Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

31.10.2016

REZULTATI RADA VLADE I SKUPŠTINE POSAVSKOG KANTONA, I-IX 2016. OPŠTINSKI IZBORI ODGODILI KANTONALNE USTAVNE PROMJENE

 

Ovim povodom došlo je do pokretanja postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa od strane Kluba Bošnjaka, koji je smatrao da bi time bi bio ugrožen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, što je, sredinom oktobra, Vijeće Ustavnog suda FBiH za zaštitu vitalnih interesa i uvažilo i donijelo presudu u tom smislu.

INTENZITET RADA SKUPŠTINE PK, U PRVIH 9 MJESECI 2016. G, BIO JE KRAJNJE NIZAK. 4 od 9 mjeseci uopšte nisu radili, a u 5 preostalih održali su po tek jednu sjednicu, u ukupnom trajanju od 24 sata. I to sa pauzama.

ŠTO SE TIČE PRODUKTIVNOSTI SITUACIJA NIJE NIŠTA BOLJA. Za 9 mjeseci, razmotreno je svega 33 različite mjere. Što znači da je mjesečni prosjek ispod 4 mjere.

I PO INTENZITETU RADA I PO PRODUKTIVNOSTI, SKUPŠTINA POSAVSKOG KANTONA JE PRI DNU KANTONALNE LJESTVICE. Lošije rezultate od Skupštine PK ima jedino Skupština Kantona 10. I UNUTAR SAME SKUPŠTINE POSTOJI SVIJEST O NEPRIHVATLJIVOSTI OVAKVOG STANJA. U samoj Skupštini Kantona 10 su se, u više navrata, čule kritike i u vezi intenziteta rada i u vezi kvantiteta i kvaliteta sadržaja koji se pojavljuje na dnevnom redu. I zahtjevi da se zasjeda tempom od bar jedne sjednice mjesečno.

OVAKAV SKROMAN RAD POSEBNO DOVODI U PITANJE POTREBU POSTOJANJA MOGUĆNOSTI PROFESIONALNOG ANGAŽMANA, ODNOSNO ZAPOSLENJA I REDOVNIH MJESEČNIH PRIMANJA POSLANIKA. Koje je, naime, opravdanje za redovna mjesečna primanja članova institucije koja, zapravo, ni ne radi svaki mjesec i čiji su rezultati do te mjeri skromni? Podsjetimo da su se poslanici Skupštine ZDK, u aktuelnom mandatu, čiji su rezultati daleko bolji od rezultata Skupštine PK, kolektivno odrekli mogućnosti profesionalizovanja svog statusa i da čak ni članovi rukovodstva ne primaju platu za svoj rad u ovoj instituciji.

ONO NA ŠTA SU SE ŽALILI I NEKI POSLANICI JE SRUKTURA MJERA KOJE SE POJAVLJAJU NA DNEVNOM REDU. Analizirajući mjere koje je Skupština PK razmatrala u ovom periodu, vidljivo je da najveći broj mjera koje su razmatrane predstavljaju Informacije, koje, uz izvještaje, predstavljaju polovinu razmotrenih mjera. S druge strane, zakoni čine tek 18% od ukupnog broja razmotrenih mjera (5 usvojeno u prijedlogu a 1 u nacrtu). A usvojena je i jedna strategija – izuzetno važna Strategija razvoja PK za period 2016-2020. godina. Na žalost, Skupština nije, do kraja, ovim izvještajem, posmatranog perioda, razmatrala Strategiju za borbu protiv korupcije u PK, usvojenu na Vladi Kantona još 16.6. ove godine.

U POSMATRANOM PERIODU SKUPŠTINA NIJE ODRŽALA NIJEDNU TEMATSKU SJEDNICU, IAKO JE BILO INICIJATIVA OD STRANE POSLANIKA IZ OPOZICIJE, DA SE ODRŽI TEMATSKA SJEDNICA O PROBLEMIMA U POLJOPRIVREDI. Inicijativa da se tematske sjednice, na kojim bi se razmatrali najznačajniji problemi Kantona, održavaju najmanje jednom kvartalno upućena je Predsjedniku Skupštine PK i od strane CCI-a.

PROGRAM RADA SKUPŠTINE ZA 2016. NIJE USVOJEN NA VRIJEME. Program je usvojen 19.04.2016., čime je prekršen Poslovnik koji nalaže donošenje ovog važnog akta prije početka godine na koju se odnosi.

SKUPŠTINA PK IMA PRILIČNO NISKU REALIZACIJU, OBIMOM NAJMANJEG PROGRAMA RADA OD SVIH KANTONALNIH SKUPŠTINA. Za čitavu godinu planirana je realizacija tek 49 mjera a do 30.9. realizirano je 25. Još je niža realizacija zakona – usvojeno je svega 5 od 15 zakona planiranih da se realizuju u ovoj godini.

TRANSPARENTNOST RADA SKUPŠTINE JE NA NISKOM NIVOU. Budžet je usvojen bez javne rasprave. Podaci o primanjima poslanika su nedostopni. A i informisanje putem službene web stranice, u posljednje je vrijeme krajnje reducirano.

ZA RAZLIKU OD SKUPŠTINE, VLADA POSAVSKOG KANTONA JE, U TREĆEM KVARTALU 2016. GODINE, POVEĆALA INTENZITET SVOG RADA – ZA JEDNU SJEDNICU MJESEČNO U PROSJEKU. U prvoj polovini godine, održavala je, sa izuzetkom maja mjeseca, 2 sjednice mjesečno, da bi u trećem kvartalu, ostvarila prosjek od 3 mjesečno. Pritom je, u septembru, po prvi put u ovoj godini, održala 4 sjednice u jednom mjesecu. No,...

ZBOG NISKOG INTENZITETA RADA U PRVOJ POLOVINI GODINE, KONAČNI REZULTAT JE TEK 22 ODRŽANE SJEDNICE, ZA 9 MJESECI RADA, U 2016. GODINI, ŠTO JE NAJNIŽI REZULTAT U POSLJEDNJIH5 GODINA. Ovakvim intenzitetom rada, Vlada PK je, u 2016. godini, dospjela na samo dno kantonalne ljestvice.

PRODUKTIVNOST VLADE, U POSMATRANOM PERIODU, NIJE BILA TAKO LOŠA. Poredeći rezultate u posljednjih 6 godine, 376 razmotrenih mjera, u prvih 9 mjeseci 2016. godine, slabije je jedino od rezultata iz 2014. A na kantonalnoj ljestvici to, iako nije neki respektabilan rezultat ipak nije ni najlošiji, nego je „treći odozdo“.

U STRUKTURI REALIZOVANIM MJERA, OČEKIVANO, PREOVLAĐUJU ONE DNEVNO-OPERATIVNOG KARAKTERA. Najveći broj razmotrenih mjera predstavljaju odluke, koje, uz saglasnosti i zaključke, čine tri četvrtine mjera razmotrenih u prvih 9 mjeseci 2016. godine. Broj značajnih mjera, kojima se sistemski rješavaju neki problemi, gotovo da je zanemariv. Zakoni čine tek 2% od ukupnog broja, na Vladi, razmotrenih mjera, u posmatranom periodu. A strategije manje od 0,3% (Radi se o jedinoj strategiji utvrđenoj od Vlade u 2016. godini - Strategiji za borbu protiv korupcije u PK, koja, pritom, iako je usvojena u junu, još uvijek nema donesen akcioni plan za svoje provođenje).

BROJ UTVRĐENIH ZAKONA, U PRVIH 9 MJESECI 2016. GODINE, NIŽI JE OD PROSJEKA U PRETHODNOM MANDATU ZA 35%. Vlada PK je, u posmatranom periodu, utvrdila 6 zakona. Kuriozitet je da je čak polovina tih zakona predložena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Dva zakona su utvrđena na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike. A jedan na prijedlog Ministarstva privrede i prostornog uredjenja. Ostalih 6 ministarstava, u posmatranom periodu, nisu ponudila nijedan zakon.

VLADA KONSTANTNO KRŠI VLASTITI POSLOVNIK O RADU, USVAJAJUĆI SVOJ PROGRAM RADA NAKON PREDVIĐENIH ROKOVA. Program rada Vlade PK za 2016. g. usvojen je tek 24.03.2016., umjesto prije početka godine na koju se odnosi. Nepoštovanje Poslovnika, u ovom kontekstu, kontinuirani je problem u radu Vlade PK. U posljednjih 10 godina program rada Vlade se ili uopšte nije usvajao ili je usvajan sa značajnim kašnjenjem. A Vlada, pritom, ne pokazuje namjeru da prekine ovu negativnu praksu, koja se odražava i na njene rezultate.

REALIZACIJA, PROGRAMOM RADA, PLANIRANIH OBAVEZA JE KRAJNJE SKROMNA. Za 9 mjeseci rada, Vlada PK je realizovala svega 37% od ukupnog broja planiranih mjera (34 od 92 planirane). A procenat realizovanih zakona je još niži – 27% (3 utvrđena od 11 planiranih).

VELIKI PROCENAT NEREALIZOVANOG DIJELA ZAKONODAVNOG PLANA, U POSLJEDNIH 6 GODINA, GOVORI O TOME DA JE KREIRANJE I USVAJANJE ZAKONA ZA OVDAŠNJU VLAST OZBILJAN PROBLEM. Centri civilnih inicijativa su, kao jedan od uzroka tog problema, u institucijama vlasti u BiH, detektovali manjak osposobljenih kadrova koji mogu i znaju brzo i kvalitetno završiti proces pripreme zakona i strategija.

A NEREALIZOVANJE ZAKONA IZ PROGRAMA RADA, DOVODI DO NJIHOVOG „PRENOŠENJA“ U NOVE PROGRAME, IZ GODINE U GODINU. Radi se o kontinuiranamo problemu u radu Vlade PK - od 2011. godine, kada je broj prenešenih zakona bio minimalan, svake naredne godine on je bio veći od broja novih zakona, u programima rada Vlade. U programu za 2016. 6 od 11 zakona su tzv. „preneseni“. U prvih 9 mjeseci 2016. godine usvojeno je 50% od „prenesenih“ zakona. I nijedan novi!

BUDŽET ZA 2016. GODINU JE USVOJEN NA VRIJEME, ALI VLADA SVOJ POSAO NA NJEMU NIJE URADILA U SKLADU SA ROKOVIMA PROPISANIM ZAKONOM. Vlada PK, utvrdila je prijedlog Budžeta PK za 2016. godinu, na sjednici Vlade održanoj 16.12.2015, čime je prekršen Zakon o Budžetima u FBiH, koji propisuje da „Nakon razmatranja od strane Vlade, premijer podnosi prijedlog budžeta za sljedeću godinu Parlamentu, najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

VLADA PK KRŠI I ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA, SVOJIM SASTAVOM, U KOME SU SVEGA 2 ŽENE. Zakon o ravnopravnosti polova u BiH propisuje da je najmanja zastupljenost manje zastupljenog pola 40% (u Vladi PK je to, dakle, dvostruko manje) i da se sve drugo smatra diskriminacijom, čije se otklanjanje istim Zakonom nalaže.

VLADA POSAVSKOG KANTONA JOŠ UVIJEK NIJE USVOJILA AKCIONI PLAN ZA PROVEDBU REFORMSKE AGENDE. U PK još uvijek nije imenovan kordinator za euroatlanske integracije, niti je Vlada a onda i Skupština razmatrala i usvojila Akcioni plan PK za za realizaciju Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu, na što su ih obavezivale odluke Parlamentarne skupštine BiH.

CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA UPUĆUJU PREPORUKE VLADI I SKUPŠTINI POSAVSKOG KNTONA: Pozivamo Vladu i Skupštinu Posavskog kantona da ozbiljno intenziviraju svoj rad u nastavku godine, ne bi li bar u izvjesnoj mjeri opravdali ukazano im povjerenje građana, kao i sredstva koja primaju iz Budžeta za svoj rad. Osim toga, skrećemo im pažnju na poslovničku i zakonsku obavezu da do kraja tekuće godine kreiraju i usvoje programe rada i budžet za narednu godinu. Pozivamo Vladu da što prije donese Akcioni plan za realizaciju Reformske agende. Jer ovakav pristup kakav trenutno imamo, od strane vlasti PK, prema ovom izuzetno važnom pitanju, izaziva ozbiljnu zabrinutost u pogledu budućeg izvršavanja obaveza koje se pred kantone bude stavljale u procesu EU integracija. I, naravno, preporučujemo da se što prije provedu najavljene Ustavne promjene u ovom kantonu i iz Ustava PK otklone diskriminatorne odredbe.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina