Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

26.02.2015

PRAVO NA ŽIVOT – PRAVO NA FOND SOLIDARNOSTI. Vlada FBiH mora poštovati zakon!

„Analiza je pokazala da je za period od 2002. do 2013. godine u poslovanju federalnog fonda solidarnosti evidentiran nezvanični dug od nevjerovatnih 611 miliona KM, koji je nastao zbog neuplaćivanja finansijskih sredstava iz Budžeta Federacije BiH Fondu solidarnosti, iako je to bila zakonska obaveza Vlade Federacije BiH. Kao posljedica ovakve prakse Vlade, teško oboljeli građani prinuđeni su moliti za pomoć putem medija, u tržnim centrima, na ulicama i na druge načine kako bi se liječili i imali nadu za puko preživljavanje“, istakao je Program menadžer CCI-a, Adis Arapović.
„Finansiranje federalnog fonda solidarnosti regulirano je Zakonom o zdravstvenom osiguranju na način da se isti iznos sredstava koji se prikupi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, dakle od građana - radnika i poslodavaca, treba obezbijediti i iz Budžeta Federacije BiH. U periodu 2002-2013. godina nivo izdvajanja za federalni fond solidarnosti iz Budžeta Federacije BiH, umjesto 50% iznosio je tek 21%, što je u zbiru dovelo do minusa od 611 miliona KM. Predmetne odredbe Zakona za 12 budžetskih godina nijednom nisu ispoštovane u potpunosti“, dodao je Arapović

Takođe, može se zaključiti da rukovodstvo federalnog fonda solidarnosti nije učinilo potrebne napore kako bi njihov rad bio transparentniji, problem nedostatka sredstava u budžeta Fonda nije adekvatno tretiran, a javnost je ostala uskaraćena za podatke o rashodima i listama čekanja na liječenje teško oboljelih osoba.

Kako bi građani imali priliku ostvariti svoje pravo na zdravstvanu zaštitu u skladu sa zakonom, CCI insistira na punoj provedbi Zakona o zdravstvenom osiguranju, kako bi se u 2015. godini po prvi put Zakon ispoštovao do kraja, a u Fond solidarnosti doznače pripadajuća sredstva iz Budžeta, zatim predlaže kreiranje srenjoročnog plana saniranja duga prema Fondu solidarnosti kojeg je Vlada sama proizvela, a istovremeno, rukovodstvo Fonda mora unaprijediti transparentnost rada na način da svi važniji propisi, izvještaji, procedure i liste čekanja budu precizno opisani i dostupni javnosti, navodi se u analizi CCI-a.

 
 Kontakt osoba je Zoran Adžaip, projekt koordinator,
mob: 063/335115 ili e.mail: zoran.adzaip@tel.net.ba

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina