Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

31.01.2017

REZULTATI RADA VLADE I SKUPŠTINE POSAVSKOG KANTONA U 2016. GODINI I DALJE BEZ USTAVNIH PROMJENA

2016. godinu u Posavskom kantonu obilježili su:nastavak međunarodne pomoći na obnovi i rekonstrukciji zaštitnih poljskih nasipa, koji treba da spriječe ponavljanje nesreće iz 2014. godine,skroman rad kantonalne vlasti,lokalni izbori, koji su sa sobom donijeli ponovno pogoršanje političkih odnosa, koji su se prethodno kretali u pozitivnom pravcu i,s tim povezano, propuštanje prilike da se konačno usvoje amandmani na Ustav Kantona, provedu presude Ustavnih sudova i izvrši usklađivanje kantonalnog ustava sa Ustavom FBiH i Ustavom BiH i stvori stanje u kome će konstitutivni narodi moći da ravnopravno ostvaruju svoja ustavna prava.

VLADA PK JE, KRENUVŠI OD VRLO NISKE STARTNE TAČKE, TOKOM 2016. G. POSTEPENO POVEĆAVALA INTENZITET SVOG RADA, DA BI GA TEK U 4. KVARTALU DOVELA NA PRIHVATLJIV NIVO. Od 2 sjednice mjesečno u 1. kvartalu, došla je do prosjeka od skoro 4 u četvrtom a u decembru je po prvi put u ovoj godini održala više od jedne sjednice sedmično u prosjeku, što je, zapravo, uobičajeni tempo rada za vlade.

UPOREDO SA RASTOM INTENZITETA RADA, RASLA JE I PRODUKTIVNOST VLADE, TOKOM 2016. Od svega 112 mjera u prvom kvartalu, došlo se do 190 u četvrtom. A od 3 utvrđena zakona, do čak 8 u četvrtom. Konačni rezultat je 566 razmotrenihmjera i 14 utvrđenih zakona - 8 u prijedlogu, 5 u nacrtu i 1 u prednacrtu.

NIZAK INTENZITET RADA TOKOM VEĆEG DIJELA 2016, SMJESTIO JE VLADU POSAVSKOG KANTONA PRI DNO KANTONALNE LJESTVICE. Manji broj održanih sjednica u 2016. godini imala je jedino Vlada ZHK a manji broj razmotrenih mjera vlade ZHK i Kantona 10. Jedino se po broju realizovanih zakona, Vlada PK uspjela odvojiti od dna i zauzeti respektabilno 5. mjesto na kantonalnoj ljestvici.

VLADA PK JE U 2016. GODINI UTVRDILA TEK JEDNU STRATEGIJU - STRATEGIJU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U PK. Iako je Strategija utvrđena na Vladi još u junu, do kraja 2016. nije razmatrana u Skupštini. A od strane Vlade je, u međuvremenu, sredinom oktobra, usvojen i akcioni plan za njeno provođenje. S druge strane...

VLADA PK JOŠ UVIJEK NIJE USVOJILA AKCIONI PLAN ZA PROVOĐENJE REFORMSKE AGENDE. U PK još uvijek  nije imenovan kordinator za EU integracije, niti je Vlada a onda i Skupština razmatrala i usvojila Akcioni plan PK za za realizaciju Reformske agende za BiH, na što su ih obavezivale odluke Parlamentarne skupštine BiH.

TEK KRAJEM 2016. GODINE JE USVOJENA JEDNA MJERA OD ZNAČAJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE. Tek usvajanjem Rješenja o imenovanju Koordinacijskog tijela za odgovor na upitnike Evropske komisije, Vlada je usvojila prvu konkretnu mjeru od značaja za evropske integracije.

IMA I MJERA KOJE VLADA JESTE UTVRDILA U 2016. G. ALI BI BILO BOLJE DA NIJE - MEĐU ODLUKAMA UTVRĐENIM U 2016. G, OD STRANE VLADE PK, JE I ODLUKA ZA KOJU JE USTAVNI SUD PRESUDIO DA POVRJEĐUJE VITALNI INTERES JEDNOG OD KONSTITUTIVNIH NARODA. Vlada je 16.6.2016. utvrdila i prema Skupštini uputila Odluku o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje, koja je predviđala osnivanje zavoda za odgoj i obrazovanje, koji bi bio zajednički za Posavski, Zapadnohercegovački i Kanton 10, te opštine Žepče i Usora. Nakon pokretanja odgovarajućeg postupka Vijeće Ustavnog suda FBiH je donijelo presudu u kojoj je potvrdilo povredu vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, po više osnova.

PROGRAM RADA VLADE ZA 2017. NIJE USVOJEN NA VRIJEME.Neusvajanjem Programa rada  za 2017. godinu prije početka godine na koju se isti odnosi, Vlada PK je nastavila sa praksom kršenja vlastitog Poslovnika o radu. Program rada Vlade nije donešen na vrijeme u posljednjih 11 godina.

NI BUDŽET ZA 2017. G. NIJE USVOJEN NA VRIJEME, A VLADA SVOJ POSAO NA NJEMU NIJE URADILA U SKLADU SA ROKOVIMA PROPISANIM ZAKONOM. Vlada PK, utvrdila je nacrt Budžeta PK za 2016. godinu, na sjednici Vlade održanoj 07.12.2016, čime je prekršen Zakon o Budžetima u FBiH, koji propisuje da Vlada utvrđuje nacrt Budžeta do 1.11. a Premijer ga podnosi Skupštini do 5.11. Kašnjenje u realizaciji Budžeta od strane Vlade, prouzrokovalo je, u konačnici, i kašnjenje od strane Skupštine i neusvajanje Budžeta do kraja 2016.

VLADA PK, PORED ZAKONA O BUDŽETIMA I SVOG POSLOVNIKA, KRŠI I ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA. Zakon o ravnopravnosti polova u BiH propisuje da je najmanja zastupljenost manje zastupljenog pola 40% (u Vladi PK, koja ima samo 2 ministrice, to je, dakle, dvostruko manje) i da se sve drugo smatra diskriminacijom, čije se otklanjanje istim Zakonom nalaže.

VLADA I SKUPŠTINA PK KONAČNO SU REAGOVALE NA NEGATIVNE DEMOGRAFSKE TRENDOVE, UVRŠTAVAJUĆI, NA DNEVNI RED, ZAKONE KOJI PODSTIČU NATALITET. Ono što su izbjegavale prethodne Vlade, učinila je Vlada na čelu sa Marijanom Klaićem. Vlada je utvrdila 2 zakona koji čine osnov svake pronatalitetne politike - Zakon o porodiljnim naknadama zaposlenim majkama i Zakon o dodatku za djecu. 

DRUGU GODINU ZA REDOM, INTENZITET RADA SKUPŠTINE PK NAJNIŽI JE U DRŽAVI. Za 12 mjeseci održano je tek 6 redovnih sjednica. U čak 5 mjeseci Skupština PK nije održala nijednu sjednicu a u novembru je održala samo jednu vanrednu, sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Zahtjevi nekih poslanika da se zasjeda tempom od bar jedne sjednice mjesečno i da se razmatraju za život građanaKantona, značajne mjere, nije uvažen.

U SKLADU SA TAKO NISKIM INTENZITETOM RADA SU I REZULTATI OSTVARENI U 2016. GODINI, U REALIZACIJI MJERA NA SJEDNICAMA SKUPŠTINE. Za godinu dana realizovano je tek 39 različitih mjera. Radi se o najlošijem rezultatu, odnosno najmanjem broju realizovanih mjera jedne kantonalne skupštine u 2016. godini.

POZITIVNA STVAR JE POPRAVLJANJE STRUKTURE REALIZOVANIH MJERA. Za razliku od devetomjesečnog presjeka, na kome su informacije i izvještaji zauzimali preko polovine razmotrenih mjera, a zakoni manje od četvrtine, zahvaljujući posljednjoj sjednici u godini, kojoj je na dnevnom redu bilo8 zakona, zakoni su, sa 34%, postali najdominantniji tip među razmotrenim mjerama. Ukupno je usvojeno 10 različitih zakona i još 4 su prihvaćena u nacrtu, čime se Skupština PK našla među 6 kantonalnih skupština sa dvocifrenim brojem usvojenih zakona.

U 2016. GODINI, SKUPŠTINA PK USVOJILA JE I JEDNU STRATEGIJU. Radi se o izuzetno važnoj Strategiji razvoja PK za period 2016-2020. godina. Na žalost, Skupština nije, do kraja, 2016, razmatrala Strategiju za borbu protiv korupcije u PK, usvojenu na Vladi Kantona još 16.6.2016.

DO KRAJA 2016. GODINE SKUPŠTINA PK NIJE ODRŽALA NIJEDNU TEMATSKU SJEDNICU, IAKO JE BILO INICIJATIVA OD STRANE POSLANIKA IZ OPOZICIJE, DA SE ODRŽI TEMATSKA SJEDNICA O PROBLEMIMA U POLJOPRIVREDI. Inicijativa da se tematske sjednice, na kojim bi se razmatrali najznačajniji problemi Kantona, održavaju najmanje jednom kvartalno upućena je Predsjedniku Skupštine PK i od strane CCI-a.

U 2016. GODINI NIJE IZVRŠENO NI USKLAĐIVANJE USTAVA POSAVSKOG KANTONA SA FEDERALNIM I DRŽAVNIM. Umjesto da usvajanjem već usaglašenih Amandmana na Ustav Skupština biračima pred  izbore pokaže s jedne strane odlučnost da poštuje odluke sudova i gradi pravnu državu, a s druge da poštuje i ista prava garantuje svim svojim građanima, unutar vladajuće koalicije, pred lokalne izbore, došlo je do razilaženja, a Amandmani su skinuti sa dnevnog reda i do kraja 2016. godine nisu razmatrani u Skupštini Posavskog kantona.

DO KRAJA GODINE NIJE USVOJEN NI PROGRAM RADA SKUPŠTINE ZA 2017. GODINU. Radi se o nastavku kršenja Poslovnika o radu Skupštine. Program rada nije donešen na vrijeme nijednom u posljednjih 11 godina.

URED ZA REVIZIJU DAO JE MIŠLJENJE SA REZERVOM U IZVJEŠTAJU O REVIZIJI BUDŽETA ZA 2015. G. Napravljen je izvjestan pozitivni pomak, obzirom da su u prethodna 3 revizorska izvještaja date negativna mišljenja.

DIO POSLANIKA POKAZUJE NEZAINTERESOVANOST ZA ANGAŽMAN UNUTAR POVJERENOG IM MANDATA I PRAVA I OBAVEZA KOJE IMAJU PREMA GRAĐANIMA KANTONA, A PRIJE SVEGA SVOJIM GLASAČIMA. Iako je u 2016. godini održano tek 7 sjednica Skupštine PK, ni na jednoj nisu bili prisutni svi poslanici. I na sjednicama radnih tijela, održanih u ovom periodu, takođe su registrovani izostanci – 6 poslanika. 12 poslanika nisu postavili ili pokrenuli ni jedno pitanje ili inicijativu u 2016. godini – među njima je čak 10 „profesionalaca“. 5 poslanika nisu, na skupštinskim zasjedanjima, diskutovali ni o jednoj od mjera koje su se pojavile na dnevnom redu.

I PORED NISKOG INTENZITETA RADA I PRODUKTIVNOSTI, BROJ PROFESIONALNO ANGAŽOVANIH POSLANIKA U 2016. G. SE DODATNO POVEĆAO. U Skupštini PK je od 21 poslanika 17 njih profesionalizovalo svoj status ili u Skupštini (14) ili u Domu naroda Parlamenta FBiH (3), u kome su delegati. Pri tome, plate i radne obaveze javnih zvaničnika,  Skupština još uvijek nije regulisala zakonom. Interesantno je i da su Izmjene i dopune Budžeta, usvojene na samom kraju 2016, pokazale simptomačan podatak da je došlo do povećanja izdvajanja za Skupštinu za 18%, i to najviše u dijelu koji se odnosi na plate i naknade poslanika.

A podsjetimo da su se poslanici Skupštine ZDK, u aktuelnom mandatu, čiji su rezultati daleko bolji od rezultata Skupštine PK, kolektivno odrekli mogućnosti profesionalizovanja svog statusa i da čak ni članovi rukovodstva nisu zaposleni u Skupštini, odnosno ne primaju platu za svoj rad u ovoj instituciji. Iako im zakon tu mogucnost dopušta.

CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA UPUĆUJU PREPORUKE VLADI I SKUPŠTINI POSAVSKOG KANTONA:Pozivamo Vladu i Skupštinu Posavskog kantona da ozbiljno intenziviraju svoj rad u drugoj polovini svog mandata, ne bi li bar u izvjesnoj mjeri opravdali ukazano im povjerenje građana, kao i sredstva koja primaju iz Budžeta za svoj rad. Takođe, pozivamo ih da što prije usvoje usaglašene programe rada za 2017. godinu, kao i Akcioni plan za realizaciju Reformske agende. Jer ovakav pristup kakav trenutno imamo, od strane vlasti PK, ovom izuzetno važnom pitanju, izaziva ozbiljnu zabrinutost u pogledu budućeg izvršavanja obaveza koje se pred kantone bude stavljale u procesu EU integracija.I, naravno, preporučujemo da se što prije provedu najavljene Ustavne promjene u ovom kantonu i iz Ustava PK otklone diskriminatorne odredbe. 

Za sve dodatne informacije molimo da kontaktirate Anu Lučić

(mob. 063 396 519; e-mail: ana@ccibh.org)

 

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina