Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

30.09.2014

POLITIČKE TURBULENCIJE U FOKUS STAVILE STRANAČKE UMJESTO INTERESE GRAĐANA!

MANDATNI PERIOD 2010.-2014. OBILJEŽILE POLITIČKE TURBULENCIJE, ČESTE PROMJENE SKUPŠTINSKE VEĆINE KOJE SU DOVELE DO PROMJENA SAZIVA I SASTAVA VLADE BPK. Tijesna i nestabilna parlamentarna većina, stvarala je prostor za manipulacije i stavljanje u prvi plan ličnih i stranačkih interesa umjesto interesa građana. Istupanja poslanika iz pojedinih političkih partija, česte promjene skupštinke većine dovele su do promjene 3 saziva Vlade BPK kao i do promjena njenog sastava, ostavki, smjena ministara, te imenovanja istih ministara ali na čelo drugog ministarstva. Tako je u četverogodišnjem periodu kroz Vladu BPK prošlo dva premijera i 20 ministara što je na kraju najviše koštalo građane BPK Goražde. Koliko su promjene saziva Vlada uticale na realizaciju Programa rada govori činjenica da je najniža realizacija programa rada u aktuelnom mandatu zabilježena upravo u 2012. godini u kojoj su promijenjena tri saziva Vlade BPK. Dok je najefikasnija realizacija bila u trećoj godini aktuelnog mandata tj. 2013. godine. Ovo je ujedno i najveća realizacija programa rada u posljednjih 8 godina.
Bosansko-podrinjski kanton Goražde u 2013. i 2014. godinu ušao je sa usvojenim budžetom u zakonom predviđenom roku. Iako spada među kontone koji nemaju finansijsku samoodrživost već su dijelimično sufinansiraju grantovima Federacije BiH, vlast ovog kantona je pokazala potrebnu dozu odgovornosti prema funkcionisanju vlastitih institucija i nižih instanci vlasti pa je budžet za posljednje dvije godine donijela na vrijeme. Činjenica da je svaki budžet u posljednjih 6 godina rebalansiran smanjivanjem prvobitno planiranog iznosa, govori da je na djelu preambiciozno bužetiranje. Ambiciznost u ovom segmentu uzrokuje predimenzioniranje budžetske potrošnje što vodi ka deficitu, smanjenju likvidnosti i kreditnim zaduženjima a samim tim i destabilizaciji kantona. S druge strane neizvjesnost dobijanja kao i nesigurnost u pogledu visine iznosa granta s višeg nivoa vlasti dodatno otežava planiranje budžeta.

I U AKTUELNOM MANDATU SKUPŠTINA I VLADA BPK NASTAVILE SA NEGATIVNOM PRAKSOM KAŠNJENJA U DONOŠENJU PROGRAMA RADA, TE TIME I KRŠENJA VLASTITIH POSLOVNIKA O RADU. U proteklih 8 godina Programi rada Skupštine i Vlade BPK nijednom nisu doneseni u zakonom propisanom roku, a posmatrajući zbirno, u aktuelnom mandatnom periodu ni Skupština a ni Vlada BPK nisu realizovali ni polovinu planiranih obaveza Prorgamima rada.

UPRKOS ČINJENICI DA JE REALIZOVANO SVEGA 33% PLANIRANIH ZAKONA U MANDATNOM PERIODU, PO PITANJU UKUPNOG DONOŠENJA ZAKONA VLASTI BPK SU
BILE AKTIVNIJE NEGO U PRETHODNOM MANDATU. U protekle četiri godine u BPK donešeno je ukupno 56 zakona (programskih i vanprogramskih) od kojih 25 predstavljaju temeljne zakone dok preostalih 31 predstavljaju izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja. I pored činjenice da je u prvoj godini mandata donešen je najmanji broj zakona u posljednjih 8 godina, te realizacije od 33% planiranih zakona, komaparirajući ukupan broj zakona usvojen u oba mandatna perioda zaključuje se da je u aktuelnom mandatu usvojeno 16 zakona više nego u prethodnom mandatnom periodu. A 97% zakona koje je Vlada utvrdila usvojeno je u Skupštini BPK što ukazuje da je Vlada skoro uvijek imala podršku Skupštine po pitanju usvajanja predloženih zakona pa makar se radilo i o podršci minimalne skupštinske većine od 13 poslanika.

U POSLJEDNJOJ GODINI MANDATA U PROGRAM RADA UVRŠTENE SU VAŽNE STRATEGIJE ALI JE U VEĆINI IZOSTALO NJIHOVO DONOŠENJE. Vlada i Skupština BPK, prema ovogodišnjem programu rada, planirali su donijeti Strategiju razvoja BPK-a Goražde do 2020. godine, Strategiju razvoja sporta, Strategiju neprofitno – socijalnog stanovanja u BPK Goražde, Strateški plan ruralnog razvoja BPK do 2020. godine. Jedino je usvojen nacrt strategije razvoja sporta. A treba konstatovati i da je dio strategija najavljenih u Premijerovom ekspozeu, za 2013. i 2014. godinu, izostao iz programa rada za 2014. godinu.

POZITIVAN TREND SMANJENJA NEZAPOSLENOSTI. Dok u drugim kantonima u Federaciji BIH raste nezaposlenost, BPK Goražde jedan je  od rijetkih svjetlih primjera u FBIH  u kojem se intenzivno otvaraju nova radna mjesta i u kom se smanjuje nezaposlenost. Prema pokazateljima Federalnog zavoda za zapošljavanje za mandatni period 2010.-2014. u BPK Goražde, vidljiv je trend smanjenja nezaposlenosti od 4295 nezaposlenih lica u januaru 2011. godine do 3561 lica u maju 2014.godine za ukupno 734 lica.

OPŠTI IZBORI 2014. – 23 POSLANIKA i 9 ČLANOVA VLADE PONOVO NA LISTAMA. Koliko poslaničko zanimanje postaje sve atraktivnije govori činjenica da se na izbornim listama ponovo kandidovalo 23 od ukupno 25 poslanika Skupštine BPK. Od 23 poslanika njih 6 je na izbornim listama političkih partija različitih od onih sa kojima su dobili mandat na prethodnim opštim izborima. U aktuelnom mandatu 18 poslanika bilo je profesionalno angažovano, troje je profesionalno angažovano u Domu naroda Parlamenta FBIH, a 4 poslanika nisu profesionalci ali su primali naknadu razlike u plati tj. dopunu do visine plate poslanika. Što se tiče članova svih saziva Vlade BPK u mandatnom periodu 2010. – 2014. a bilo ih je 22, tačnije 2 premijera i 20 ministara, njih 9 je na listama i to 8 za Skupštinu BPK i jedan za Predstavnički dom Parlamenta FBIH.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina