Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

30.05.2016

Reforme ne idu u pravom smjeru, ni na pravi način - Tek trećina Agende provedena,budžeti, fondovi i valuta ugroženi, ekonomsko-socijalni pokazatelji stagniraju, vladavina prava na kritično niskom nivou

Centri civilnih inicijativa (CCI) predstavili su danas obuhvatan izvještaj „Stanje nacije“ koji daje precizan pregled provedbe Reformske agende, kaoi stanje u oblastijavnih finansija, javne uprave, vladavine prava, poslovne klime i konkurentnosti, tržišta rada, socijalne i penzione politike, te na kraju uticaj svega pobrojanog na kvalitet života građana.

Provedba Reformske agende ne odvija se zadovoljavajućom dinamikom, a pozitivni efekti vidljivi su tek na nekoliko od 60 praćenih indikatora. Kumulativno posmatrano, za nivo BiH i entieta, samo 34% mjera iz Reformske agende je realizirano. Transparentnost, strukturalnost i efektivnost donesenih mjera je krajnje upitna. Vladavina prava, stanje javnih finansija, nivo korupcije, javna potrošnja, zaduživanje, nivo penzija, nivoprosječnihplata, nivo investicija, stopa aktivnosti radne snage, te stopa nezaposlenosti, kategorije su bez značajnih promjena tokom 6 posljednjih godina. Finansijski sistem je zbog bankarskih afera destabiliziran, a valuta je prvi put poslije rata ugrožena. Polovina novčane mase nije konvertibilna! Alarmantno je stanje javnog duga i budžetskog deficita, koji je dostigao historijski rekord od 4,3% BDP-a. Poreska dugovanja iznose nevjerovatnih 3 milijarde KM, a preko 80% toga duga načinila su javna preduzeća i institucije. Efikasnost sudova i tužilaštava u procesuiranju korupcije i privrednog kriminala je izuzetno niska, što se odražava na gotovo sve sfere društva, evropski put i blokira reforme“, naveo je Adis Arapović, program menadžer CCI-a.

Reformama se mora pristupiti mnogo odgovornije, transparentnije, obuhvatnije, i ciljano na životni standard građana, a ne na ispunjavanje uslova za nova kreditna zaduženja.Strukturalne reforme u obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj i penzionoj politici, te posebno pravosuđu, moraju postati prioriteti tokom 2016.“, naveo je Arapović.

Izvještaj Stanje nacijesastavni je dio kampanje „Posao narodu“, kojom CCI želi dati doprinos provođenju i efektivnosti reformi u BiH. Integralan Izvještaj „Stanje nacije“ i više informacija o kampanji nalazi se na adresiposaonarodu.ba

***

Sarajevo, 30.05.2016.

Kontakt osoba: Ismar Hota, projekt koordinator, ismar@ccibh.org, 063-602-646.

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina