Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

31.08.2016

REZULTATI VLADE I SKUPŠTINE SBK U PRVOJ POLOVINI 2016. GODINE SKUPŠTINA SBK REALIZOVALA 18% A VLADA 14% OD PLANIRANOG – NAJLOŠIJE OD SVIH KANTONALNIH INSTITUCIJA VLASTI

NEFOKUSIRANOST NA PROJEKTOVANE CILJEVE I KLJUČNE PROBLEME GRAĐANA, VIDLJIVA JE I IZ KATASTROFALNE REALIZACIJE PLANIRANOG PROGRAMOM RADA ZA 2016. GODINU. Vlada SBK ima ubjedljivo najlošiju realizaciju planiranih obaveza – za pola godine realizovala je svega 14% planiranog svojim Programom rada za 2016. godinu. Od 119 planiranih mjera, realizovala je tek 17. Još je lošija realizacija zakona iz Programa rada – od 26 planiranih, za pola godine Vlada SBK je utvrdila svega 2. Što je, nominalno, i najmanji broj planiranih zakona koje je neka kantonalna vlada utvrdila u prvoj polovini 2016. godine.

ČITAV NIZ ZNAČAJNIH MJERA, ČIJA JE REALIZACIJA BILA PLANIRANA U PRVOJ POLOVINI 2016. GODINE, NIJE REALIZOVAN. Među nerealizovanim mjerama su: Program javnih investicija SBK za razdoblje 2016.-2018. godina, Strategija razvoja i održavanja regionalnih putnih pravaca na području Kantona (koja je bila planirana i Programom rada za 2015), Zakon o obrazovanju odraslih, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u SBK, Zakon o zdravstvenoj zaštiti SBK, Plan utroška prikupljenih sredstava od posebne i opće vodne naknade, i sredstava od koncesijskih naknada za 2016. godinu, Program zaštite zdravlja životinja u 2016. godini,…

Nisu utvrđene ni Strategija razvoja privrede i Strategija razvoja turizma u SBK, koje se već nekoliko godina nalaze u izradi. Za izradu ovih strategija su još 2013. g. isplaćena ne mala sredstva, o čemu je bilo govora i u Izvještaju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta SBK.

KRAJNJE NEPRIHVATLJIV ODNOS PREMA PLANIRANIM OBAVEZAMA, OSIM NA REALIZACIJI PROGRAMA RADA, VIDLJIV JE I NA REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA REALIZACIJU REFORMSKE AGENDE. Iako su, u SBK, među prvima usvojili ovaj dokument, nije došlo do značajne realizacije predviđenih aktivnosti koje su mogle uticati na postavljene ciljeve. VLADA SBK, U KONTINUITETU, KRŠI I ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U BIH. Vlada SBK u svom sastavu ima samo jednu ženu, iako Zakon o ravnopravnosti polova u BiH propisuje da je najmanja zastupljenost manje zastupljenog pola 40% i da se sve drugo smatra diskriminacijom, čije se otklanjanje istim Zakonom nalaže.

I SKUPŠTINA SBK JE, NAKON DOBRIH REZULTATA NA KRAJU 2015. GODINE, DOŽIVJELA PAD, ALI, ZNATNO OZBILJNIJI OD VLADE. Nakon što je, u zadnjem kvartalu 2015. godine, na 4 održane sjednice razmotrila rekordnih 34 mjere i usvojila 7 zakona, Skupština SBK je u 1. kvartalu 2016. održala svega dvije sjednice, na njima razmotrila duplo manje mjera (tek 15), te usvojila tri i po puta manje zakona. U drugom kvartalu, nastavljajući s ovako niskim intenzitetom rada, Skupština je, u izvjesnoj mjeri, poboljšala produktivnost (razmotrivši 22 mjere), ali je broj usvojenih zakona dodatno smanjen (na svega 1 zakon na kome je u potpunosti okončana procedura usvajanja). U konačnici...

UKUPNI REZULTATI RADA SKUPŠTINE SBK, U PRVOJ POLOVINI 2016. GODINE, U NIVOU SU OSTVARENOG U ZADNJEM KVARTALU 2015. Za prvih 6 mjeseci 2016. održan je identičan broj sjednica kao i u zadnja tri mjeseca 2015, i na njima razmotreno svega 3 mjere više (37 : 34) ali i usvojeno duplo manje zakona (3 : 7 usvojenih u zadnjem kvartalu 2015).

POSEBAN PROBLEM PREDSTAVLJA REALIZACIJA NAJZNAČAJNIJIH MJERA, KOJIMA SE SISTEMSKI RJEŠAVAJU ODREĐENI PROBLEMI I POTENCIJALNO MOŽE DUGOROČNO UTICATI NA POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA GRAĐANA. U prvoj polovini 2016. godine usvojena je tek jedna strategija, i to tek u nacrtu (da bi svoje usvajanje u finalnoj formi prijedloga doživjela početkom druge polovine godine.). S druge strane, svega 3 usvojena zakona (i 2 prihvaćena u nacrtu), u prvoj polovini 2016. istovremeno su i jedan od najlošijih rezultata Skupštine SBK u posljednjih 6 godina (lošiji je jedino rezultat iz prve polovine 2011) i jedan od najlošijih rezultata svih kantonalnih skupština, u posmatranom periodu (manje zakona usvojile su tek skupštine PK i USK, dok su skupštine BPK i K10 usvojile duplo, a skupštine ZDK, TK i KS, 3-4 puta više zakona od Skupštine SBK).

KRAJNJE JE ZABRINJAVAJUĆI I ODNOS SKUPŠTINE SBK PREMA SVOM PROGRAMU RADA, ODNOSNO PLANIRANJU I REALIZACIJI PLANIRANIH OBAVEZA. Program rada Skupštine SBK za 2016. godinu usvojen je 26.01.2016, što znači da je prekršen Poslovnik o radu Skupštine koji precizno definiše obavezu da se Program rada za određenu godinu donosi prije kraja prethodne. Sama realizacija planiranog je izuzetno loša. Za pola godine, realizovano je tek 18% mjera iz Programa rada Skupštine za 2016. godinu. Što je najlošiji rezultat neke kantonalne skupštine, u posmatranom periodu. Realizacija zakonodavnog dijela programa rada još je lošija i zaslužuje epitet katastrofalne. Za pola godine, realizovano je tek 4% planiranog, odnosno, usvojen je tek 1 od 27 planiranih zakona.

KONTINUIRANO LOŠA EFIKASNOST SKUPŠTINE SBK PROIZVELA JE ČINJENICU DA JE VEĆ GODINAMA VEĆINA ZAKONODAVNOG DIJELA PROGRAMA RADA SAČINJENA OD NEREALIZOVANIH ZAKONA IZ PROŠLIH GODINA. U Programu rada Skupštine SBK za 2016. godinu, tako, od 27 planiranih zakona, njih 23 predstavljaju nerealizirane obaveze iz prethodnih godina.

U PRVOJ POLOVINI 2016. GODINE NIJE ODRŽANA NIJEDNA TEMATSKA SJEDNICA SKUPŠTINE SBK, IAKO JE RAZLOGA, ODNOSNO POTENCIJALNIH ZNAČAJNIH TEMA, ZA OVAKVE SJEDNICE, U SBK, NAPRETEK. Spomenimo da CCI snažno zagovara potrebu organizovanja tematskih sjednica o ključnim problemima građana (zapošljavanju, razvoju privrede i privlačenju stranih ulaganja, stanju u zdravstvu, reformi obrazovanja, itd.) i čak predlaže stvaranje mehanizma kojim bi se samim građanima omogućilo da kandiduju teme o kojima bi se diskutovalo na takvim sjednicama.

AKTIVNOST POSLANIKA U PRVOJ POLOVINI 2016. G. NIJE BILA POSEBNO IZRAŽENA, A POJEDINI POSLANICI UOPŠTE NISU KORISTILI NEKE OD MOGUĆNOSTI ZA AKTIVAN RAD U SKUPŠTINI. U posmatranom periodu, održane su 4 sjednice Skupštine SBK, i ni na jednoj nisu bili prisutni svi poslanici. 11 poslanika nisu postavili ili pokrenuli ni jedno pitanje ili inicijativu, na održanim sjednicama. 8 poslanika Skupštine SBK nisu, na skupštinskim zasjedanjima, diskutovali ni o jednoj od mjera koje su se pojavile na dnevnom redu. 28 poslanika nisu podnijeli nijedan amandman, u posmatranom periodu. Nijedan poslanik Skupštine SBK, nije Skupštini podnio nijedan prijedlog zakonskog rješenja, u ovih 6 mjeseci.

TRANSPARENTNOST RADA SKUPŠTINE SBK I DALJE NIJE NA ZADOVOLJAVAJUĆEM NIVOU. Skupština SBK je jedina institucija zakonodavne vlasti u BiH koja nema svoju službenu web stranicu, tako da je veliki broj građana uskraćen za blagovremeno i detaljno informisanje o radu Skupštine i poslanika pojedinačno.

NA KRAJU... Centri civilnih inicijativa žele da iskažu svoju podršku i ponos mladim ljudima Srednjobosanskog kantona, koji su, u građanskoj akciji, iskazali svoje protivljenje nacionalizmu i nametnutoj im segregaciji u školstvu. Ovakvi primjeri bude nadu. Bez obzira što su još uvijek nejaki da proizvedu pozitivne promjene.

Centri civilnih inicijativa, sa svoje strane, protetstvuju protiv sistemske diskriminacije, segregacije i oduzimanja temeljnih ljudskih prava građanima ove zemlje, protiv partitokratije i zloupotrebe vlasti i protiv političkog nasilja kome svakodnevno svjedočimo. I zahtjevaju od političkih aktera da stanje u zemlji prilagode evropskim civilizacijskim standardima i međunarodnim zakonima koji regulišu ljudska prava.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina