Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

12.05.2015

Rezultati rada Vlade i Parlamenta Republike Srpske u prvom kvartalu 2015.

NE OBAZIRUĆI SE NA ARGUMENTE I PROTESTE DOMAĆE JAVNOSTI I PREDSTAVNIKA MEĐUNARODNE ZAJEDNICE U BIH I ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I MEDIJSKIH SLOBODA, NS RS JE, U POSMATRANOM PERIODU, USVOJILA SPORNI ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU. Krajnje široko i nejasno formulisane odredbe u ovom zakonu, navele su njegove kritičare da zaključe da one nemaju nikakvu drugu svrhu osim da ograniče slobodu govora. OSCE je ocijenio da je ovaj zakon poražavajući za slobodu izražavanja i slobodu medija na internetu u Republici Srpskoj, a Human Rights Watch je zatražio poništenje ovog zakona. Opozicija je, podsjetimo, odbila učestvovati i u raspravi o ovom zakonu, ističući njegovu destruktivnu prirodu, ali je vladajuća većina odlučila ignorisati sva upozorenja i usvojila sporni zakon.
U REPUBLICI SRPSKOJ, NA DJELU JE TREND SMANJIVANJA PROSTORA GRAĐANSKIH SLOBODA, PRIJE SVEGA SLOBODE MISLI I IZRAŽAVANJA. Odnos predstavnika vlasti preme medijima i javnosti, i skandali kojih nije ostao pošteđen ni prvi kvartal 2015. – a koji uključuju i otvoreni govor mržnje najviših zvaničnika - govore zapravo u prilog zaključku da su Republici Srpskoj (i BiH u cjelini), umjesto zakona kojima se guše slobode, potrebni zakoni koji će štititi medije i druge organizacije civilnog društva i garantovati pravo javnosti na objektivno informisanje i slobodu izražavanja i okupljanja. Na žalost, najave nekih novih zakonskih rješenja (kao što je Zakon o javnosti rada neprofitnih organizacija i Zakon o javnom okupljanju, koji upravo ovih dana dolaze na dnevni red NS), govore u prilog tezi da vlast u RS, kroz izgovor da želi da se urede određene oblasti, sistematski smanjuje prostor ljudskih prava i slobode izražavanja, vršeći pritisak na kritičare negativnih pojava u društvu.
Ovi zakoni, u predloženom obliku, kao ni već usvojeni Zakon o javnom redu i miru, nisu u interesu građana Republike Srpske, nisu u interesu Republike Srpske i nisu u skladu sa opredjeljenjem za članstvo BiH u EU.
NI U PRVOM KVARTALU 2015. NIJE DOŠLO DO RAZRJEŠENjA AFERA SA NAVODNOM „KUPOVINOM POSLANIKA“, KOJA JE BACILA MRLjU NA EFIKASNO PROVEDEN PROCES KONSTITUISANjA VLASTI U RS I NARUŠILA UGLED NARODNE SKUPŠTINE. Podsjetimo, RS jedina je administrativno-teritorijalna jedinica u BiH koja je na vrijeme i u skladu sa rokovima definisanim Zakonom, formirala svoju zakonodavnu i izvršnu vlast. Nažalost, javnost je još uvijek uskraćena za relevantnu službanu informaciju o tome šta se zaista desilo, u postizbornom skandalu koji je potresao RS, što ostavlja prostor za špekulacije, koje ozbiljno narušavaju ugled institucija vlasti u RS i dodatno smanjuju povjerenje građana u njih, što je vrlo ozbiljan problem.
NS RS FUNKCIONIŠE BEZ PREDSTAVNIKA HRVATA U NJENOM RUKOVODSTVU. Nakon što je na konstitutivnoj sjednici NS RS prekršen Poslovnik, neizborom potpredsjednika NS, u nastavku, tačnije u drugoj polovini decembra, su izabrana dva potpredsjednika – Senad Bratić, iz koalicije Domovina i Nenad Stevandić, iz SDS-a. No, NS još uvijek nema potpredsjednika iz hrvatskog naroda, čime je narušeno Ustavno pravo konstitutivnih naroda „da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti“.
STEPEN ZASTUPLJENOSTI ŽENA U RUKOVODSTVU NS I NJENIH RADNIH TIJELA SAMO JE DODATNA POTVRDA NERAVNOPRAVNOG POLOŽAJA ŽENA U DRUŠTVU I NJEGOVOG PATRIJARHALNOG KA-RAKTERA. NS RS u novom sazivu ima svega 17% žena (14 od 83), što je niže i od predstavničkih domova Federalnog i državnog parlamenta. Pri tome, u rukovodstvu NS, za razliku od prethodnog saziva, zasad nema ni jedne žene, od 7 poslaničkih klubova samo je na čelu jednog žena, od 24 radna tijela NS na čelu samo 6 su žene.
NS RS, U PRVOM JE KVARTALU 2015. GODINE POKAZALA RESPEKTABILAN NIVO ANGAŽOVANO-STI, IZUZMEMO LI TRADICIONALNU JANUARSKU PAUZU. U periodu od 03.02. (kada je održano prvo zasjedanje NS u 2015. godini), pa do 6.03. (kada je održano zadnje zasjedanje u prvom kvartalu), održano je 12 zasjedanja NS, na kojima je razmotreno 50 različitih mjera, pri čemu je na njih 30 okončan posao. Realizacija u 1. kvartalu 2015. godine, nešto je veća od prosjeka realizacije u prvim kvartalima prethodne 4 godine. Veća je od realizacije u prvim kvartalima 2011. i 2014. a manja od realizacije u 2012. i 2013.
ANALIZIRAJUĆI MJERE KOJE JE NS RS  RAZMATRALA U OVOM PERIODU, VIDLJIVO JE DA NAJVEĆI BROJ MJERA KOJE SU RAZMATRANE PREDSTAVLJAJU ZAKONI, KOJE ČINE 45% SVIH RAZMATRANIH MJERA. Nakon zakona poslanici su najčešće usvajali izvještaje iz različitih republičkih agencija i preduzeća, kao i iz Glavne službe za reviziju javnog sektora RS. Poslanici su imali ozbiljne zamjerke, zbog toga što su u 2015. godini razmatrali određene izvještaje kojima je planirani rok za razmatranje bio u prethodnoj 2014. godini.
NARODNA SKUPŠTINA RS, OD 2008. GODINE NIJE IMALA VEĆE KAŠNjENjE U DONOŠENjU SVOG GODIŠNjEG PROGRAMA RADA, OD AKTUELNOG. NS RS je u prethodnim godinama redovno propuštala priliku da svoj Program rada donese prije početka godine na koju se odnosi. Nažalost, negativna praksa se nastavlja i u novom sazivu NS, pa ni Program rada za 2015. godinu nije usvojen do kraja 2014. nego tek 16. aprila 2015, dakle, nakon što je čitav prvi kvartal Skupština radila bez usvojenog programa rada.
TRANSPARENTOST RADA NS RS JE NA ZAVIDNOM NIVOU. NS RS je u saradnji sa OSCE-om radila dvije godine na kreiranju nove web stranice. Stranica je funkcionalna, raspolaže respektabilnim nivoom informacija i očekuje se da se kontinuirano dopunjava novim podacima i redovno ažurira. No, ne možemo da ne primjetimo da vlasti u RS strana finansijska i stručna pomoć ne smeta kada je usmjerena prеma njima, nego samo onda kad je usmjerena prema njihovim kritičarima.
REPUBLIKA SRPSKA, JEDINA JE ADMINISTRATIVNO-TERITORIJALNA JEDINICA U BIH, KOJA JE DOBILA NOVU VLADU PRIJE PRVOG KVARTALA 2015 – PRAKTIČNO 3 I PO MJESECA PRIJE FEDERACIJE. Vlada RS je u tehničkom mandatu radila do 17.12.2014. godine, kada je na 2. posebnoj sjednici NS RS, podršku skupštinske većine sa svojim prijedlogom ministarskog sastava dobila predsjednica Vlade Željka Cvijanović, kojoj je ovo  drugi mandat na čelu Vlade RS.A Vlada drugog bh. entiteta, podsjetimo, imenovana je tek posljednjeg dana marta 2015.
I DOK JE FEDERACIJA TEK DOBIJALA NOVU VLADU, VLADA REPUBLIKE SRPSKE ZAVRŠAVALA JE SVOJIH PRVIH 100 DANA RADA. REZULTATI, NAŽALOST, NISU NAROČITO IMPRESIVNI. Zapravo su uporedivi sa onim koje je ostvarila Vlada FBiH u „tehničkom mandatu“. Broj održanih sjednica je gotovo podjednak (Federalna Vlada održala je 1 više), broj realizovanih mjera je značajno veći, ali je broj ukupno utvrđenih zakona vrlo blizu, s tim što je Vlada RS utvrdila 15 nacrta zakona i samo 2 prijedloga, a Vlada Federacije BiH je utvrdila čak 13 prijedloga zakona, u prvom kvartalu 2015.
U POREĐENJU SA PRETHODNIM GODINAMA, REZULTATI IZ PRVOG KVARTALA 2015. NI PO ČEMU NISU NAJBOLJI. A PO NEKIM PARAMETRIMA JESU NAJLOŠIJI. Poredeći sa prethodnim godinama, uočavamo da je Vlada najviše vremena na sjednicama provela u 2011 - 48 a najmanje u 2015 - 32. A po broju mjera razmotrenih na sjednicama, najbolji rezultat postignut je 2014 - 676 a najlošiji 2012 - 478.
NAJZNAČAJNIJI REZULTAT VLADE RS U PRVOM KVARTALU 2015. JE DONOŠENJE PRVOG PAKETA REFORMSKIH ZAKONA, U NACRTU. O mogućim efektima ovih zakona, mišljenja su podijeljenja. Mada se svi slažu da su reforme nužne. Ali, da će sa reformama teško ići, iz različitih razloga, pokazuje i reakcija sindikata - pojedine Vladine mjere iz „prvog paketa“, od strane sindikata, označene su kao nedovoljne za popravak teškog finansijskog stanja u kojem se nalaze javne zdravstvene ustanove, pa i destruktivnim i štetnim po sve građane i radnike u zdravstvu.
VLADA RS NE SAMO DA NIJE USVOJILA SVOJ PROGRAM RADA ZA 2015. PRIJE KRAJA 2014, ČIME JE PREKRILA POSLOVNIK, NEGO GA NIJE USVOJILA NI DO KRAJA PRVOG KVARTALA 2015. ŠTO JE DOSAD NAJVEĆE KAŠNJENJE U USVAJANJU PROGRAMA RADA U POSLJEDNJIH 9 GODINA. Nepostojanje individualne odgovornosti za neurađeno i predviđanih sankcija, rezultirali su činjenicom da najznačajniji alat za povećanje efikasnosti institucije i njeno fokusiranje na trasirani put, nijednom ni u prethodna dva mandata nije usvojen na vrijeme. 
ZADUŽENOST JE I DALJE NAJVEĆI PROBLEM SA KOJIM SE SUOČAVA REPUBLIKA SRPSKA – UKUPNI DUG RS DOSTIGAO JE VISINU OD DVA I PO GODIŠNJA BUDŽETA. Dug RS iznosi preko 5 milijardi KM, dok je ovogodišnji Budžet 2,033 milijarde KM. Čak četvrtina Budžeta za 2015. godinu se odnosi na otplatu dugova. Stalno zaduživanje dovelo je do toga da ove godine RS za otplatu dugova mora izdvojiti 2 i po puta veću sumu nego 2011. godine.
VLADA RS, U PRETHODNOM PERIODU, NIJE POKAZALA DOVOLJNU TRANSPARENTNOST U RADU. Pored već uobičajenog kašnjenja u stavljanju javnosti na uvid zapisnika sa sjednica, Vlada RS, ovaj put, CCI-u nije dostavila podatke o primanjima članova Vlade, iako je zahtjev za podatke upućen blagovremeno i u skladu sa Zakonom.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina