Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

02.06.2016

PREDSTAVLJANJE ANALIZE “IPA FONDOVI-(NE) ISKORIŠTENE PRILIKE I MOGUĆNOSTI”

Centri civilnih inicijativa (CCI) danas su predstavili rezultate analize “IPA fondovi – (Ne)iskorištene prilike i mogućnosti”, koja ima za cilj da ukaže na važnost da povlačenje sredstava iz IPA fondova treba shvatiti kao javni interes cijele zemlje, te tako svaki partner u procesu, bilo da je riječ o institucijama vlasti, profitnim ili neprofitnim organizacijama, treba da osigura dinamiziranje aktivnosti i dostizanje što veće iskorištenosti raspoloživih sredstava u Bosni i Hercegovini.

Namjera je da se s jedne strane, na jednostavan način građanima u BiH pojasni i približi važnost korištenja finansijskih instrumenata Evropske unije kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA), kao mehanizma za napredak, a s druge strane da potakne donosice odluka da preuzmu svu odgovornost i ulogu, kako bi se osigurale sve pretpostavke da procenat iskorištenosti raspoloživih sredstava u okviru IPA II (2014. – 2017.) u BiH u naredno periodu dostigne svoj maksimum.

Poticanjem i provođenjem informativne kampanje za širu javnost, sa informacijama o propuštenim prilikama, ali i budućim perspektivama i mogućnostima stvorio bi se dodatni pritisak na ključne donosioce u ovom procesu.

Kao jedan od preduslova za otvaranje IPA procesa širem auditorijumu, važno je staviti na raspolaganje BiH građanima sve informacije u vidu web platforme sa pokazateljima, smjernicama, korisnicima, projektima realizovanim kroz IPA I, sa kontinuiranim unosom podaka za IPA II. Osnovni cilj web platforme bi bio da se građani upoznaju šta je IPA, šta su projekti, kako aplicirati, koliko novca je planirano za BiH, koliko i na osnovu kojih projekata je povučeno sredstava i sl.

Istraživanja su pokazala da građani u Bosni i Hercegovini nisu u velikoj mjeri upoznati sa IPA osnovama, značenjem, mogućnostima, elementima ovog finansijskog instumenta, njegovom uticaju na BDP, konkurentnost i privlačenje stranih investicija. S druge strane, poznato je da što zemlja više povuče sredstava i uspješno realizuje projekte, ostvara sebi put za nove investitore.

Svi trebaju preuzeti svoj dio odgovornosti i aktivnosti u procesu. Tako akcenat važnosti pružanja mogućnosti za korištenje sredsatava iz EU pretpristupnih fondova treba da bude posmatran kao javni interes svake zemlje sa fokusom na svakog građanina ponaosob.

Press konferencija predstavlja samo prvi korak prezentacije ključnih nalaza i preporuka, dok bi se u narednom periodu pokrenule i druge aktivnosti (sastanci, razgovori), kako bi se obezbjedili saveznici CCI-a u cilju zagovaranja implementacije ključnih preporuka iz Analize od strane nadležnih institucija.

 

„Ukupna IPA alokacija za BiH u razdoblju 2007. – 2013. je iznosila oko 650 miliona eura (državni programi, prekogranična saradnja, dio višekorisničke IPA-e). Međutim, zbog neispunjavanja uslova Bosna i Hercegovina je ukupno posmatrano samo polovično iskoristila sredstva koja su joj bila na raspolaganju.– navela je Lejla Deronja Suljić, CCI konsultantica za monitoring i podsjeća da je zbog nedostatka napretka Bosne i Hercegovine, zemlje u procesu integracija u EU i nepostojanja cjelodržavnih strategija u mnogim sektorima, nacrt Strateškog dokumenta za IPA II obuhvatio za našu državu samo period 2014.-2017., u odnosu na cijeli period za IPA II 2014.-2020.

Zbog svega navedenog, smatramo veoma važnim da se u Bosni i Hercegovini osiguraju sve pretpostavke, kako bi procenat iskorištenosti raspoloživih sredstava u okviru IPA II (2014. – 2017.) dostigao svoj maksimum, po uzoru na najbolje prakse zamalja okruženja.

Kompletnu analizu možete preuzeti pod linkom Publikacije.

Za sve informacije molimo da kontaktirate Anu Lučić

(mob. 063 396 519; e-mail: ana@ccibh.org)

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina