Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

05.03.2014

ВРИЈЕМЕ ЈЕ ДА ЖИВОТНИ ПРОБЛЕМИ ГРАЂАНА ПОСТАНУ ПРИОРИТЕТ У РАДУ ВЛАСТИ

На дјелу је драстично смањење иностраних инвестиција, низак ниво запослених, посртање привреде и све израженије посљедице лоше приватизације. Притом... Ушавши у спиралу неразумног и непродуктивног задуживања, власт Републике Српске је довела своје грађане у невјероватну ситуацију да су, како то ових дана наводе економски аналитичари:  скоро двоструко задуженији од грађана Федералног дијела земље. А посљедице тога тек ће да се осјете. Крајње је вријеме да се и власт у РС, као и све власти у БиХ, уразуме и посвете својим грађанима и рјешавању њихових нагомиланих проблема. Да коначно зауставе то стално сиромашење становништва и покажу социјалну осјетљивост. Да схвате да је стање алармантно и да захтјева ванредне мјере и напоре, у правцу побољшања квалитета живота грађана. Надајмо се да је за власт у РС оно што се дешава у Федерацији довољно упозорење и да није потребно да им се исте сцене почну догађати по улицама РС да схвате да је вријеме за озбиљну промјену у понашању.

2013. ГОДИНУ, У РАДУ НС РС, НА ИЗВЈЕСТАН НАЧИН, ОБИЉЕЖИО ЈЕ ЗАКОН О ИСПИТИВАЊУ ПОРИЈЕКЛА ИМОВИНЕ. С овим законом - с којим је власт имала прилику послати позитивну поруку грађанима РС, жељним правде и праведности у друштву - и бурном полемиком о њему почео је рад НС у овој 2013. години. Потом, закон који није пуштен у широку јавну расправу постаје закон са најдужим стажом у парламентарној процедури, да би почетком посљедњег квартала године, и тихо нестао - без скупштинске расправе, одбацивањем од стране Владиног секретаријата за законодавство и одбора НС. Не можемо а да не примјетимо да се спремност политичара на испитивање поријекла њихове имовине, какву имамо прилике повремено слушати широм БиХ, завршава на медијским изјавама и демагошким позивима да испитивања крену од њих. Закони који би регулисали ту област, међутим, и кад се појаве, падају. А од испитивања имовине, до дана данашњег нисмо видјели ништа. Напротив, били смо својевремено чак суочени са забраном објављивања имовинских картона политичара, под плаштом заштите њихове приватности.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ЗАКОНА У 2013. ГОДИНИ ТАЧНО ЈЕ НА СРЕДИНИ, ИЗМЕЂУ НАЈЛОШИЈЕГ РЕЗУЛТАТА У ПРЕТХОДНОЈ 2012. ГОДИНИ И НАЈБОЉЕГ, ОСТВАРЕНОГ У ПРВОЈ ГОДИНИ АКТУЕЛНОГ МАНДАТА, 2011. након значајног пада у реализацији планираних закона, у 2012. години, у односу на претходну, 2011, са 54 на 43 усвојена закона, у 2013. години пад је заустављен а реализација се попела до средње вриједности, од 49 усвојених закона (од 83 планирана). Генерално, за земљу у транзицији, па још на путу ЕУ интеграција, као што је БиХ, у којој институције Републике Српске имају велики удио у обавезама те врсте, ради се (рачунајући и реализоване непланитране законе) о ниском нивоу законодавних активности. Што је проблем који је тренутно у сјени неколико важних питања која су у потпуности блокирала поменути пут, али који ће у времену пред нама свакако доћи до изражаја. Јер „правна стечевина“ ЕУ, која треба да се имплементира у бх. законодавство броји хиљаде страница докумената. И буду ли наше законодавне институције радиле овим темпом...

НЕ УЧИНИ ЛИ ЗНАЧАЈАН ПОМАК У ПОСЉЕДЊОЈ ГОДИНИ, НС РС СУОЧИЋЕ СЕ СА ЧИЊЕНИЦОМ ДА ЈЕ ЗА 4 ГОДИНЕ МАНДАТА РЕАЛИЗОВАЛА ТЕК ОНОЛИКО ПЛАНИРАНИХ ЗАКОНА, КОЛИКО ИХ ЈЕ БИЛО У ПРОГРАМИМА РАДА ПРВЕ ДВИЈЕ ГОДИНЕ. Укупан број до сада (односно до 31.12.2013.) усвојених планираних закона је свега 146. А план за прве двије године мандата, заједно, био је 184. Проблем донекле ублажава количина усвојених непланираних закона, но, пошто је за претпоставити да се планира оно што је Републици Српској и нјеним грађанима потребно, усвојени непланирани закони се ипак не могу посматрати као надомјестак неусвојеним планираним. Или, да то објаснимо пластично: Чинјеницу да нисте купили фрижидер који вам треба, не можете ублажити тиме да сте купили веш машину.

 

ДОДАТНИ ПРОБЛЕМ ЈЕ НИЗАК СТЕПЕН УСВОЈЕНИХ ТЕМЕЉНИХ ЗАКОНА.Од 49 усвојених планираних закона, у 2013. години свега 20 је нових, темељних закона. Остало су тек измјене и допуне постојећих законских аката. Оно што је посебно значајно је да су чак 18 од 22 нереализованих закона, планираних за реализацију до 31.12.2013. темељни закони. Дакле, нешто не иде. А шта је у питању одговор би требали да дају НС и Влада као задужени предлагач тих закона – у критичком сагледавању свог рада и учињених пропуста.

ВЛАДА РС, ЗАЈЕДНО СА ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ У БиХ, ПРЕВЕЛИКУ ЈАВНУ ПОТРОШЊУ, СПОР ПРОЦЕС РЕФОРМИ И ИЗОСТАНАК УСПЈЕХА У ПРИВЛАЧЕЊУ СТРАНОГ КАПИТАЛА, НАДОКНАЂУЈЕ КОНТИНУИРАНИМ ЗАДУЖИВАЊЕМ КОЈЕ ЈЕ НЕОПХОДНО ЗАУСТАВИТИ. Буџет РС за 2013. годину је увећан у односу на Ребаланс из 2012. за 135 милиона КМ, што је обезбјеђено новим задуживањем код ММФ-а. Буџетом за 2014. планирано је даљње повећање јавне потрошње, а притом је укупан јавни дуг РС нарастао на 4,7 милијарди – што је повећане од чак 50% за само 6 посљедњих година - и скоро је достигао дуг Федерације, што с обзиром на број становника ова два ентитета, задуженост грађана РС чини скоро дупло већом од задужености грађана Федерације. Тај дуг представља 54,42% БДП-а, што значи да је РС на корак од презадужености. Дугови се враћају и фискална стабилност РС обезбјеђује захваљујући сталном новом задуживању А оно што највише забрињава је да се кредити не улажу у привреду и економски раст него у одржање предимензиониране јавне потрошње. И није ништа него фарса кад нам политичари за посљедице својих грешака, односно вишегодишње погрешне политике, оптужују неког другог, као нпр. ММФ, ових дана. Наравно – увијек је крив неко други.

Ни НОВА ВЛАДА није успјела ПРЕКИНУТИ ПРАКСУ УПОРНОГ КРШЕЊА ПОСЛОВНИКА О РАДУ ВЛАДЕ И ПРОГРАМ РАДА, БАР ЗА ПОСЉЕДЊУ ГОДИНУ ПРЕД ИЗБОРЕ, ДОНИЈЕТИ НА ВРИЈЕМЕ. Пословник о раду Владе РС прописује да Програм рада за наредну годину Влада доноси до краја текуће године. Но, Програм рада за 2014. није донешен до краја 2013. године. С друге стране, Приједлог Програма рада Владе РС за 2013. годину утврђен је тек 21.02.2013. године, што је још веће кашњење него оно забиљежено претходне године.

ВЛАДА РС РЕАЛИЗОВАЛА ЈЕ 83% СВОГ ПРОГРАМА РАДА. Влада РС је, у 2013. години, реализовала 339 од 409 планираних мјера. Посматрамо ли само законе, реализација је нешто нижа, и износи, укупно, рачунајући и законе реализоване у потпуности, и оне тек дјелимично - 77,5% планираног Програмом рада (53 закона у приједлогу и 9 у нацрту, од 80 планираних), што је готово идентично резултату оствареном у прошлој години. Но, додамо ли на ово и реализацију непланираних закона, којих је у 2013. утврђено 28, видимо да је, ипак, реализација законодавних активности у 2013. години доживјела благи пад (у 2012. је, наиме, утврђено 37 непланираних закона).

НИ ИЗВРШЕНЕ ПЕРСОНАЛНЕ ПРОМЈЕНЕ У САСТАВУ ВЛАДЕ, НИ ИЗВЈЕСНИ ОСТАРЕНИ ПОМАЦИ У РАДУ, НИСУ, МЕЂУТИМ, ОТКЛОНИЛИ НАЈЗНАЧАЈНИЈИ проблем који грађани РС имају са Владом.Најзначајнији проблем који грађани Републике Српске имају са Владом, а то је и насљеђено стање из претходног периода, јесте њен погрешан избор приоритета у раду и недостатку храбрости да се суочи с најозбиљњим проблемима и одлучније уђе у неопходне реформе. ЦЦИ је још од 2008. године упозоравао, да ни евентуално добра ефикасност у раду, неће донијети позитивне резултате, у животима грађана РС, јер циљеви нису правилно постављени, односно власт није фокусирана на рјешавање животних проблема својих грађана.Од укупног броја тачака које су разматране у 2013. години, тек њих 16,6% имају извјесну везу са најзначајнијим животним проблемима грађана РС, а тек њих 4% могу, евентуално, ако се примјене, значајније утицати на квалитет живота грађана.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ДОНЕШЕНУ СТРАТЕГИЈУ БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ, ИМА ПРИЛИКУ ТЕСТИРАТИ НА СЕБИ - РЕВИЗОРСКИ ИЗВЈЕШТАЈИ ЗА 2012. ГОДИНУ, УКАЗУЈУ НА НЕГАТИВНОСТИ У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ КАО И У ФОНДУ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА. Актуелна Влада има одличну прилику да покаже своју вјеродостојност, односно да са ријечи пређе на дјела и да новоусвојену Стратегију за борбу против корупције, примјени без икакве селективности на одговорне из институција акцентираних у ревизорском извјештају, а који су допринијели значајним проблемима у одређеним областима. Борба против корупције и значај стратегије ће се показати кроз одлучност да се процесуирају сви они који стварају директну штету Буџету РС и индиректно грађанима РС.

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina