Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

25.05.2015

Rezultati rada Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH za prvi kvartal 2015.

 POZITIVNA ATMOSFERA NA DRŽAVNOM NIVOU VLASTI, IZMEĐU STRANAKA VLADAJUĆE KOALICIJE (ILI BAR VEĆINE NJIH) ZASAD JE NAJVEĆA VRIJEDNOST POSTIZBORNOG PERIODA U BIH. S jednestrane, radi se o jedinoj tačci na domaćoj političkoj sceni koja(zasad) ne producira sukobe i u prvi plan ne ističe usko stranačke ilične interese, nego pokazuje ozbiljnost, razumnost I fokusiranost na stvarne interese građana.Radi se o krupnom odmaku od dosadašnje politike sukoba I podjela, demonstriranju mogućnosti da se I ljudi koji o raznim stvarima različito misle, ne moraju svađati, nego, uvažavajući različitosti, mogu raditi na ciljevima koji su im zajednički, a koji su pritom I najznačajniji ciljevi građana ove zemlje – poboljšanje kvaliteta života građana, te približavanje EU I njenim standardima. Prvi rezultati – usvajanje Izjave o evropskom putu, kojom je aktivirani SSP, otvaranje evropskog tržišta za naše mlijeko, ispunjavanje uslova za skidanje sa “crne” liste Moneyval-a –više su nego dobar početak.
Na žalost, nastavak politike proizvodnje sukoba I nedemokratske tendencije koje pokazuje vladajuća stranka u RS I nesposobnost vladajuće koalicije u FBiH da uspostavi demokratski dijalog unutar sebe i da problem rješava kompromisom, međusobnim uvažavanjem, poštovanjem argumenata I uspostavljanjem povjerenja, nužnog za zajednički rad, a ne ucjenama I ultimatumima, ugrožava postignuto na državnom nivou. Pa čak, povremeno, I prijeti potpunom destabilizacijom, što je za svaku osudu. I Centri civilnih inicijativa pozivaju da se prekine sa praksom maksimalističkih ciljeva, postavljanja usko stranačkih interesa Ispred interesa građana I zajednice u cjelini, te praksom ucjena I prijetnji, koje same po sebi (I neostvarene) ostavljaju posljedice I traumatiziraju društvo, kome je neophodno konačno zaustavljanje takve prakse I pozitivna energija I optimizam.
REZULTATI RADA VM I PS BIH U PRVOM KVARTALU 2015. NAJBOLJE GOVORE O VAŽNOSTI BRZOG KONSTITUISANJA VLASTI NAKON IZBORA, U PUNOM KAPACITETU. Pozitivna energija, evidentna u odnosu uspostavljene vladajuće koalicije, nije rezultirala adekvatnim rezultatima u prvom kvartalu 2015. Najviše zbog toga što je državna vlast bila kolateralna žrtva sukoba oko formiranja vlasti u FBiH. Pa se nepotrebno kasnilo u njenom konstituisanju, što se, logično, odrazilo I na rezultate. Parlament, u novom sazivu, je osposobljen za rad tek sredinom februara 2015, dovršetkom konstituisanja Doma naroda, a novo Vijeće ministara imenovano tek 31.03.
Epilog je da su u prvom kvartalu 2015. u krovnoj zakonodavnoj instituciji države usvojena tek 2 zakona, a da ih je 10 završetak kvartala dočekalo u proceduri, odnosno bez finalne odluke Parlamenta o njima. Pri tome, sve su to zakoni kreirani u ranijem periodu – Vijeće ministara u “tehničkom mandatu” u zadnjih 6 mjeseci svog rada nije utvrdilo niti jedan zakon. I ne samo to – Broj realizovanih mjera Vijeća ministara u “tehničkom mandatu”, u prvom kvartalu 2015,najlošiji je rezultat nekog prvog kvartala u zadnjih 8 godina, i to ne u nekoliko postotaka, nego dva, tri ili čak četri puta(!) lošiji od rezultata ostvarenih u drugim godinama.
IAKO SA IMENOVANJEM NOVOG VIJEĆA MINISTARA NIJE IŠLO OČEKIVANO BRZO I IAKO SVE STRANKE NISU POKAZALE POTREBAN NIVO KONSTRUKTIVNOSTI, SVE JE TO IPAK, ZASAD, PROŠLO NEUPOREDIVO BOLJE NEGO POSLIJE IZBORA 2010. Od izbora u oktobru 2014. Do imenovanja novog Vijeća ministara prošlo je 170 dana. To je za 39 dana više negošto je trebalo za imenovanje Vijeća ministara nakon izbora 2007. (01.10.2006 - 09.02.2007), ali je za čak 325 dana manje nego što je trebalo da se izabere prethodni saziv Vijeća ministara, nakon izbora 2010, na čiji se izbor čekalo čak godinu i 4 mjeseca (od 03.10.2010. do 10.02.2012). 
LOŠI REZULTATI ODLAZEĆEG VIJEĆA MINISTARA NIČIM NISU OPRAVDIVI. Imajući u vidu da je od programom rada za 2014. Godinu planiranih 46 zakona, Vijeće ministara do oktobra 2014. Usvojilo njih svega 9, što znači da mu je nerealizovano ostalo čak 80% planiranih zakona, njihovo ponašanje u nastavku je dodatno zbunjujuće. I „tehnički mandat“ zato nemože biti nikakvo opravdanje. Na političkoj sceni BiH, u post izbornom period imali smo primjere odličnih rezultata odlazećih vlada, upravo u posljednjim mjesecima njihovog rada u „tehničkom mandatu“, koji su podrazumijevali I usvajanje respektabilnog broja zakona.
NAJZNAČAJNIJA DEŠAVANJA U PS BIH, TOKOM PRVOG KVARTALA 2015. NISU SE ODNOSILA NA RAD POSLANIKA.Najznačajniji događaji, u prvom tromjesečju 2015. Bile su posjete I obraćanja poslanicima, prvo ministara vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke I Velike Britanije (16.1.), a potom Visoke predstavnice EU za vanjsku I sigurnosnu politiku I potpredsjednice EK Federice Mogherini (23.2). Obje posjete vezane su za novu inicijativu EU prema BiH, kojom je otvorena mogućnost zakona konačno stupanje na snagu SSP, te BiH ponuđena pomoć u reformskom procesu, s ciljem stabiliziranja zemlje I rješavanja nekih od najznačajnijih problema njenih građana.
OSMIŠLJAVANJE PLANA REFORMI I NJIHOVA REALIZACIJA U NASTAVKU, TRENUTNO JE GLAVNI ZADATAK BH. VLASTI. Na program rada, oba doma PS BiH, za 2015. g, se, nažalost, još uvijek čeka. Za nadati se da aktuelni saziv PS BiH neće ponoviti neprihvatljivo ponašanje prethodnog, koji je programe rada za oba doma donio samo u jednoj godini svog četverogodišnjeg mandata. Radi se, naime, o ključnom alatu za povećanje efikasnosti rada institucija I za njihovu fokusiranost na postavljeni cilj. Alatu bez koga je I najavljen ireformski kurs bh. Vlasti nezamisliv.
S druge strane, Vijeće ministara je u prethodnom četverogodišnjem period godišnji program rada blagovremeno usvojilo jedino 2011. godine, za 2012, pri čemu ga je usvojila tadašnje Vijeće u „tehničkom mandatu“.Ovo Vijeće,koja je u „tehničkom mandatu“ bila u prvom kvartalu 2015, za kreiranje programa rada za 2015. g.nije pokazalo nikakav interes. Uostalom, zašto i bi, kada se ispostavilo da joj je za realizaciju njenog posljednjeg usvojenog programa rada, onog za 2014. Potreban još jedan čitav četverogodišnji mandat.
VIJEĆE MINISTARA U „TEHNIČKOM MANDATU“ NIJE PRIPREMILO I USVOJILO NI BUDŽET ZA 2015. GODINU.Iako je Nact budžeta institucija BiH I međunarodnih obaveza BiH za 2015. g.trebao biti usvojen na Vijeću ministara, pa dostavljen u procedure Predsjedništvu BiH, koje bi ga u prijedlogu proslijedilo PS BiH, koja ga je trebala usvojiti u oba doma, I sve to do kraja 2014. godine, ništa od toga nije urađeno ni do kraja prvog kvartala 2015. godine, nego je utvrđivanje nacrta budžeta dočekalo novi sazivVijeća ministara.
SISTEMSKA DISKRIMINACIJA BH. GRAĐANA I KRŠENJE MEĐUNARODNIH ZAKONA, OD STRANE BH. INSTITUCIJA, SE NASTAVLJA. Dom naroda PS BiH idalje funkcioniše bez predstavnika „ostalih“ u svom sastavu. Iako trenutno Evropska unija ne insistira na provođenju presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu ''Sejdić-Finci'', odnosno pomak BiH na evropskom putu ne blokirati mu slovom, takva ''fleksibilnost'' Evropske unije ne možebiti izgovor vlastima naše zemlje za odustajanje od njene implementacije. Prije svega, jer razlog za implementaciju te odluke nije u zahtjevu EU I činjenici da ćemo, ne ispunimo li ga, ostati bez nekih pogodnosti, od kojih su finansijske trenutno u prvom planu, nego bi razlog trebao (I morao) biti taj da BiH ne želi biti država koja krši temeljna ljudska prava svojih građana.
NA SAMOM STARTU NOVE VLASTI NA DRŽAVNOM NIVOU BILO BI VRLO ZNAČAJNO DA ONA POKAŽE VEĆI STEPEN SOCIJALNE OSJETLJIVOSTI OD SVOJIH PRETHODNIKA I SMANJI SVOJE PRIVILEGIJE, KOJE SU U POTPUNOM NESKLADU SA STANJEM U DRUŠTVU. Upravo je PS BiH, kombinacijom ogromnih primanja I beznačajnih rezultata rada, postal symbol političarske nezaježljivosti, bezobrazluka, gubljenja kontakta sa stvarnošću I socijalne neosjetljivosti, koja je dovela do konsenzusa u javnosti o potrebi smanjivanja ili ukidanja privilegija koje političari imaju. U tom smislu, novi saziv je u idealnoj poziciji da I na ovaj, simbilički način, „povuče crtu“, pokaže svoju različitost od prethodnika I stvari dovede u prihvatljivije okvire. U tom kontekstu, potrebno je okončati zakonsku proceduru u Domu naroda PSBiH, kojom se stvaraju neophodne pretpostavke za ukidanje tzv. ‘’Bijelogkruha’’, kao i plaćanja rada u privremenim komisijama.
TRANSPARENTNOST RADA PS BIH JA NA ZAVIDNOM NIVOU. Izuzmemo li nepotrebni skandal sa zabranom prisustva sjednicama Parlamenta, CCI-jevim monitorima, u prethodnom sazivu, PS BiH već duže vrijeme predstavlja instituciju koja je u domenu transparentnosti dostigla nivo respektabilan i u širim okvirima. To se odnosi I na web stranicu PS, koja svojom funkcionalnošću, količinom podataka I redovnošću ažuriranja, predstavlja odličan primjer svima koji žele unaprijediti svoj rad u ovomkontekstu.
PROCES KONSTITUISANJA VLASTI I NA NIVOU BIH, I NA DRUGIM NIVOIMA U NAŠOJ ZEMLJI, TE ZNAČAJNA KAŠNJENJA U TOM KONTEKSTU, PONOVO SU POTVRDILI POTREBU IMPLEMENTACIJE INICIJATIVE ZA DOGRADNJU IZBORNOG ZAKONODAVSTVA BIH.S ciljem da se omogući unošenje u Izborni zakon BiH preciznih rokova za formiranje vlasti, uz obavezno stvaranje mogućnosti za raspisivanje vanrednih izbora u situacijama nepoštovanja rokova, blokada u radu institucija, nemogućnosti da se dođe do dogovora političkih aktera u ''razumnom'' roku. Na sličan način treba riješiti i problem opstrukcija i blokada u radu institucija vlasti, kroz izgradnju mehanizama koji će smjene vlasti učiniti manje komplikovanim i realnom opcijom, da bi se spriječile situacije koje smo imali u nedavnoj prošlosti da određene stranke ili čak pojedinci čitave institucije drže u blokadi a građane pretvaraju u taoce apsurdnih političkih igara i uskostranačkih interesa.
ZA KRAJ... Nova inicijativa EU probudila je nadu, pa I pretjerana očekivanja, ali je ponašanje pojedinih aktera na političkoj sceni, u post izbornom periodu, kojim su jasno stavili do znanja da nemaju namjeru odustati od uobičajene matrice ponašanja, sve vrlo brzo “otrijeznilo”. Ukazujući na činjenicu da do poboljšanja neće doći lako i da će trebati uložiti mnogo truda, znanja, strpljenja I energije. Pogotovo što će za neke“gorke pilule” trebati obezbijediti društveni konsenzus.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina