Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

29.04.2015

FEDERACIJA BiH - ČEKAJUĆI REFORME - UMJESTO TAKO POTREBNOG OPTIMIZMA, PROBLEMI VEĆ NA STARTU

Bez i naznaka socijalne osjetljivosti i osjećaja za realnost trenutka u kome se živi, politički establišment se nastavlja baviti sam sobom i proizvodnjom negativne energije u društvu. Prvi kvartal 2015. godine, u Federaciji BiH, u potpunosti je bio obilježen nadmudrivanjem članica uspostavljene vladajuće koalicije oko ministarskih mjesta u novoj vladi. Sva postizborna obećanja i nade građana da će se političke stranke i novoizabrane vlasti konačno početi baviti ozbiljnim problemima sa kojim su suočeni građani ove zemlje, u najmanju su ruku ozbiljno dovedeni u pitanje, u suočenju sa stranačkim egoizmom i ponašanjem kojim je demonstrirano odsustvo svake namjere za promjenom u odnosima političkih aktera jednih prema drugima i prema društvu u cjelini.

Stepen iskazanog nepovjerenja, maksimalizam i političke ucjene, pogrešna fokusiranost članica nove vladajuće koalicije – na podjelu vlasti i moći, umjesto na definisanje ciljeva, u kontekstu poboljšanja kvaliteta života građana, i načina za njihovo ostvarivanje - nisu obećavajući početak. Naprotiv, isuviše podsjećaju na političku ostrašćenost, neodgovornost i sukobe koji su obilježili cijeli prethodni mandat, bili izvor stalnih blokada u radu vlasti i jedan od uzročnika daljnjeg pogoršavanja stanja u zemlji i života građana.

SVE DO SAMOG KRAJA 1. KVARTALA, KADA JE, POD RAZLIČITIM PRITISCIMA (IZMEĐU OSTALOG - PRIJETNJE FINANSIJSKIM KOLAPSOM FEDERACIJE, UKOLIKO SE NE USVOJI BUDŽET), KONAČNO POTRVRĐENA NOVA VLADA FEDERACIJE BiH, NA DJELU JE BILA VLADA U „TEHNIČKOM MANDATU“. Ta činjenica, uz onu o odluci nove parlamentarne većine da, praktično, ignoriše rad ove vlade, ključno je odredila rezultate postignute u ovom periodu.  

ODNOS VLADE I PARLAMENTA, U POSMATRANOM PERIODU, BIO JE NA NAJNIŽEM MOGUĆEM NIVOU. Parlament je, odlukom stranaka nove vladajuće koalicije, naprosto ignorisao rad vlade u „tehničkom mandatu“, odbijajući da razmatra mjere koje je ona realizovala. Čak 12 zakona koje je Vlada utvrdila u ovom periodu, nije razmatrano u Parlamentu. A Budžet koji je kreirala vlada u „tehničkom mandatu“ Parlament nije htio da usvoji dok ga, formalno, nije usvojila nova Vlada FBiH. U konačnici, Parlament je takoreći ostao bez materijala za rad. Naime, po završetku 1. kvartala (09.04.2015.), razmatranje akata u Parlamentu FBiH, naslijeđenih iz prethodhodnog saziva, obustavljeno je i zaključkom novoizabrane Vlade FBIH, kojim su federalni ministri i rukovodioci federalnih organa uprave zaduženi da u roku od 15 dana procjene, te da Vladi Federacije BiH dostave izjašnjenje da Ii povlače iz parlamentarne procedure ili ostaju pri tekstovima nacrta i prijedloga zakona i drugih akata koje je, u prethodnom periodu, usvojio Predstavnički dom P FBiH, a Dom naroda nije razmatrao. Istim Zaključkom Vlada FBiH povukla je sve nacrte i prijedloge zakona, prijedloge odluka i drugih propisa koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri, a nisu razmatrani ni na jednom od domova P FBiH. Broj akata obuhvaćenih drugim zaključkom je 35 od kojih su 29 zakoni.

VLADA U „TEHNIČKOM MANDATU“, DO POSLJEDNJIH DANA IZRAŽAVALA JE INTERES ZA NOVIM IMENOVANJIMA I RAZRJEŠENJIMA. Od Opštih izbora 2014. godine do isteka prvog kvartala 2015. identifikovali smo preko 80 različitih rješenja, saglasnosti i odluka kojima su razrješavani i imenovani novi direktori, i drugi funkcioneri, javnih preduzeća i institucija, članovi nadzornih i upravnih odbora, isl. Članice nove parlamentarne većine su burno reagovale na ova imenovanja, no suština njihove reakcije nije bila principijelne prirode, nego se radi o tome da oni ta imenovanja tretiraju kao neku vrstu izbornog plijena i hoće da ih, nakon što utvrde „zone interesa“ vrše sami. CCI s druge strane, ističu potrebu široke javne rasprave i zakonskog regulisanja ove materije, koje će ukinuti partitokratiju, ograničiti uticaj stranaka na zapošljavanje i drastično smanjiti broj radnih mjesta na koje stranke mogu postavljati svoje ljude (vodeći se pritom logikom zdravog razuma i najboljim iskustvima razvijenih demokratskih zemalja). Sadašnje stanje u kome se do radnih mjesta u zemlji dolazi po stranačkoj liniji, a ne po stručnosti i sposobnosti, naprosto je neprihvatljivo, nemoralno i višestruko štetno po društvo.

REZULTATI POREĐENJA: Podaci pokazuju kako je najuspješniji prvi kvartal, u prethodnih 5 godina, po pitanju efikasnosti rada Vlade Federacije BiH, bio onaj 2014. godine - period kada su građani Federacije BiH, nezadovoljni političkom klimom i životnim standardom, masovno izašli na ulične proteste, a zahtjevana je i smjena Federalne vlade.

NOVU VLAST U FEDERACIJI BiH DOČEKALI SU OZBILJNI NAGOMILANI PROBLEMI, ČIJEM RJEŠAVANJU SE ŠTO PRIJE MORA PRISTUPITI. Broj nezaposlenih, na nivou Federacije, se opasno približio brojci od 400.000, dok je, istovremeno, broj zaposlenih ispod 450.000. Za 4 godine proteklog mandata broj zaposlenih je povećan od 5.203 osobe, pri čemu je rast broja nezaposlenih bio 5 puta veći (27.306). U posljednje 4 godine prosječna neto plata u Federaciji BiH povećala se za tek 18 KM. U februaru je iznosila 815 KM, što predstavlja najniži iznos u posljednih godinu dana. A primjetan je i trend negativnog prirodnog priraštaja.

NOVA  VLAST KRENULA JE SA AMBICIOZNIM PLANOVIMA, O POVEĆANJU BROJA ZAPOSLENIH ZA 6.000 SAMO U 2015. GODINI, TE POVEĆANJU PROSJEČNE PLATE U OVOJ GODINI. A EKSPOZE PREMIJERA NOVALIĆA IDE I MNOGO DALJE OD TOGA. Isti dan po preuzimanju mandata premijer FBiH, gospodin Fadil Novalić, iznio je pred Federalnim Parlamentom svoj Ekspoze, obećavši: osiguranje odgovornijeg utroška javnih sredstva, izmjene zakona o državnoj službi, realizaciju programa restruktuiranja javnih preduzeća, provođenje politika smanjenja poreskog opterećenja rada, novi zakon o radu, pojednostavljenje postupka dobijanja urbanističkih, građevinskih i energetskih dozvola, izmjene zakona o stečajnom postupku, zakon o javno-privatnom partnerstvu, zakon o koncesijama, zakon o šumama, osnivanje svojevrsnog agrofonda/agrobanke, usvajanje zakona o gasu, zakona o PIO i organizaciji PIO, osnivanje Direkcije za upravljanje privrednim društvima, formiranje Agencije za razvoj sektora MSP-a, harmonizacija zdravstvenih usluga i ujednačavanje liste esencijalnih lijekova po kantonima, itd...). Nadajmo se samo da neće ostati na obećanjima, i da će se riječi ubrzo početi pretvarati u djela.

PROCES KONSTITUISANJA VLASTI U FEDERACIJI BiH, I PORED IZBORA VLADE, ZAPRAVO JOŠ UVIJEK NIJE U POTPUNOSTI ZAVRŠEN. Dom naroda nije u potpunosti popunjen – fale 4 delegata iz srpskog naroda, još uvijek nije izabran ni jedan potpredsjednik, opet iz srpskog naroda, a ni do kraja prvog kvartala nije izvršena raspodjela pozicija u stalnim radnim tijelima, što znači da ovaj dom, pa time i Parlament nije u potpunosti osposobljen za rad.

DOSADAŠNJI REZULTATI NOVOG SAZIVA PARLAMENTA FBIH SU PORAZNI I MANJE VIŠE SU SE SVODILI NA ČEKANJE DOGOVORA STRANAČKIH LIDERA. Osim mjera koje su bile usmjerene na proces konstituisanja, te ključnih akata vezanih za finansiranje Federacije BIH (među kojima su i dva jedina usvojena zakona), na nivou Parlamenta, u prvom kvartalu 2015. godine, jednako kao ni u posljednjem kvartalu 2014. nije realizovana niti jedna druga mjera. Ni jedan od domova nije u ovom periodu razmatrao nijednu od mjera, koje su novi saziv dočekale sa statusom „u proceduri“.

MARGINALIZACIJA ŽENA U POLITIČKOM ŽIVOTU, NASTAVLJENA JE I IZBOROM ČELNIH FUNKCIJA UNUTAR KLUBOVA I RADNIH TIJELA PARLAMENTA FBiH. Na čelnim pozicijama klubova stranaka u Predstavničkom domu i klubova naroda u Domu naroda nema niti jedne žene. Na iste su isključivo birani poslanici, odnosno delegati muškog pola - u Predstavničkom domu P FBiH na pozicije predsjednika klubova stranaka izabrano je njih 8, a na pozicije predsjednika klubova naroda u Domu naroda 3. Dalje, od 23 do sada raspoređene predsjedničke pozicije u stalnim radnim tijelima Predstavničkog doma PFBIH 19 je dodijeljeno poslanicima, a 3 poslanicama, dok u Domu naroda Parlamenta FBIH, u periodu na koji se odnosi ovaj izvještaj, još nije izvršena raspodjela pozicija u stalnim radnim tijelima. Kao pozitivna činjenica, u ovom kontekstu, izdvaja se izbor žene za predsjedavajuću Doma naroda PFBIH, koji je, međutim, očito, tek „izuzetak koji potvrđuje pravilo“.

EVIDENTAN JE RAZLIČIT STEPEN TRANSPARENTNOSTI U RADU DOMOVA PARLAMENTA FBiH. Najbolje se to vidi na „najosjetljivijem“ pitanju – plata. Dom naroda PFBIH je u posljednjoj godini prethodnog mandata učinio dostupnim podatke o primanjima svih delegata, uz najavu ažuriranja ovih podataka svaka 3 mjeseca, čime je postao prva i jedina institucija u BIH koja transparentno i detaljno prikazuje primanja svakog delegata pojedinačno. Za razliku od potpune transparentnosti Doma naroda, Predstavnički dom PFBIH nije CCI-u, ni na zahtjev, dostavio tražene podatke o primanjima poslanika novog saziva, ostvarenim u prva tri mjeseca 2015. godine.

NA ŽALOST POLITIČKI SUKOBI IZMEĐU STRANAKA VLADAJUĆE KOALICIJE, NE PRESTAJU, NI NAKON IZBORA VLADE. I – kao društvo u cjelini - možemo se samo nadati da će stranke konačno prestati da produkuju atmosferu sukoba i nestabilnosti i da će vlast koju su formirale, pustiti da radi svoj posao, u interesu građana. I da joj u tom poslu neće stajati na putu.

Centri civilnih inicijativa pozivaju novu Vladu da odgovorno, ne gubeći više ni časa, pristupiti poslu, fokusirajući se na najznačajnije probleme građana i zemlje u cjelini. Pozivamo je da ispuni obećanja data u ekspozeu njenog prvog čovjeka. A stranke, pogotovo one vladajuće koalicije, pozivamo da se pridržavaju obaveza koje su prihvatile potpisujući Izjavu o Evropskom putu BiH.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina