Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

22.07.2016

KANTON SARAJEVO I DALJE NEMA USVOJENU STRATEGIJU RAZVOJA

Skupština i Vlada Kantona Sarajevo, u drugom su kvartalu 2016.intenzivirali svoj rad i poboljšali ukupne rezultate. Na žalost to se ne odnosi i na najznačajnije mjere, kojim se sistemski rješavaju problemi građana. Iako su evidentirani pokušaji da se nešto učini, sa brojnim ozbiljnim problemima s kojim se suočava Kanton, činjenica je da se nisu desili značajni pozitivni pomaci.

EFIKASNOST SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO U DRUGOM JE KVARTALU POVEĆANA ZA ČAK TREĆINU, U ODNOSU NA REZULTATE IZ PRVOG KVARTALA. Sa 71 mjere razmotrene u 1. kvartalu (što je cca 24 po sjednici), Skupština je, u drugom kvartalu, digla produktivnost na čak 132 mjere (33 po sjednici). Što je i najbolji kvartalni rezultat u dosadašnjem radu aktuelnog saziva Skupštine.

PRODUKTIVNOST SKUPŠTINE KS, U KONTINUITETU JE, DALEKO IZNAD PRODUKTIVNOSTI OSTALIH KANTONALNIH SKUPŠTINA. 203 različite mjere Skupštine KS, razmotrene u prvoj polovini 2016. godine, čak tri i po puta su više od drugog najboljeg rezultata neke kantonalne skupštine. Produktivnost Skupštine KS, zapravo, veća je i od produktivnosti entitetskih parlamenata.  

STRUKTURA REALIZOVANIH MJERA JE, MEĐUTIM, POPRILIČNO NEPOVOLJNA. Analizirajući mjere koje je Skupština KS razmatrala u ovom periodu, vidljivo je da najveći broj mjera koje su razmatrane predstavljaju izvještaji i odluke, koji zajedno čine 61%od ukupnog broja razmatranih mjera. Interesantno je, međutim, da čak 33 od razmotrenih 75 izvještaja (dakle 44%) - nije usvojeno. Zakoni, s druge strane, predstavljaju tek 10% ukupno razmatranih mjera. A posebno je negativna situacija sa strategijama.

U DRUGOJ GODINI MANDATA, SKUPŠTINA JE USVOJILA TEK SVOJU PRVU STRATEGIJU I TO TEK U NACRTU. Strategijom razvoja, prihvaćenom u nacrtu, u aprilu, utvrđuju se ciljevi i prioriteti razvoja KS, način njihova ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje. Ali, kao što rekosmo, ova strategija je tek prihvaćena u nacrtu i poslata u daljnju proceduru.

U USVAJANJU ZAKONA SKUPŠTINA KS POSTIGLA JE I JEDAN OD NAJBOLJIH REZULTATA U POSLJEDNJIH 6 GODINA I NAJBOLJI REZULTAT OD SVIH KANTONALNIH SKUPŠTINA, ALI JE, I PORED TOGA, REZULTAT LOŠ. U prvih 6 mjeseci 2016. godine, Skupština KS usvojila je 12 zakona u prijedlogu i prihvatila njih još 7 u nacrtu. No, polovina od tog broja su neplanirani zakoni. Pa je rezultat realizacije programom za 2016. planiranih zakona tek 6 usvojenih prijedloga i 3 nacrta, od 41 planiranog zakona. Što znači da je, za 6 mjeseci, finalno realizovano tek 15% planiranog.

PROGRAM RADA SKUPŠTINE KS ZA 2016. GODINU NIJE USVOJEN PRIJE NJENOG POČETKA, KAKO TO NALAŽE POSLOVNIK, ALI JESTE NA PRVOJ SJEDNICI SKUPŠTINE U 2016. GODINI – 01.02.2016. Samo je dva puta u posljednjih 10 godina, Program rada Skupštine KS usvojen u propisanom roku – radilo se o programima za posljednje godine dva prethodna saziva.

BUDŽET KS ZA 2016. GODINU USVOJEN JE NA TRANSPARENTAN  NAČIN, UZ PROVEDENU JAVNU RASPRAVU I U PROPISANOM ROKU. Ovo je, međutim, tek drugi put u posljednjih šest godina da je Budžet usvojen u propisanom roku i prema važećim propisima. Najveći dio Budžeta odlazi na plate i troškove zaposlenih u javnom sektoru – čak 257 miliona KM.

27.4. USVOJEN JE I REBALANS BUDŽETA ZA 2016, U IZNOSU OD 734.153.820 KM. Ovo predstavlja povećanje prvobitno planirane cifre budžeta za 5 i po posto, odnosno za cca 38 miliona KM. Povećanje je opravdano projektima kao što su novi vertikalni transport na Bjelašnici, te sanacija vodovodnog sistema KS.

POSTOJI OZBILJNA POTREBA DA SE IZMJENI ETIČKI KODEKS SKUPŠTINE KS, NA NAČIN DA SE STROŽIJE SANKCIONIŠU INCIDENTI U SKUPŠTINSKIM KLUPAMA, ALI I USPOSTAVE KRITERIJI PONAŠANJA POSLANIKA VAN NJIH. Na sjednici Skupštine KS održanoj 28.06.2016, došlo je do verbalnog, a nakon toga i fizičkog napada na poslanika Naše stranke Predraga Kojovića, od strane poslanika BOSS-a Rasima Smajića. Ovakvi incidenti su potpuno neprihvatljivi, za svaku osudu i za najstrože sankcionisanje.

NI 20 MJESECI OD IZBORA SKUPŠTINA KS NIJE U POTPUNOSTI ZAVRŠILA PROCES SVOG KONSTI-TUISANJA.Skupština KS još uvijek funkcioniše bez izabranog zamjenika Predsjedavajuće iz srpskog naroda.

ODNOS SKUPŠTINE I VLADE KS JE PRILIČNO DOBAR.Kvalitet tog odnosa je, u neku ruku, moguće isčitati i iz činjenice da Vlada, i pored toga što zvanična vladajuća koalicija, gubitkom jednog poslanika SBB-a, koji je prešao u samostalne poslanike, više nema većinu u Skupštini, nema nikakvih problema u svom radu i skupštinskoj podršci.S druge strane, iz činjenica da je Vlada priređivač većine mjera koje dolaze na dnevni red Skupštine a da Skupština vrlo efikasno završava svoj dio obaveza na mjerama koje joj stižu od Vlade, zaključujemo da je glavna odgovornost i za lošu realizaciju programskih obaveza Skupštine – na Vladi, koja ne uspijeva da dostigne potrebnu efikasnost i produktivnost, koja bi omogućila bolje rezultate obje institucije.

VLADA KANTONA SARAJEVO, U 2. JE KVARTALU ZNAČAJNO POBOLJŠALA SVOJE REZULTATE SA POČETKA GODINE. Broj održanih zasjedanja je povećan za skoro četvrtinu, a broj razmotrenih mjera za 75%. Ovakvo poboljšanje najvećim je dijelom rezultat odličnih rezultata u maju, kada je na 13 održanih zasjedanja razmotreno 307 mjera, što je drugi najbolji mjesečni rezultat ove Vlade, od njenog imenovanja.

SA 1000 RAZMOTRENIH MJERA, NA 65 ZASJEDANJA, ODRŽANIH U PRVIH 6 MJESECI 2016. GODINE, VLADA KANTONA SARAJEVO IMA I NAJVEĆI INTENZITET RADA I NAJVEĆU PRODUKTIVNOST, OD SVIH KANTONALNIH VLADA. No, prednost nije toliko izražena kao kod Skupštine.

KVANTITET NE PROIZVODI NUŽNO I KVALITET. Najveći broj realizovanih mjera Vlade, logično, spada u mjere dnevno-operativnog karaktera. Različita rješenja, saglasnosti, zaključci i odluke, predstavljaju 63% svih razmotrenih mjera. S druge strane, zakoni predstavljaju tek 2% ukupno razmotrenih mjera. A strategije 1 promil. Što znači da značajne mjere, kojima se sistemski uređuju određena pitanja, nisu, u posmatranom periodu, bile značajnije zastupljene na dnevnim redovima Vlade.

KANTON SARAJEVO, UZ HNK, JEDINI JE KANTON KOJI JOŠ UVIJEK NEMA USVOJENU SVOJU STRATEGIJU RAZVOJA. 14. aprila 2016. Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je tek svoju prvu strategiju, od svog imenovanja. I to, zasad, tek u nacrtu. Radi se o Strategiji razvoja, koja je, uz Strategiju za mlade, bila i u prošlogodišnjem Programu rada Vlade, ali nijedna nisu realizovane. Strategija za mlade nije realizovana ni do kraja prvog polugodišta 2016, iako je to bilo predviđeno ovogodišnjim programom rada Vlade.

VLADA KANTONA SARAJEVO JE U PRVIH POLA GODINE UTVRDILA 18 ZAKONA, ALI JE VIŠE OD TRI ČETVRTINE ZAKONODAVNOG DIJELA PROGRAMA RADA ZA 2016. KRAJ PRVE POLOVINE GODINE DOČEKALO NEREALIZOVANO. Od ukupno utvrđenih 13 prijedloga i 5 nacrta zakona, 6 prijedloga i 3 nacrta su iz Programa rada za 2016, kojim je predviđeno utvrđivanje 40 zakona do kraja godine. Što znači da 31 planirani zakon još uvijek nije utvrđen ni u kom obliku. 

PROGRAM RADA VLADE KS ZA 2016. GODINU NIJE USVOJEN NA VRIJEME I U SKLADU SA AKTIMA KOJI TU OBAVEZU REGULIŠU. Program je usvojen tek 11.05.2016, čime su prekršeni Poslovnik i Odluka o metodologiji izrade programa rada. Radi se o kontinuiranom problemu - naime, program rada Vlade, u posljednjih 10 godina, niti jednom nije usvojen na vrijeme i prema važećim propisima.

KAŠNJENJE, UZ NEPRILAGOĐAVANJE STRUKTURE PROGRAMA TOJ ČINJENICI, NARUŠAVA KREDIBILITET STATISTIČKIH PODATAKA O REALIZACIJI PLANIRANIH MJERA. Vlada KS  nastavlja, kao i većina drugih institucija u BiH, sa praksom „planiranja i realizacije unazad“. Program Vlade, koji je usvojen sredinom maja, naime, ima plan za prethodna 4 mjeseca. A pritom su, u Program rada, sa čijim se kreiranjem i usvajanjem kasnilo 4 i po mjeseca, unesene i mjere koje su u trenutku usvajanja Programa već bile realizovane. Pa smo tako dobili apsurdnu situaciju da je program rada već u trenutku svog usvajanja bio realizovan u postotku od 22%. Od 324 mjere koje su navedene u Programu rada za 2016. njih čak 71 su realizovane dok program nije ni postojao ili nije bio usvojen. Ovakvim pristupom se, s jedne strane, donošenje programa rada pretvara u čistu formalnost ispražnjenu od smisla, a s druge strane se onemogućava vođenje relevantne statistike o realizaciji planiranih obaveza i vještački podiže efikasnost institucija.  

OSIM KRŠENJA POSLOVNIKA, ODLUKE O METODOLOGIJI I ZAKONA O BUDŽETU, VLADA KS KRŠI I ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA.Od 13 članova Vlade svega 2 su žene, čime Vlada KS krši Zakon o ravnopravnosti polova, koji nalaže da procenat manje zastupljenog pola ne smije biti ispod 40%.

KANTON SARAJEVO SUOČAVA SE S BROJNIM OZBILJNIM PROBLEMIMA, KOJI SU GODINAMA, UMJESTO DA BUDU RJEŠAVANI, NAGOMILAVANI I USLOŽNJAVANI. Iako su evidentirani pokušaji da se nešto učini, činjenica je da se nisu desili značajni pomaci u rješavanju nijednog od vrlo ozbiljnijih problema Kantona - vodosnabdjevanje, gas, gradski saobraćaj, zagađenost vazduha, bezbjednosna situacija, ogromni dugovi javnih preduzeća u nadležnosti Kantona, prevelika javna potrošnja, glomazan i neefikasan administrativni aparat, kome je nužna reforma,..., pa sve do pasa lutalica. Za sada se problemi ili tek analiziraju i još uvijek samo razmišlja o mogućim modalitetima njihovog rješavanja ili se ulazak u njihovo rješavanje samo najavljuje ili su tek diskretno „načeti“. Dobar primjer je prevelika javna potrošnja. Vlada provodi moratorij na zapošljavanje u javnom sektoru, u KS, kontrolišući zapošljavanje u institucijama KS, usvojen je i Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, kojim se ograničavaju primanja rukovodilaca u ovim institucijama. Ali to su, u kontekstu javne potrošnje i njenog smanjivanja, u najmanju ruku, krajnje skromni koraci. Pomenimo da je javni dug Kantona Sarajevo preko 200 miliona KM.

 Kompletne izvještaje o monitoringu rada Skupštine i Vlade KS možete preuzeti pod linkom Monitoring.

Za sve informacije molimo da kontaktirate Anu Lučić

(mob. 063 396 519; e-mail: ana@ccibh.org)


naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina