Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

18.02.2015

Rezultati rada Vlade i Parlamenta Federacije BiH za period 12.10 - 31.12. 2014.

GLASAČI U FEDERACIJI BIH SU NA IZBORIMA U OKTOBRU 2014. POKAZALI NEZADOVOLJSTVO RADOM PRETHODNOG SAZIVA PARLAMENTA I, GLASAJUĆI ZA NOVE LJUDE, IZRAZILI ŽELJU ZA POZITIVNIM PROMJENAMA U NAREDNOM PERIODU. Samo 19 od 109 poslanika koji su, čitav period ili samo njegov dio, bili u sastavu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, u predhodnom mandatu, ponovo su dobili povjerenje građana i postali poslanici novog saziva Parlamenta. Četiri petine Predstavničkog doma su „novi ljudi“.
ŽELJA GLASAČA ZA PROMJENOM U PONAŠANJU POLITIČKIH AKTERA NA NAŠOJ SCENI VEĆ U STARTU, PRI KONSTITUISANJU VLASTI, NIJE USLIŠENA – IAKO JE U JEDNOM TRENUTKU IZGLEDALO DA ĆE OVAJ PUT SVE PROĆI GLATKO, POKAZALO SE DA JE OPTIMIZAM NEUTEMELJEN. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BIH održao je konstituirajuću sjednicu 2. decembra 2014. godine, posljednji dan Ustavom propisanog roka, Dom naroda je konstitutivnu sjednicu započeo tek 15.01.2015. A predsjedništvo Federacije je imenovano tek u drugoj sedmici februara. 
U ZEMLJI OPSJEDNUTOJ NACIONALNOM PRIPADNOŠĆU, NEPRIMJEĆEN PROLAZI PORAŽAVAJUĆI PODATAK O KRAJNJE NISKOM BROJU ŽENA U FEDERALNOM PARLAMENTU. ŠTO JE SAMO ODRAZ NJIHOVOG NERAVNOPRAVNOG POLOŽAJA U DRUŠTVU I NJEGOVOG KONZERVATIVNOG, PATRIJARHALNOG KARAKTERA. U Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, u novom sazivu, svega su 23 žene, poslanice, naprema 75 poslanika. U Domu naroda podaci su još porazniji – po trenutnim podacima (verifikovano je 54 od 58 mandata) skoro je prepolovljen broj žena u odnosu na prethodni mandat i u novom sazivu je samo 8 delegatkinja, odnosno svega oko 14%! Što je krajnje neprihvatljivo i razlog za razmatranje opcije uvođenja pozitivne diskriminacije u izborni sistem.
NI JEDNA INSTITUCIJA NEMA PROGRAM SVOG RADA ZA 2015. A NIJE DONEŠEN NI BUDŽET. Finansiranje je trenutno obezbijeđeno Odlukom o privremenom finansiranju za prvi kvartal 2015, koja je donešena u zadnji trenutak (Podsjetimo – prošli put, u postizbornoj godini, morao ju je donijeti Visoki predstavnik, što ukazuje na jednu od brojnih nedorečenosti u pravnom okviru zemlje).
U PARLAMENTU FEDERACIJE BIH NALAZI SE “U PROCEDURI” (“NASLIJEĐEN” IZ PRETHODNOG PERIODA) ZNAČAJAN BROJ AKATA KOJI ČEKA NA IZJAŠNJAVANJE JEDNOG ILI OBA DOMA PARLAMENTA FBiH. Preko 200 različitih mjera, među kojima je i 87 zakona i 3 strategije, čeka na odluku jednog ili oba doma Parlamenta FBiH. Što nameće potrebu za otpočinjanjem intenzivnog rada, u cilju što brže realizacije nagomilanih obaveza.
U PROCEDURI JE I PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, A KOJI JE GODINAMA BIO DIO PREPORUKA CCI–a PREMA SVIM INSTITUCIJAMA VLASTI, UKLJUČUJUĆI I PARLAMENT FEDERACIJE BIH. Podsjetimo, Zakonom o platama i naknadama u organima vlasti u Federaciji BIH, koji je stupio na snagu u avgustu 2010. godine poslanici i delegati koji nakon isteka mandata nisu zasnovali radni odnos ili stekli uslove za penziju, imaju pravo na naknadu plate u trajanju od godinu dana. U javnosti postoji konsenzus o potrebi ukidanja ove privilegije, potvrđen i na masovnim socijalnim protestima u februaru 2014, kada je ovaj zahtjev bio jedan od najčešće pominjanih.
KURIOZITETIMA U VEZI VLADE FBIH NIKAD KRAJA: RADEĆI (I) U TEHNIČKOM MANDATU VLADA PREMIJERA NIKŠIĆA REALIZOVALA JE VIŠE MJERA NEGO U NEKIM RANIJIM KVARTALIMA. U posljednja (nepuna) tri mjeseca 2014. godine, Vlada je ukupno kroz dnevne redove tretirala 624 mjere (zbir tačaka i podtačaka). Iako je dio ovog vremena Vlada djelovala u tehničkom mandatu o ovim parametrima nema puno odstupanja u odnosu na tempo rada Vlade tokom prethodnog dijela mandata. Primjera radi, u prvom kvartalu 2014. godine Vlada je u zbiru tačaka i podtačaka razmatrala 595 mjera. Nažalost, pri svemu tome, Vlada se bavila i stvarima kojima bi bilo bolje da nije...
I NAKON IZBORA, AKTUELNA VLADA U TEHNIČKOM MANDATU NASTAVILA JE SA IZRAŽENOM POLITIKOM „KADRIRANJA“, TJ. RAZRJEŠAVANJEM I NOVIM IMENOVANJIMA NA FUNKCIJE U RAZLIČITIM JAVNIM PREDUZEĆIMA, UPRAVAMA, NADZORNIM I UPRAVNIM ODBORIMA, KOMISIJAMA, ITD. Centri civilnih inicijativa su i prije ovog post-izbornog perioda u više navrata konstatovali kako je sve izraženija potreba za pokretanje javnog dijaloga o potrebi ograničavanja uticaja političkih stranaka na cjelokupan život zajednice, odnosno fiksiranje (u skladu sa evropskim standardima) broja funkcija na koje političari/vlast postavljaju svoje ljude nakon izbora. I dalje smatramo da je departizacija čitavih segmenata društva – s akcentom na potrebu da se ljudi zapošljavaju na osnovu znanja i sposobnosti a ne partijske pripadnosti - ključna za njegovo ozdravljenje u cjelosti.
STANJE U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA, ODNOSNO ENORMNA NEZAPOSLENOST, OSTAJE, DO KRAJA MANDATA JOŠ AKTUELNE VLADE, NJEN KLJUČNI NEUSPJEH. U Federaciji je u prvom postizbornom mjesecu 2014. godine više zaposlenih u odnosu na isti mjesec 2010. godine za 5.775 osoba. Međutim, pri tome je došlo i do drastičnog povećanja broja prijavljenih nezaposlenih tako da ih je u novembru 2014. godine više za 28.259 osoba u odnosu na novembar 2010. godine. Ove podatke posebno izdvajamo kao upozorenje novim vlastima da im aktivne politike zapošljavanja moraju biti u fokusu djelovanja naredne 4 godine. Očigledno i kad imamo povećanje broja zaposlenih u određenom periodu, ona  ne prati količinu nove radne snage koja dolazi na tržište rada.
NA POČETKU NOVOG SAZIVA VLASTI OVOJ ZEMLJI POTREBAN JE OPTIMIZAM. Ali da bi ga građani osjetili, moraju vidjeti drugačiji odnos vlasti prema svojim obavezama od dosadašnjeg, moraju vidjeti kompetentne ljude na odgovornim mjestima, koji posvećeno rade na rješavanju zaista najznačajnijih problema građana. Moraju vidjeti da su stranke i njihovi lideri nešto naučili iz prošlosti, uključujući i lekcije iz februara 2014. Moraju... Moramo vidjeti promjene. I to suštinske. I vrlo brzo!
U OVOM TRENUTKU, POTREBNO JE, PRIJE SVEGA HITNO DOVRŠITI PROCES KONSTIUISANJA VLASTI I USPOSTAVITI VLAST, POŠTUJUĆI ZAKONE, PROPISANE PROCEDURE I DEMOKRATSKU PRAKSU ZEMALJA EU. A potom odgovorno pristupiti poslu – odgovoriti na ukazano povjerenje građana intenzivnom dinamikom zasjedanja i realizacije akata, sa posebnim fokusom na najznačajnije probleme građana ove zemlje i na pokretanje reformi predviđenih njemačko-britanskom inicijativom i Sporazumom za rast i zapošljavanje.
Paralelno tome (ili, zapravo, u skladu s tim), treba pristupiti izmjenama Ustava i Izbornog zakona koje će onemogućiti blokade sistema, postaviti precizne rokove i procedure za formiranje ili promjene vlasti i predviditi rješenja za situacije u kojima se rokovi ne poštuju ili demokratska volja građana opstruira. Rješenja među kojima svakako mora biti i mogućnost raspisivanja vanrednih izbora, kao posljednje solucije za rješavanje političkih problema.
Bez svega ovoga nastavićemo da živimo u začaranom krugu i problemi će nam se nastaviti ponavljati unedogled. Samo sa sve težim posljedicama.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina