Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

23.09.2014

Skupština HNK ni do kraja mandata nije završila proces konstituisanja! Vlada nije ni u jednoj godini realizirala ni pola svojih planiranih obaveza!

Dok su se neto plaće smanjivale, broj nezaposlenih u HNK rastao, Vlada HNK niti jedne godine svog mandata nije realizirala 50% planiranih programskih aktivnosti, a Skupština nije uspjela završiti ni proces konstituiranja, niti je za sve četiri godine mandata izradila web stranicu. Loša realizacija programskih mjera koja je obilježila cijeli protekli mandat ukazuje na nebrigu, nemar i neodgovorno ponašanje predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti u HNK.

Budžet HNK je u tri navrata usvajan na Skupštini nakon isteka Odluke o privremenom financiranju, čime se kontinuirano kršio Zakon o budžetima FBiH. Samo je u 2012.godini Budžet  usvojen prije isteka Odluke o privremenom financiranju za prvo tromjesečje. Bez obzira na ovu činjenicu, neusvajanjem Proračuna u tekućoj za narednu godinu krši se Zakon o Proračunima F BiH, tako da je i ovo nepridržavanje zakonskih odredbi, postalo loša praksa odgovornih u zakonodavnim i izvršnim institucijama na županijskoj razini.

Ionako teška i neizvjesna situacija u prvom dijelu 2014.godine dodatno je otežana međustranačkom kizom unutar Vlade. Iako se činilo da se međustranački problemi sa „više“ razine neće reflektirati na rad ove izvršne institucije do krize je došlo zbog nemogućnosti dogovora oko imenovanja ravnatelja policije. Sjednice su se većinom održavale telefonski (u drugom dijelu 2013.godine), a slabija dinamika održavanja sjednica u 2014.godini prouzročila je  neusvajanje cijelog seta zakona  i  drugih mjera koje su u 2014.godini trebale unaprijediti život građana ove županije. Vrijeme koje je Vlada trebala iskoristiti za izradu i  usvajanje razvojnih mjera koje su trebale u 2014.godini puniti prihodovnu stranu Budžeta, obzirom da ga zato nije iskoristila, za građane ovog kantona je bespovratno izgubljeno, bačeno vrijeme.

Svoju neodgovornost u posljednjoj godini mandata Vlada pokazuje i neredovnim usvajanjem zapisnika sa svojih sjednica.  Na ovaj način Vlada zaustavlja protok informacija prema građanima i krši Poslovnik o radu koji nalaže da se zapisnik usvaja na sjedećoj sjednici Vlade. Pored neodgovornosti Vlade HNK prema građanima ovog kantona, Vlada se ponašala neodgovorno i prema Skupštini HNK.. Jedan od parametara u ocjenjivanju rada zastupnika u Skupštini je i broj i sadržaj postavljenih zastupničkih pitanja i pokrenutih inicijativa. Ovaj saziv Skupštine redovito i rado koristi ovu mogućnost, Vlada nema sluha za odgovaranje na zastupnička pitanja.  Isto tako se vlada odnosi i prema zaključcima kojima Skupština nalaže Vladi izvršenje određenih poslova. Sudbina mnogih zastupničkih pitanja, pokrenutih inicijativa i zaključaka ostaje vrlo često samo „mrtvo slovo na papiru“. Na ovaj način Vlada HNŽ/K pokazuje svoju neodgovornost prema Skupštini i kršeći ovaj segment u njihovim institucionalnim odnosima često zauzima superioran stav. Za ovakvo ponašanje odgovorna je i sama Skupština koja je bez ijednog postavljenog pitanja tolerirala Vladi njen nerad i dozvoljava  joj da na taj način pomjeri  zakonom i poslovnikom utvrđene granice svoga ponašanja.

Skupština HNK je prvu godinu mandata radila bez usvojenog programa rada, dok je preostale tri godine kasnila sa njegovim usvajanjem.  Međutim, u ove tri godine, Skupština se  stavljala u inferioran položaj u odnosu na Vladu HNŽ, jer je , nakon usvajanja Programa rada Vlade, zaključkom  isti proglašavala svojim Programom  rada sa njoj  prilagođenim rokovima. Na ovaj način je kontinuirano kršila svoj Poslovnik o radu koji jasno određuje na koji način Skupština HNŽ usvaja ovaj, za njen rad važan document.

Rezultati aktualnog saziva Skupštine, i pored toga što su znatno  bolji od rezultata prethodnog saziva, krajnje su nezadovoljavajući. Najniža realizacija zakona ostvarena je u 2011. godini, dok su za  čitav mandatni period usvojena 24 programska zakona.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina