Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

28.08.2014

Većina ciljnih institucija zdravstva u Federaciji BiH je donijelo vlastite antikoruptivne planove, dok su institucije Republike Srpske zamrznule svoje aktivnosti do formiranja Komisije za sprovođenje Stategije za borbu protiv korupcije Republike Srpske.

Monitoring antikoruptivnih mjera u oblasti prevencije u ciljnim institucijama zdravstva, za period mart - avgust 2014. godine, koji je urađen u okviru projekta „Borba protiv korupcije u javnom zdravstvu“ koji finansira EU, u iznosu od 111.370 EUR (finansijski program IPA 2012), generalno je pokazao da je većina ciljnih institucija javnog zdravstva u Federaciji BiH izvršila procjenu rizika od korupcije, utvrdile rizične procese u svom radu te definisale mjere za poboljšanje integriteta institucije. Najveće pomake u ovim procesima su uradili: Federani Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Federalno ministarstvo zdravstva, te Zavodi zdravstvenog osiguranja TK i HNK. Posmatrane institucije u Republici Srpskoj nisu donijele sopstvene antikoruptivne planove uz obrazloženje da ih ne obavezuje provođenje mjera definisanih državnom Strategijom i Akcionim planom,  nego da će se osloniti na entitetsku Strategiju i Akcioni plan koji su doneseni 2013., odnosno 2014. godine.

Web stranice Zavoda i Federalnog ministarstva zdravstva daju dovoljno informacija i podataka posjetiocu - korisniku o temama i novostima iz domena nadležnosti, dok  stranice resornih kantonalnih ministarstava su u sklopu stranica kantonalnih vlada i ne pružaju dovoljno informacija korisniku - posjetiocu. Na web stranicama ciljnih institucija nema objava obrađenih pritužbi građana, analize pritužbi i tema u vezi koruptivnih radnji ili neregularnosti u radu koje su procesuirane, te anketa o percepciji korupcije kod građana koju je provelo neovisno tijelo.

Načešći oblici prijave neregularnosti građana/korisnika u ovim institucijama su putem pošte i sandučića koji se nalaze u prostorima institucija. Jedina institucija koja je uvela obrazac za prijavu korupcije na svojoj web stranici je Zavod zdravstvenog osiguranja TK. Građani/korisnici još uvijek nedovoljno koriste postojeće  kanale za prijavu neregularnosti uz obrazloženje da će imati negativne posljedice i da nisu dovoljno zaštićeni kao anonimni prijavitelji.

Prema rezultatima ispitivanja javnog mnijenja provedenog tokom jula  2014. godine, većina ispitanika u BiH smatra da je policija društvena oblast sa najvećom korupcijom, a zatim slijede zdravstvo i obrazovanje. Ankete su pokazale da oko 70% građana tokom zadnjih godinu dana nije upoznato da je neko iz njihove blizine dalo mito uposlenicima u zdravstvu, a 90% građana u posljednih šest mjeseci  nije dalo mito zdravstvenim radnicima. Vrlo malo građana u BiH – oko 7% je čulo za postojanje Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH.

U nizu preporuka CCI u narednom periodu važno je unaprijediti saradnju sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Timom Vlade Federacije BiH u smislu korištenja postojećih resursa i kapaciteta Agencije i Tima na razvoju antikoruptivnih mjera iz domena prevencije korupcije, kao i redovnom slanju periodičnih izvještaja, kao i uspostaviti zaštićene komunikacione kanale za korisnike na anonimnoj bazi za prijavu korupcije i drugih nepravilnosti putem zvanične web stranice ili uspostavljanje etičke linije.

Ciljne institucije obuhvaćene ovim Projektom su: Zavod zdravstvenog osiguranja TK, Zavod zdravstvenog osiguranja KS, Zavod zdravstvenog osiguranja HNK, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Ministarstvo zdravstva KS, Ministarstvo zdravstva HNK, Ministarstvo zdravstva FBiH, Ministarstvo zdravlja RS i Fond zdravstvenog osiguranja RS.

Za sve detaljnije informacije obratite se Zoranu Adžaipu, projekt koordinatoru  CCI,

063 335 115063 335 115063 335 115063 335 115  ilizoran.adzaip@tel.net.ba

 

Izvještaj se može preuzeti pod linkom "Publikacije".

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina