Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

29.01.2016

REZULTATI RADA VLADE I SKUPŠTINE KANTONA 10 U 2015. GODINI

SKUPŠTINA KANTONA 10 U 2015. GODINI RADILA JE VRLO MALO. U čak 5 mjeseci u 2015. godini (februaru, martu, junu, septembru i oktobru) Skupština nije održala nijednu sjednicu. A ukupno vrijeme efektivnog rada na sjednicama Skupštine, u 2015. godini, iznosi svega 17 i po sati, što znači da su poslanici Skupštine Kantona 10, u 2015. godini, u prosjeku, radili cca sat i po mjesečno. A efekat jednogodišnjeg rada je svega 35 razmotrenih mjera, odnosno 3 mjesečno u prosjeku.

ONO ŠTO IZNENAĐUJE, PRI ANALIZI RADA SKUPŠTINE KANTONA 10 U 2015. GODINI, JE DA JE IZOSTALA POZITIVNA PROMJENA NAKON ZAVRŠETKA PROCESA KONSTITUISANJA SKUPŠTINE I IMENOVANJA NOVE VLADE. Nakon sjednice na kojoj je imenovana nova Vlada, Skupština je, u narednih 8 mjeseci, održala svega 4 sjednice. I na njima realizovala 22 mjere, među kojima su samo 2 zakona. Intenzitet rada Skupštine nakon sjednice na kojoj je završeno konstituisanje vlasti u Kantonu 10, zapravo je još lošiji od rezultata Skupštine prije te sjednice.

POREDIMO LI REZULTATE SKUPŠTINE KANTONA 10 OSTVARENE 2015. GODINI, SA REZULTATIMA U PRETHODNOM MANDATU, DOLAZIMO DO ZAKLJUČKA DA SU I INTENZITET RADA I PRODUKTIVNOST SKUPŠTINE KANTONA 10, PA I BROJ USVOJENIH ZAKONA, U 2015. GODINI, VEĆI JEDINO OD REZULTATA U 2011. GODINI. Rezultati Skupštine Kantona 10, u kontinuitetu su krajnje niski. U zadnjih 5 godina, najveća produktivnost ostvarena je u 2014. godini, pri čemu je i tada realizacija bila manja od 5 mjera mjesečno, u prosjeku. No, i takva, bila je za 60% veća od realizacije u 2015. godini.

ŠTO SE TIČE REALIZACIJE ZAKONA, MOŽEMO KONSTATOVATI DA JE U 2015. GODINI ZAUSTAVLJEN KONTINUIRANI RAST KOJI JE BIO PRIMIJETAN U 4 GODINE PRETHODNOG MANDATA. Od svega 1 zakona usvojenog u 2011. godini, preko 4 u 2012. i 6 prijedloga i 3 nacrta u 2013. Skupština je, u prethodnom mandatu, došla do realizacije od 7 prijedloga + 6 nacrta zakona, u 2014. godini. Da bi u 2015. uslijedio dramatičan pad, na svega 3 usvojena prijedloga zakona.

OSIM ŠTO SE DONOSE RIJETKO, PROCEDURA ZA USVAJANJE ZAKONA ZNA TRAJATI NEPRIMJERENO DUGO. Procedura usvajanja “Zakona o vodama HBŽ”, naprimjer, trajala je čak 323 dana. CCI je podnio inicijativu, nadležnim organima, da se ova procedura, propisima, vremenski ograniči na 6 mjeseci.

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE KANTONA 10 IMA SVOJIH NEDOREČENOSTI KOJE UTIČU NA EFIKASNOST, TRANSPARENTNOST I EFEKTIVNOST RADA SKUPŠTINE. Poslovnikom o radu Skupštine npr. nije utvrđena obaveza redovnog održavanja sjednica Skupštine najmanje jednom mjesečno, čime bi poslanici koji su profesionalizirali svoj status barem djelomično opravdali svoja primanja. Poslovnik, dalje, ne definiše u potpunosti procedure i rokove za usvajanje ključnih dokumanta, kao što su Program rada i Budžet. Također, ne postoje utvrđeni mehanizmi sankcionisanja u slučaju neizvršavanja poslovničkih obaveza.

SKUPŠTINA KANTONA 10 NE ULAŽE DOVOLJNO NAPORA KAKO BI WEB STRANICA OVE INSTITUCIJE PRUŽILA DOVOLJNO INFORMACIJA O NJENOM RADU I BILA REDOVNO AŽURIRANA. Postoji i problem sa dostavljanjem podataka o primanjima poslanika. Ostali segmeni transparentnosti rada Skupštine su na zadovoljavajućem nivou. Dok je transparentnost Vlade, od imenovanja nove vlade, u izrazitom usponu.

INDIVIDUALNA AKTIVNOST VEĆINE POSLANIKA SKUPŠTINE KANTONA 10 JE NA PRILIČNO NISKOM NIVOU. Iako je, uposmatranom periodu, održano tek 8 sjednica Skupštine K10, na svega dvije su bili prisutni svi poslanici. 11 poslanika nije postavilo ili pokrenulo niti jedno pitanje ili inicijativu u cijeloj 2015. godini. 8 poslanika Skupštine K10 nisu, na skupštinskim sjednicama, raspravljali niti o jednoj od mjera koje su se pojavile na dnevnom redu Skupštine. U posmatranom periodu, niti jedan poslanik Skupštine K10, nije Skupštini podnio ni jedan prijedlog zakonskog rješenja. Dvadeset poslanika Skupštine Kantona 10 nije u 2015. godini, uložilo niti  jedan amandman. Uprkos krajnje skromnom intenzitetu rada i lošim rezultatima, većina poslanika Skupštine K10 je profesionalizovala svoj status u Skupštini tj. imaju  status zaposlenih i na temelju toga ostvaruju primanja.

ZA RAZLIKU OD SKUPŠTINE, VLADA KANTONA 10 JE, TOKOM ČITAVE GODINE IMALA PRIMJETAN USPON U KVARTALNIM REZULTATIMA I ŠTO SE TIČE INTENZITETA RADA I PRODUKTIVNOSTI. Rezultat Vlade u „tehničkom mandatu, u prvom kvartalu godine, od svega 3 održana zasjedanja i 37 razmotrenih mjera, u drugom je kvartalu, početkom rada nove Vlade, udvostručen – održano je 6 zasjedanja i na njima razmotreno 72 mjere. A onda se nastavilo napredovati, pa je u trećem kvartalu održano 7 zasjedanja i razmotreno 102 mjere, da bi u četvrtom bilo održano 10 zasjedanja i na njima razmotreno 126 mjera.  

INTENZIVIRANJE RADA VLADE NAJVIDLJIVIJE JE UPRAVO IZ POREĐENJA SA SKUPŠTINOM. Do sjednice na kojoj je imenovana nova vlada prosjek održanih sjednica Skupštine i Vlade bio je identičan (1 mjesečno). No, od sjednice Skupštine na kojoj je imenovana nova vlada do sljedeće sjednice Skupštine, Vlada Kantona 10 je održala 8 sjednica, i na njima realizovala 123 mjere. U zadnja 4 mjeseca, Skupština je održala svega 2 sjednice (i na njima razmotrila 13 mjera), a Vlada je imala 13 sjednica (i razmotrila 149 mjera).

IAKO JE ZNAČAJNO POVEĆALA INTENZITET SVOG RADA I PRODUKTIVNOST, OD 5. MJESECA, REZULTATI RADA VLADE KANTONA 10 SU I DALJE KRAJNJE SKROMNI. U 2015. godini nijedna kantonalna vlada u F BiH nije imala ni približno tako malo održanih sjednica kao Vlada K10 (tri puta manje od Vlade USK, recimo, a 4 puta manje od Vlade KS), a samo je Vlada ZHK imala manje realizovanih mjera, a samo Vlada PK manje utvrđenih zakona. Ovako loši rezultati su posljedica krajnje neaktivnosti vlade „u tehničkom mandatu“ u prva 4 mjesca 2015, pauze u avgustu (uz Vladu HNK Vlada K10, naime, jedina nije u avgustu održala nijednu sjednicu) i još uvijek nedovoljnog tempa zasjedanja nove vlade K10. Naime...

DINAMIKA ODRŽAVANJA SJEDNICA SAMO JE U JULU I DECEMBRU BILA USKLAĐENA SA POSLOVNIKOM O RADU VLADE KANTONA 10. Član 33. Poslovnika o radu Vlade kaže “Vlada u pravilu održava sjednice jedanput nedeljno”. No, vlada u “tehničkom mandatu” održavala je svega 1 sjednicu mjesečno u prosjeku, a prosjek održanih sjednica nove vlade je 2,75 mjesečno. 

USVAJANJEM PROGRAMA RADA VLADE ZA 2015. G, TEK PRED KRAJ GODINE NA KOJU SE TAJ PROGRAM ODNOSI, OVAJ ALAT ZA PODIZANJE EFIKASNOSTI INSTITUCIJE I NJENE FOKUSIRANOSTI NA PROJEKTOVANE CILJEVE, U POTPUNOSTI JE OBESMIŠLJEN A STATISTIČKI PODACI U VEZI S NJIM SU NEUPOTREBLJIVI. Program rada za 2015. g, usvojen je na Vladi u 9., a u Skupštini ozvaničen u 11. mjesecu, ove godine. Pri tome, osim što je usvojen kasno i što je nepregledan, on nosi u sebi strukturnu grešku, jer je koncipiran kao da je usvojen na vrijeme – prije početka godine na koju se odnosi. Pa ima plan za čitavu godinu. Naime, Vlada (koja je imenovana u 5. mjesecu) je sebi Programom (koji je utvrdila u 9. mjesecu) odredila kao rokove za realizaciju određenih mjera datume iz prošlog vremena, pa čak i iz vremena u kome ta vlada uopšte nije postojala. Još veći problem je što su u Program unesene i mjere koje su realizovane prije nego je Program usvojen. Čime se statistički podaci o realizaciji planiranih obaveza čine neupotrebljivim. 

INTENZITET RADA INSTITUCIJA VLASTI U KANTONU 10 U NESKLADU JE SA POTREBAMA GRAĐANA OVOG KANTONA. Već duže vrijeme, na prostorime ovog kantona, broj zaposlenih i nezaposlenih je skoro izjednačen, a najviše nezaposlenih je u životnoj dobi od 25 do 30 godina, tako da ne iznenađuje činjenica da je u 2015. g. iseljavanje mladih bilo jako izraženo. Broj umrlih je veći od broja rođenih,a o razmjerima “bijele kuge” govori i podatak da u ovoj školskoj godini 21 selo u livanjskoj opštini nije upisalo niti jednog prvačića. Prosječna neto plata u novembru je iznosila 844 KM što je daleko ispod iznosa potrošačke korpe u BiH. A više od trećine građana Kantona nema zdravstveno osiguranje. Građani ovog kantona hitno trebaju nova radna mjesta, razvoj privrede, obnavljanje infrastrukture, bolju zdravstvenu i socijalnu brigu, savremeniji sistem obrazovanja,... 

NEKIH POZITIVNIH POMAKA, IPAK, IMA. Aktualna Vlada K10 je, u septembru 2015. g, usvojila Dokument okvirnog budžeta za razdoblje 2016.-2018. godina. Vlada Kantona 10 je usvojila nekoliko značajnih odluka i zaključaka, među kojima posebno ističemo Odluku o pravu na naknadu neuposlenim majkama, Odluku o pravu na naknadu umjesto plaće ženi-majci, za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, Odluku o naknadama za rad u radnim tijelima u svrhu planiranih ušteda i Odluku o odobravanju Ministarstvu gospodarstva Kantona 10 da aplicira za dodatna sredstva za radove u okviru projekta CAN, koji će se finansirati iz bespovratnih sredstava Programa IPA Jadranska suradnja. A krajem godine (na sjednici Vlade 16.12.2015.) konačno je, u nacrtu, utvrđena Strategija  razvoja Kantona 10 za razdoblje 2014.-2020.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina