Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

14.07.2016

REFORMA ZAKONODAVSTVA ZA DEPOLITIZACIJU JAVNOG SEKTORA

Danas je u Sarajevu održana konferencija „Reforma javne uprave: meritokratija umjesto partitokratije“,  koju su organizirali Centri civilnih inicijativa (CCI) u sklopu kampanje Sposobnim, a ne podobnim, čiji je cilj depolitizacija i departizacija imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH.

Smatramo da je politizacija rukovodećih pozicija u javnom sektoru, ali i cjelokupnog javnog zapošljavanja zarobljenog interesima pojedinaca i političkih stranaka, dosegla krajnje granice.Politička i stranačka imenovanja i zapošljavanja u vrlo važnim agencijama, institucijama i javnim predzećimadovode do vrlo niske efikasnosti, nerada, izostanka odgovornosti prema zakonu, politizacije službe, jer stranačko zapošljavanje znači odgovornost stranci, a ne instituciji, zakonu i građanima. Zapošljavanjem podobnih, a ne najboljih kandidata trajno se slabe institucije i umanjuju šanse za društveni prosperitet“, rekao je Adis Arapović, program menadžer CCI-a na današnjoj konferenciji.

Nedavna odluka Ustavnog suda Federacije BiH da obustavi primjenu odredbi o imenovanjima rukovodećih državnih službenika, snažan je signal da se reforme moraju provoditi na drugačiji način. Ne u smjeru više politizacije i stranačkog zapošljavanja, već u smjeru meritornosti i nezavisnosti javne uprave od političkog uticaja. Reformska agenda precizno je definirala ovaj proces, samo se treba ispoštovati i provesti na pravi način. Vrijeme je za reforme uprave koje će osigurati depolitizaciju i zapošljavanje najboljih kandidata, a to je i jedan od ciljeva Reformske agende. Moramo insisitrati na profesionalnosti, integritetu i efikasnosti javne uprave i javnih usluga. To možemo postići samo unaprjeđenjem zakonodavstva i to donošenjem sistematičnog pravnog okvira za cjelokupni javni sektor. Prvi korak je Zakon o javnim službenicima koji bi uredio status svih javnih službenika, ne samo u upravi, već i u zdravstvu, školstvu, policiji, vojsci, na jedinstven, pravedniji i racionalaniji način.“ zaključio je Arapović.

Na konferenciji je napravljen presjek dosadašnjeg toka reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, koji je u izvještajima Evropske komisije, SIGMA-e, te Svjetske banke, loše ocjenjen, posebno u vezi s  problemom politizacije i pretjeranog utjecaja političkih stranaka na imenovanja, zapošljavanja i odlučivanje u organima uprave i javnim preduzećima. Ovo je jedan od najvećih izazova koji stoje na putu uspješnih reformi., jer prema analizi CCI-a, u BiH ima približno 5.840 formalnih političkih funkcija na svim nivoima političke vlasti, te približno 19.930 rukovodećih funkcija unutar javnog sektora koje su nezvanični izborni plijen.

 

PROJEKAT FINANSIRA EU

 

Izneseni sadržaj je isključiva odgovornost CCI-a i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

Kontakt osoba: Ana Lučić, koordinator za medije, ana@ccibh.org, 063-396-519.  

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina