Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

05.08.2016

REZULTATI RADA VLADE I SKUPŠTINE POSAVSKOG KANTONA, I-VI 2016. NI AKCIONI PLAN JOŠ NIJE USVOJEN

POSEBAN PROBLEM PREDSTAVLJA NISKA REALIZACIJA ZAKONA, KAO KLJUČNE OBAVEZE JEDNE ZAKONODAVNE INSTITUCIJE. Skupština PK je, u prvoj polovini 2016. godine, usvojila svega 2 zakona i 1 prihvatila u nacrtu i poslala u daljnju proceduru. A samo iz Programa rada za prošlu godinu ostalo je, što u potpunosti, što djelimično, nerealizovano 13 planiranih zakona. I u ovoj sferi radi se o najlošijem rezultatu od svih kantonalnih skupština. A da sve ne mora biti tako, pokazuje rezultat ove skupštine iz 2013. godine, u kojoj je usvojeno 10 puta više zakona, nego u prvoj polovini 2016.

NAJPOZITIVNIJI MOMENAT U RADU SKUPŠTINE PK, U PRVIH 6 MJESECI, JE USVAJANJE STRATEGIJE RAZVOJA. Skupština Posavskog kantona je, nakon nekoliko godina planiranja, konačno usvojila ovaj izuzetno značajni dokument, što bi, u narednom periodu, između ostalog, moglo da otvori mogućnost apliciranja za povoljna sredstva EU.

POZITIVNO JE I TO DA JE BUDŽET ZA 2016. GODINU USVOJEN NA VRIJEME – PRVI PUT OD 2010. Budžet za 2016. godinu usvojen je do kraja 2015, što je rok koji propisuje Zakon, ali, nažalost, nije usvojen u redovnoj proceduri i uz javnu raspravu.

ZA RAZLIKU OD BUDŽETA, PROGRAM RADA SKUPŠTINE ZA 2016. NIJE USVOJEN DO POČETKA OVE GODINE. Program rada Skupštine usvojen je 19.04, čime je prekršen poslovnik koji nalaže donošenje ovog važnog akta prije početka godine na koju se odnosi.

SKUPŠTINA PK IMA KRAJNJE NISKU REALIZACIJU, OBIMOM NAJMANJEG PROGRAMA RADA OD SVIH KANTONALNIH SKUPŠTINA. Za čitavu 2016. godinu, Programom rada Skupštine PK, planirana je realizacija tek 49 mjera (usporedbe radi Skupština USK planirala je 161, a KS 198, dakle 4 puta više). A do 30.06. realizirano je tek 11 od tih 49 planiranih mjera.

USTAVNE PROMJENE KONAČNO SU NAŠLE SVOJE MJESTO U PROGRAMU RADA SKUPŠTINE, ALI NE I NA DNEVNOM REDU SJEDNICA. Skupština PK još uvijek nije implementirala presudu Ustavnog suda Federacije BiH, donesenu još 2008. godine, a kojom se nalaže usklađivanje kantonalnog ustava sa Ustavom FBiH i Ustavom BiH i stvaranje stanja u kome će konstitutivni narodi moći da ravnopravno ostvaruju svoja ustavna prava. Na sjednici Skupštine PK održanoj 18.07.2016. ova je mjera, koja je bila na dnevnom redu, povučena od strane obrađivača.

NI U PRVOJ POLOVINI 2016. GODINE, NIJE ODRŽANA NIJEDNA TEMATSKA SJEDNICA, IAKO JE BILO ZAHTJEVA OD STRANE POSLANIKA I REALNE POTREBE ZA ODRŽAVANJEM. S obzirom na sva događanja koja su zadesila ovaj kanton, u prethodnom periodu, a prije svega na elementarne nepogode koje su najdirektnije ugrozile egzistenciju stanovništva i na nepovoljne aspekte potpisivanja SSP-a na poljoprivrednike u BiH, ili na alarmantan odliv stanovništva i lošu demografsku sliku, bilo je sasvim očekivano da se, u ovom mandatu, održi nekoliko tematskih sjednica, na kojima bi se razgovaralo o problemima i pokušalo naći načine za njihovo prevazilaženje ili bar utvrditi neku strategiju aktivnosti prema višim nivoima vlasti. Što nije učinjeno ni nakon podnesene inicijative od strane nekih poslanika.

DIO POSLANIKA POKAZUJE NEZAINTERESOVANOST ZA ANGAŽMAN UNUTAR POVJERENOG IM MANDATA I PRAVA I OBAVEZA KOJE IMAJU PREMA GRAĐANIMA KANTONA, A PRIJE SVEGA SVOJIM GLASAČIMA. Iako su, u posmatranom periodu, održane tek 3 sjednice Skupštine PK, ni na jednoj sjednici nisu bili prisutni svi poslanici. I na sjednicama radnih tijela, održanih u ovom periodu, takođe su registrovani izostanci – 4 poslanika. 13 poslanika nisu postavili ili pokrenuli ni jedno pitanje ili inicijativu u prvih 6 mjeseci 2016. godine. 11 poslanika Skupštine PK nisu, na skupštinskim zasjedanjima, diskutovali ni o jednoj od mjera koje su se pojavile na dnevnom redu. U posmatranom periodu, nijedan poslanik Skupštine PK, nije uputio ni jedan amandman na neko zakonsko rješenje.

VLADA PK IMA UBJEDLJIVO NAJMANJI BROJ ZASJEDANJA ODRŽANIH U PRVOJ POLOVINI 2016. GODINE – SVEGA 13. Još su samo vlade ZHK i SBK, u posmatranom periodu imale manje od 20 održanih zasjedanja. A Vlada KS, koja ima najveći intenzitet rada u posmatranom periodu, je održala čak 65 zasjedanja.

Ovo je istovremeno, zajedno sa onim iz prve polovine 2011. godine, i najslabiji intenzitet rada Vlade PK u posljednjih 6 godina. Najveći intenzitet zabilježen je u drugoj polovini 2014. godine, kada je Vlada PK održala 29 sjednica, pokazujući da može, bez problema, raditi i tempom od jedne sjednice sedmično.

NA KANTONALNOJ LJESTVICI POKAZANE PRODUKTIVNOSTI, U PRVOJ POLOVINI 2016. GODINE, VLADA PK JE PRI SAMOM DNU. Lošiji rezultat od njenih 233 razmotrene mjere ostvarila je jedino Vlada ZHK, koja je, sa 2 održane sjednice više od Vlade PK, razmotrila duplo manje mjera. S druge strane, Vlada SBK je, sa tek 5 sjednica više (18 naspram 13 Vlade PK) razmotrila čak 750 mjera, odnosno 3 puta više.

UVID U STATISTIČKE PODATKE, VEZANE ZA AKTUELNI MANDAT, POKAZUJE DA VLADA PK MOŽE DA RADI I ZNATNO VIŠE I DA POSTIŽE ZNATNO BOLJE REZULTATE, A DA JE GLAVNI PROBLEM U VELIKIM OSCILACIJAMA I ZADRŽAVANJU POŽELJNOG NIVOA PRODUKTIVNOSTI, KAD SE ON VEĆ DOSTIGNE, NA DUŽI PERIOD. Raspon najmanje i najveće mjesečne produktivnosti u prethodnoj godini je, naime: 12 razmotrenim mjera u junu i 90 razmotrenih u decembru. A u prvoj polovini 2016. smo imali uspon od 21 mjere u januaru, do 52 u martu i aprilu, pad na 18 u maju, pa skok ponovo na više od 50 u junu. Ove oscilacije ukazuju, između ostalog, i na problem sa planiranjem svojih obaveza, od strane Vlade PK.

VLADA PK JE, U KOMPLETNOM DOSADAŠNJEM MANDATU – DAKLE ZA 15 MJESECI RADA – UTVRDILA TEK 5 ZAKONA. Tri prijedloga i 1 nacrt utvrdila je u prvoj polovini 2016. Što je jedan od najlošijih rezultata Vlade PK u posljednjih 6 godina.

NAKON ŠTO JE, NA SAMOM KRAJU 2015. GODINE UTVRDILA STRATEGIJU RAZVOJA PK 2016-2020. VLADA PK JE, U PRVOJ POLOVINI 2016. GODINE, UTVRDILA JOŠ JEDNU STRATEGIJU. U junu 2016. utvrđena je Strategije za borbu protiv korupcije u PK. Ostaje i dalje potreba izrade Strategije zapošljavanja i Strategije razvoja poljoprivrede, kako bi se poboljšao kvalitet života građana ovog kantona, odnosno stvorili preduslovi za zaustavljanje daljnjeg siromašenja i iseljavanja stanovnika sa ovog područja.

PROGRAM RADA VLADE PK I OVE JE GODINE USVOJEN SA ZAKAŠNJENJEM A REALIZACIJA MU JE, ZAJEDNO SA ONOM IZ PRVE POLOVINE 2012, NAJLOŠIJA U ZADNJIH 6 GODINA. Usvajanjem Programa rada Vlade ZDK za 2016. tek 24. marta ove godine, prekršen je Poslovnik o radu Vlade koji precizno definiše obavezu da se Program rada za određenu godinu donosi prije kraja prethodne. Program rada Vlade PK jedini je, od donešenih programa kantonalnih vlada, čiji je obim manji od 100 mjera. I ima ubjedljivo najmanji broj realizovanih planiranih mjera – svega 15.

URED ZA REVIZIJU JE DAO MIŠLJENJE SA REZERVOM U IZVJEŠTAJU O FINANSIJSKOJ REVIZIJI BUDŽETA ZA 2015. GODINU. To znači da još uvijek nisu ispoštovane sve preporuke i sugestije date u prethodnom izvještraju (za 2014.), odnosno da se i dalje krše pojedine odredbe Zakona i podzakonski akti koji uređuju ovu oblast. Ipak, obzirom da je u 2014. godini nalaz bio negativ, možemo da zaključimo da je ova vlada i nadležno ministarstvo otklonilo niz, ranije akcentiranih, nepravilnosti i da je napravljen pozitivan pomak.

POSAVSKI KANTON, UZ ZAPADNOHERCEGOVAČKI I BOSANSKO-PODRINJSKI, JEDINI JE KANTON KOJI JOŠ UVIJEK NIJE USVOJIO AKCIONI PLAN ZA PROVEDBU REFORMSKE AGENDE. U PK još uvijek nije imenovan koordinator za evropske integracije, niti je Vlada a onda ni Skupština razmatrala i usvojila Akcioni plan PK za za realizaciju Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period 2015.-2018. Ovakav pristup kakav trenutno imamo, u Posavskom i još nekim kantonima, izaziva ozbiljnu zabrinutost i u pogledu budućeg funkcionisanja „mehanizma koordinacije“ i izvršavanja obaveza koje se pred kantone bude stavljali u procesu EU integracija.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina