Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

17.06.2015

SAMO PETINA LOKALNIH SAMOUPRAVA U BiH REDOVNO OBJAVLJUJU INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA ZA GRAĐANE


„Istraživanja, koja su proveli CCI, su pokazala da samo petina Općina/opština i gradova u Bosni i Hercegovini zadovoljava kriterije transparentnosti u smislu redovnog informisanja građana  objavljivanjem informacija od značaja za javnost, desetak lokalnih samouprava nema svoju web stranicu, dok dvije trećine redovno objavljuju aktivnosti lokalne samouprave putem vijesti ili aktuelnosti“, istakao je Projekt menadžer CCI-a, Zoran Adžaip.
Trenutno lokalne samouprave samostalno odlučuju kako o kreiranju svojih web prezentacija, tako i o njihovom sadržaju. Različito razumijevanje važnosti komunikacije putem interneta je dovelo do velikih razlika u objavljenom web sadržaju lokalnih samouprava. Tako je većina stranica veoma skromnog sadržaja sa zastarjelim informacijama, nisu prilagođene tzv „pametnim telefonima“ i ne omogućavaju dvosmjernu komunikacija sa građanima.

„Postoji tendencija da se aktuelnosti o aktivnostima lokalne samouprave koncentrišu na aktivnosti rukovodilaca, čime se zanemaruje uloga cjelokupnog sistema lokalne samouprave. Često se web stranice zloupotrebljavaju za reklamiranje pojedinih privatnih firmi, kao i objavom sadržaja koji se ne tiču rada lokalne samouprave. Ono što posebno nedostaje su informacije i dokumenti od interesa za privatni sektor, prije svega informacije o stanju privrede i potencijalima, te transparentnija komunikacija sa potencijalnim investitorima“, zaključio je Adžaip.  

Pokrenuta kampanja CCI, koju je podržala Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini, ima za cilj unaprjeđenje web prezentacija lokalnih samouprava u BiH u smislu kreiranja preporuka za minimum relevantnih sadržaja koji trebaju biti dostupni na svakoj web stranici lokalne samouprave, koje će putem zvanične  inicijative biti upućene svim lokalnim samoupravama na uvid.
 


Za više informacija kontaktirajte Zorana Adžaipa, projekt menadžera CCI
mob: 063/335115 ili e.mail: zoran.adzaip@tel.net.ba     

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina