Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

13.11.2015

Priopćenje za javnosti (13.11) Rezultati rada Vlade i Skupštine HBŽ za prvih devet mjeseci 2015. godine.

 O REZULTATIMA RADA SKUPŠTINE HBŽ, U PRVIH 9 MJESECI 2015. GODINE, MOŽDA NAJBOLJE GOVORI ČINJENICA DA IH JE MOGUĆE NABROJATI NA PRSTE JEDNE RUKE.

- Na sjednici održanoj početkom svibnja, konačno je završeno konstituiranje vlasti uskladu sa rezultatima 7 mjeseci ranije održanih izbora.

- Prethodno je, na 3 održane sjednice (jedna u siječnju i dvije u travnju) jedino usvojen proračun Županije za 2015 i neki dokumenti u vezi financiranja ZZO. 

- Na sjednici u julu razmotreno je nekoliko izvještaja o radu i financijama u 2014. godini.

- Na sjednici u kolovozu konačno je usvojen bar nacrt jednog zakona (ne računajući onaj koji je obvezni pratitelj Proračuna) i dvije odluke.

ONO ŠTO POSEBNO ZABRINJAVA I IZNENAĐUJE JE DA JE IZOSTALA POZITIVNA PROMJENA NAKON ZAVRŠETKA PROCESA KONSTITUIRANJA SKUPŠTINE I IMENOVANJA NOVE VLADE. Nakon sjednice na kojoj je imenovana nova Vlada, Skupština je, u narednih 5 mjeseci (svega 2 sjednice. I na njima realizirala 9 mjera.I nije finalno realizirala nijedan zakon.

Rezultati rada Skupštine nakon sjednice na kojoj je završeno konstituiranje vlasti u HBŽ, zapravo su još lošiji od rezultata rada Skupštine prije te sjednice.  

PROMATRAMO LI REZULTATE SKUPŠTINE HBŽ OSTVARENE U RANIJIM GODINAMA, DOLAZIMO DO ZAKLJUČKA DA JE PRODUKTIVNOST SKUPŠTINE, U KONTINUITETU, KRAJNJE NISKA. Naime u prve dvije godine prethodnog mandata, ostvareni su čak i nešto lošiji rezultati nego u 2015. U zadnjih 5 godina, najbolji rezultat ostvaren je u prvih 9 mjeseci 2014. godine, pri čemu je i tada realizacija bila – svega 5 mjera mjesečno, u prosjeku, i manje od jednog usvojenog zakona, u prosjeku. 

NEUSVAJANJEM PROGRAMA RADA ZA 2015. GODINU, NI DO KRAJA PROMATRANOG RAZDOBLJA, SKUPŠTINA HBŽ JE NASTAVILA SA KRŠENJEM SVOG POSLOVNIKA. Skupština ima neodgovoran odnos prema obvezi usvajanja svog programa rada i u kontinuitetu već treći mandat krši vlastiti poslovnik o radu, ili kašnjenjem sa usvajanjem ili uopće neusvajajući godišnje programe rada. Od 2007. godine Skupština HBŽ, samo je tri godine radila prema godišnjem programu rada. 

LOŠA PRAKSA NASTAVLJENA JE I PRI USVAJANJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU KOJI JE USVOJEN PO ISTICANJU ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU, PRI ČEMU JE U DVA NAVRATA PREKRŠEN ZAKON O PRORAČUNIMA FBIH. Svih godina prethodnog mandata kršen je Zakon o Proračunima F BiH jer Proračun nije usvajan do kraja tekuće za narednu godinu, a ni do isteka Odluke o privremenom financiranju. Proračun HBŽ-a za 2015. godinu, u iznosu od 74.322.153 KM, usvojen je tek 16.4 2015. godine.

SKUPŠTINA NE ULAŽE DOVOLJNO NAPORA KAKO BI WEB STRANICA OVE INSTITUCIJE PRUŽILA DOVOLJNO INFORMACIJA O NJENOM RADU. Ostali segmenti transparentnosti rada Skupštine su na zadovoljavajućoj razini. 

INDIVIDUALNA AKTIVNOST ZASTUPNIKA SKUPŠTINE HBŽ JE NA PRILIČNO NISKOJ RAZINI. Iako je, u promatranom razdoblju održano tek 6 sjednica Skupštine, na svega dvije su bili prisutni svi zastupnici. 13 zastupnika nije postavilo ili pokrenulo niti jedno pitanje ili inicijativu za prvih 9 mjeseci ove godine. 10 zastupnika Skupštine HBŽ nisu, na skupštinskim sjednicama, raspravljali niti  o jednoj od mjera koje su se pojavile na dnevnom redu Skupštine. U promatranom razdoblju, niti jedan zastupnik Skupštine HBŽ, nije Skupštini podnio ni jedan prijedlog zakonskog rješenja. Dvadeset i jedan zastupnik Skupštine nije u prvih 6 mjeseci ove godine, uložio niti  jedan amandman.  

I PORED NISKE AKTIVNOSTI I LOŠIH REZULTATA, VEĆINA ZASTUPNIKA SKUPŠTINE JE PROFESIONALIZIRALA SVOJ STATUS U SKUPŠTINI. Od 25 zastupnika u Skupštini HBŽ, 14 njih je profesionaliziralo svoj status u Skupštini tj. imaju status zaposlenih i na temelju toga ostvaruju primanja. 5 zastupnika Skupštine, koji su delegati u Domu naroda Parlamenta FBiH, profesionaliziralo je svoj status u ovoj instituciji. A da može i drugačije pokazuje pozitivan primjer iz Zeničko-dobojskog kantona, u kome su zastupnici tamošnje skupštine postigli konzenzus oko odluke da se za zastupničku dužnost ne prima plaća (pa je ne primaju čak ni članovi najužeg rukovodstva Skupštine). A to su zastupnici koji su u prethodnih 9 mjeseci održali dvostruko više sjednica od zastupnika Skupštine HBŽ, realizirali skoro 4 puta više mjera i usvojili 9 puta više zakona. 

ZA RAZLIKU OD SKUPŠTINE, VLADA HBŽ JE, NAKON IMENOVANJA NOVE VLADE 5.5. ZNAČAJNO INTENZIVIRALA SVOJ RAD. Nakon što je u prva 4 mjeseca 2015, održavala 1 sjednicu mjesečno, u nastavku je, izuzmemo li pauzu u kolovozu, održavala 3 sjednice u prosjeku. A broj mjera razmotrenih na njima se učetverostručio.

IAKO JE ZNAČAJNO POVEĆALA INTENZITET SVOG RADA I PRODUKTIVNOST, OD PETOG MJESECA, REZULTATI RADA VLADE HBŽ SU I DALJE KRAJNJE SKROMNI. U prvih 9 mjeseci 2015. nijedna kžupanijska vlada u Federaciji BiH nije imala ni približno tako malo održanih sjednica kao Vlada HBŽ, samo je Vlada ŽŽH imala manje realiziranih mjera, a samo Vlada PK manje utvrđenih zakona. Ovako loši rezultati su posljedica krajnje neaktivnosti vlade „u tehničkom mandatu“ u prva 4 mjesca 2015.i još uvijek nedovoljnog tempa zasjedanja nove vlade HBŽ. Naime...

DINAMIKA ODRŽAVANJA SJEDNICA SAMO JE U SRPNJU BILA USKLAĐENA S POSLOVNIKOM O RADU VLADE HBŽ. Član 33. Poslovnika o radu Vlade kaže “Vlada u pravilu održava sjednice jedanput nedeljno”. No, prosjek održanih sjednica nove vlade je 2,4 mjesečno. 

VLADA KANTONA 10 JE, U 2015. GODINI, NAJPRIJE RADILA BEZ KREIRANOG I UTVRĐENOG, A OD 3.9. BEZ SLUŽBENO, OD SKUPŠTINE, ODOBRENOG PROGRAMA RADA.Program rada Vlade za 2015. godinu, je razmatran i utvrđen tek na 10. redovitoj sjednici Vlade,03.09.2015. Dodatno, na Skupštini, koja daje suglasnost na program Vlade, Program rada Vlade za 2015 je usvojen tek 6.11.2015. 

MINISTARSTVA VLADE HBŽ KRŠE POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE ŽUPANIJE, JER NE ODGOVARAJU REDOVNO NA POSTAVLJENA ZASTUPNIČKA PITANJA. U razdoblju od 1.1.2015.- 30.9.2015, zastupnici su Vladi postavili 16 različitih pitanja i pokrenuli 3 inicijative. Do isteka izvještajnog razdoblja zastupnici nisu dobili odgovor niti na jedno zastupničko pitanje.

NAKON POTVRĐIVANJA NOVE VLADE, U HBŽ, DOŠLO JE DO POVEĆANJA TRANSPARENTNOSTI U RADU OVE INSTITUCIJE. Transparentost rada Vlade je na zadovoljavajućoj razini. Značajan doprinos transparentnosti rada doprinijela je promjena koja je uvedena potvrđivanjem aktualne Vlade. Naime, iz Ureda predsjednika Vlade svakodnevno se na mail adrese različitih medijskih kuća iz cijele BiH, te domaćih i međunarodnih organizacija, dostavljaju informacije o radu Vlade i ministarstava HBŽ. Sjednice se redovno najavljuju na web stranici Vlade, kao i kratki pregled sa informacijama o realizaciji dnevnog reda. Zapisnici sa sjednica  se redovno, nakon par dana od održavanja dostavljaju elektronskom poštom. 

VLADA HBŽ JE, POSLJEDNJIH MJESECI, KONKRETNIM REZULTATIMA POKAZALA SOCIJALNU OSJETLJIVOST I BRIGU ZA POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA GRAĐANA. Vlada je usvojila nekoliko značajnih odluka i zaključaka, među kojima posebno ističemo Odluku o pravu na naknadu neuposlenim majkama, Odluku o pravu na naknadu umjesto plaće ženi-majci, za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, Odluku o naknadama za rad u radnim tijelima u svrhu planiranih ušteda i Odluku o odobravanju Ministarstvu gospodarstva HBŽ da aplicira za dodatna sredstva za radove u okviru projekta CAN, koji će se financirati iz bespovratnih sredstava Programa IPA Jadranska suradnja. Iz oblasti zdravstva, rada i socijalne brige usvojen je i zaključak kojim se od Skupštine HBŽ traži pokretanje inicijative prema Vladi i Parlamentu FBiH za otpis dugova zdravstvenim ustanovama na području ove županije. 

PODSJEĆAMO SKUPŠTINU I VLADU NA ZAKONSKU I ZASTUPNIČKE OBVEZE U VEZI SA ROKOVIMA ZA DONOŠENJE PROGRAMA RADA I PRORAĆUNA ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU.

Treba poduzeti sve da bi se aktivnosti provele propisima predviđenom dinamikom i programi i Proračun za 2016. donijeli prije kraja 2015. godine, uz poštovanje principa transparentnosti. A treba i poslovnikom regulirati individualnu odgovornost za svaku od faza u izradi ovih dokumenata i predvidjeti odgovarajuće sankcije za neispunjavanje obveza. Slično vrijedi i za programe rada različitih županijskih institucija i agencija.

 
naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina