, znalo ni je li ona uopće više postoji, obilježili su rad institucija vlasti Kantona 10 u 2016. g.

SKUPŠTINA KANTONA 10 APSOLUTNI JE REKORDER, MEĐU ZAKONODAVNIM INSTITUCIJAMA U BIH, PO BROJU MJESECI, U 2016. GODINI, U KOJIMA NIJE RADILA. Naime, u čak 7, od 12 mjeseci, nije održana niti jedna sjednica,a  obzirom kako u 2015. godini Skupština nije 5 mjeseci održavala sjednice, to znači kako od dvije prve godine aktualnog mandata, Skupština Kantona 10, sumarno, nije radila čitavu jednu godinu.

OSTVARENI REZULTATI U POTPUNO SU SUKLADNI NAVEDENOM – I PO INTENZITETU RADA I PO PRODUKTIVNOSTI SKUPŠTINA KANTONA 10 PRI SAMOM JE DNU ŽUPANIJSKE LJESTVICE. Sa svega 7 održanih sjednica u 2016. g, Skupština K10 dijeli posljednje mjesto, sa Skupštinom PŽ, a sa 41 realiziranom mjerom, dijeli posljednja mjesta sa Skupštinom ZZH i PŽ, koje su realizirale tek po 1 i 2 mjere manje.

ONO ŠTO JE VAŽNO NAPOMENUTI JE DA ANALIZA RADA SKUPŠTINE POKAZUJE KAKO JE MOGLO I DRUGAČIJE – MNOGO BOLJE. Naime, nakon čak četveromjesečne stanke u radu – od 28.6. do 28.10. – Skupština K10 je, na 3 održane sjednice, do kraja 2016. godine, razmotrila gotovo isto toliko mjera koliko u čitavom prethodnom razdoblju te godine – 27,što je tempo, da ga je imala tijekom čitave godine, koji ju je mogao uvesti u društvo skupština sa preko 100 realiziranih mjera u ovoj godini. S druge strane...

NIZAK PROCENT ZAKONA MEĐU REALIZIRANIM MJERAMA U 4. KVARTALU, UZ NEODRŽAVANJE SJEDNICA U 3. KVARTALU, DOVEO JE DO DEVALVIRANJA NAJVEĆEG USPJEHA SKUPŠTINE K10 OSTVARENOG U PRVOJ POLOVICI GODINE – RESPEKTABILNE RAZINE ZAKONODAVNE AKTIVNOSTI. Sa 6 zakona usvojenih u prijedlogu i 2 prihvaćena u nacrtu i poslata u daljnju proceduru, Skupština Kantona 10 se, nakon okončane prve polovice 2016, u ovom segmentu rada, odvojila od dna i plasirala na sredinu županijske ljestvice. No, u međuvremenu, dok je Skupština Kantona 10 stajala u mjestu, drugi su radili i napredovali, pa je Skupština Kantona 10, kraj 2016. godine, dočekala na pretposljednjem mjestu. Sa tek 8 usvojenih zakona (i 5 prihvaćenih u nacrtu), što je bolje (i to tek za 1 zakon) samo od Skupštine USŽ.

POZITIVAN POMAK, U 2016. GODINU, SKUPŠTINA JE NAPRAVILA USVAJANJEM ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 10 ZA 2017. GODINU U ZAKONSKOM ROKU, UZ PRETHODNO PROVEDENU REDOVITU PROCEDURU.Skupština Kanona 10, naime, još od 2009. godine nije usvojila Proračun u zakonskom roku, tj. prije početka godine na koju se odnosi. No, iako je ovaj put procedura obavljenja na vrijeme, Proračun nije stupio na snagu, zbog pokretanja mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa, a kako nije usvojena niti odluka o privremenom financiranju, Kanton 10 je 2017. godinu započeo bez osiguranog financiranja.

MEHANIZAM  ZAŠTITE VITALNOG NACIONALNOG INTERESA U 2016. G. JE, U SKUPŠTINI KANTONA 10, POKRENUT 5 PUTA – SVIH 5 PUTA U POSLJEDNJEM MJESECU GODINE. Na odluke Ustavnog suda se još uvijek čeka. No podsjetimo da se još uvijek čeka i na implementaciju nekih ranijih odluka Ustvanog suda, koje se odnose na ovu županiju. I da je obaveza provođenja tih odluka, odnosno konačnog usaglašavanja Ustava Kantona 10 sa Ustavom Federacije BiH, unesena i u Akcijski plan za realizaciju Reformske agende.

ZA RAZLIKU OD PRORAČUNA, PROGRAM RADA SKUPŠTINE ZA 2017. G. NIJE USVOJEN NA VRIJEME. Zapravo, u 2016. godini svjedočili smo potpuno iracionalnom ponašanju Skupštine, u ovom kontekstu. Umjesto da radi na pripremama svog Programa rada za 2017, kako bi isti bio usvojen prije kraja 2016. godine, kako to propisi nalažu, Skupština Kantona10 je u 9. mjesecu 2016. uputila poziva zainteresiranima da dostave svoje prijedloge za sadržaj programa rada Skupštine za – 2016. godinu! Što je nonsens.

U 2016. GODINI SKUPŠTINA K10 NIJE ODRŽALA NITI JEDNU TEMATSKU SJEDNICU, IAKO JE ZA TO BILO OZBILJNIH RAZLOGA – JEDAN OD NJIH JE ALARMANTNA DEMOGRAFSKA SITUACIJA U KANTONU 10, ODNOSNO VIŠEGODIŠNJE PRISUSTVO „BIJELE KUGE“ NA OVOM PROSTORU. CCI snažno podržava organiziranje tematskih sjednica, na kojim bi se razmatrali najznačajniji problemi građana, tražila moguća rješenja i usmjeravao rad na otklanjanju problema i poboljšanju kvalitete života u zajednici.

IAKO SU REZULTATI RADA SKUPŠTINE JAKO SKROMNI VEĆINA ZASTUPNIKA SKUPŠTINE KANTONA 10 JE PROFESIONALIZIRALA SVOJ STATUS. Od 25 zastupnika u Skupštini Kantona 10, 16 je profesionaliziralo svoj status tj. na temelju toga ostvaruju primanja. Od 6 zastupnika Skupštine K10, koji su izaslanici u Domu naroda Parlamenta FBiH, 5 ih je profesionaliziralo svoj status u ovoj instituciji.

Usporedbe radi, zastupnici Skupštine Zeničko-dobojske županije, nakon jednoglasno donesene odluke, ne primaju plaću za svoj angažman u Skupštini a paušal im iznosi svega 716 KM.

OD, U 2016. GODINI, USVOJENIH MJERA, IZDVAJAMO STRATEGIJU RAZVOJA KANTONA 10, ZA RAZDOBLJE DO 2020. Radi se o važnom dokumentu, na koji se dugo čekalo i na čiji je nedostatak CCI godinama ukazivao. Vlada je, u ožujku ove godine, utvrdila i Strategiju za borbu protiv korpcije. Nju, zasad, tek u nacrtu.

NAKON NAJLOŠIJIH REZULTATA JEDNE ŽUPANIJSKE VLADE, OSTVARENIH U TREĆEM KVARTALU, VLADA KANTONA 10 JE U ČETVRTOM KVARTALU 2016. GODINE NE SAMO ZNAČAJNO POPRAVILA, NEGO OSTVARILA NAJBOLJE REZULTATE OD SVOG IMENOVANJA. Po prvi put u jednom kvartalu, Vlada Kantona 10 je radila intenzitetom rada predviđenim Poslovnikom – održavajući sjednice jednom tjedno,a 179 mjera, razmotrenih na 13 održanih sjednica, predstavlja dosad najviši stupanj produktivnosti koji je ova vlada uspjela dostići. Primjera radi, to je stupanj produktivnosti koji bi joj, da ga je imala tijekom cijele godine, omogućio postizanje rezultata u razini Vlade HNŽ/K. No, nije ga imala. I zato...

UKUPNO GLEDANO, REZULTATI RADA VLADA KANTONA 10, U 2016. GODINI, BOLJI SU JEDINO OD IZUZETNO LOŠIH REZULTATA VLADE ŽZH. Za godinu dana razmotreno je svega 507 mjera, dok je 5 županijski Vlada imalo rezultate preko 1000 mjera (od 1100 do 1800). Napomenimo kako je Vlada K10 i jedina županijska vlada koja u čitavom jednom mjesecu – kolovozu– nije održala niti jednu sjednicu.

U STRUKTURI REALIZIRANIH MJERA PREOVLADAVAJU ONE DNEVNO-OPERATIVNOG KARAKTERA. Najveći broj razmotrenih mjera predstavljaju odluke, koje, uz zaključke, rješenja i sUglasnosti, čine 56% mjera razmotrenih u 2016. godini. Izvješća, planovi i programi i informacije, obuhvaćaju daljnih 31%. Broj značajnih mjera, kojima se sistemski rješavaju neki problemi, međutim, mnogo je niži. Zakoni čine tek 3,2% od ukupnog broja, na Vladi, razmotrenih mjera, u promatranom razdoblju. A strategije 0,4%.

TIJEKOM 2016. GODINE, UTVRĐEN JE PRILIČNO MALI BROJ ZAKONA – 1 MJESEČNO U PROSJEKU. PROBLEM SA BROJEM UTVRĐENIH ZAKONA NAJOČITIJI JE PRI ANALIZI PROGRAMA RADA I NJEGOVE REALIZACIJE. Čak 33, Programom rada Vlade za 2016. godinu planirana, zakona (ili 75% od planiranog) nisu realizirana. Dakle, skoro 3 puta više nego što ih je realizirano u ovoj godini. Inače...

PROGRAM RADA ZA 2017. GODINU PONOVNO NIJE DONESEN NA VRIJEME – PRIJE POČETKA GODINE NA KOJU SE ODNOSI. U dvije prethodne godine bilježimo enormna kašnjenja koja su u potpunosti obesmislila te dokumente – usvajanje programa rada krajem 10. i početkom 11. mjeseca godine na koju se oni odnose i rad u kojoj su trebali da planiraju. Niska realizacija planiranih mjera dovela je do toga da brojne izuzetno značajne mjere, koje su potencijalno mogle pozitivno utjecati na kvalitetu života građana, već godinama stoje nerealizirane.

VLADA KANTONA 10, U SVOM RADU, KRŠI ČITAV NIZ ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH AKATA. Proračun Kantona 10 za 2016. godinu usvojen je u skraćenoj proceduri, što znači da uopće nije utvrđivan u nacrtu, kako to predviđa Zakon o proračunima, a Proračun za 2017. jeste utvrđen u nacrtu, ali sa petnaestodnevnim kašnjenjem u odnosu na rok propisan Zakonom. Neusvajanjem Programa rada za 2016. i 2017. godinu u propisanom roku prekršen je Poslovnik o radu Vlade i Uredba o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvješća o radu Vlade Kantona 10 i županijskih tijela. Vlada Kantona 10 krši i Poslovnik o radu Skupštine, neblagovremenim odgovaranjem na postavljena zastupnička pitanja. I konačno – svojim sastavom, u komu je samo jedna žena – Vlada Kantona 10 krši Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH, koji propisuje da je najmanja zastupljenost manje zastupljenog spola 40% i da se sve drugo smatra diskriminacijom, čije se otklanjanje istim Zakonom nalaže.  

CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA, PROCJENJUJUĆI KAKO POSTOJE BROJNI PROBLEMI U RADU VLADE I SKUPŠTINE KANTONA 10, UPUĆUJU VLASTIMA OVE ŽUPANIJE NIZ PREPORUKA. Ističemo potrebu ozbiljnog povećanja intenzitata rada i učinkovitosti obje institucije, u drugoj polovici njihovog mandata, pogotovu u realizaciji zakona i strategija i mjera planiranih programima rada i Akcijskim planom za realizaciju Reformske agende. I potrebu okrenutosti interesima građana, odnosno usredotočenosti na njihove najznačajnije probleme i njihovo rješavanje. Posebice naglašavamo potrebu održavanja redovitih sjednica Skupštine najmanje jednom mjesečno, te tematskih bar jednom kvartalno. I obavezu Vlade na stupanj produktivnosti koji će osigurati potrebit obim i kvalitetu materijala za te sjednice. Ističemo i potrebu povećanja socijalne osjetljivosti, unutar institucija. I usklađivanje primanja i privilegija političara sa općom situacijom u društvu. I potrebu pune transparentnosti u tom kontekstu. Naravno, ističemo i potrebu konstruktivnog dijaloga između političkih aktera u županiji, u cilju uspostavljanja stabilnih političkih odnosa, koji će omogućiti nesmetan rad institucija vlasti, u interesu građana. I ističemo potrebu poštivanja odluka Ustavnog suda, odnosno, da što prije dođe do usklađivanja Ustava županije sa Ustavom Federacije i države BiH.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina