Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

28.02.2014

GODIŠNJI MONITORING IZVJEŠTAJ O RADU VIJEĆA MINISTARA I PS BIH SKUPO PLAĆENI NERAD

U BiH vrijeme kao da ne protiče.Iz godine u godinu, i mi u zemlji i oni van nje, konstatujemo isto - zastoj skoro svih reformskih procesa, ekonomski kolaps i daljnje siromašenje građana, sistemsko kršenje ljudskih prava, široko rasprostranjenu korupciju u javnom sektoru, nezainteresovanost političara za EU integracije i približavanje standardima EU, bavljenje vlasti same sobom i zanemarivanje interesa države i građana. I svi znamo krivca – to je politički establišment, odnosno političke stranke i njihovi lideri, koji su koristeći propuste „dejtonskog“ Ustava, ratnu traumu građana i nepostojanje demokratske tradicije, vremenom stvorile tvrdi partitokratski sistem, koji neki analitičari, i iz zemlje i iz inozemstva, ovih dana, nazivaju – višestranačkom diktaturom. Na državnom nivou, to je rezultiralo samo razvlašćivanjem Parlamenta, pa i Vijeća ministara, umjesto kojih zemljom, praktično, vlada neformalno i vaninstitucionalno tijelo, sastavljeno od stranačkih lidera.

PREPUŠTAJUĆI  NEFORMALNIM  VANINSTITUCIONALNIM TIJELIMA ODLUČIVANJE O NAJZNAČAJNIJIM  PITANJIMA U ZEMLJI,  PSBIH, SAMA JE SEBE DEZAVUIRALA, DUBOKO PONIZILA I OBESMISLILA SVOJE POSTOJANJE.  Kao nosioci izvornog, izbornog legitimiteta, poslanici, kao od građana izabrani predstavnici vlasti, pretvorili su se u ponižavajući servis svojih stranačkih lidera, koji misle i odlučuju umjesto njih. Parlament se od ključnog mjesta političkog života jedne zemlje pretvorio u tehničku službu zaformalizovanje dogovorenog na sastancima stranačkih lidera.

NA PLANU ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI, OVAJ SAZIV PSBIH  JE, OD KADA SE VRŠI MONITORING – NAJNEEFIKASNIJI. PS BiH u 2013. godini usvojila je ukupno 35 zakona, u 2009. godini (kao trećoj postizbornoj godini tadašnjeg saziva) 62 a u 2005. godini- 46.

USPOREDBA SA SUSJEDIMA JASNO POKAZUJE RAZMJERENE EFIKASNOSTI PSBIH. Tokom 2013.godine, Skupština Crne Gore, usvojila je ukupno 88 zakona, što je 2,5 puta više odPSBiH. Narodna Skupština Republike Srbije je usvojila 147 zakona ili 4 puta više od PSBiH, dok je Hrvatski sabor usvojio čak 308 zakona ili skoro 9 puta više od PS BiH.

EVIDENTNO JE DA I PORED SKROMNE EFIKASNOSTI U RADU POSLANIKA I DELEGATA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH, NJIHOVA PRIMANJA SU I DALJE MEĐU NAJVIŠIMA U REGIJI. Zaključno sa 31.12.2013. godine, u PS BiH je bilo 50 profesionalno angažovanih poslanika i delegata. Njihova ukupna primanja i dalje su među najvišima u regiji i kreću se u rasponu od 4.800,00 KM do čak 7.000,00 KM. S obzirom na teško socijalno i ekonomsko stanje u društvu, za koje i oni snose nemali dio odgovornosti, krajnje je vrijeme da i naši parlamentarci krenu sa primjenom europskih standarda, koji znače da svoje plaće i druge benificije trebaju prilagoditi stanju u društvu, te da im mjesečna plaća bude najviše 3 do3,5 prosječneplaće u zemlji, uz konačno ukidanje plaćanja za rad u ad-hoc povjerenstvima, te ukidanje prava na isplatu 12 punih plaća nakon isteka mandata dužnosnika.

DISFUNKCIONALNOST VLASTI NA DRŽAVNOJ RAZINI I DALJE JE PRISUTNA, A NAJBOLJE SE OSLIKAVA KROZ ''OBARANJE'' ZAKONA KOJE RANIJE UTVRDI VIJEĆE MINISTARA BIH. PSBiH odbila je više od petine zakona koje je predložilo VM BiH, uprkos identičnoj parlamentarnoj većini u obje institucije. Inače ukupan broj odbijenih zakona u 2013. g. je 14. I odnos usvojenih i odbijenih zakona je i dalje daleko najnepovoljniji u regionu, a i šire – dok je u BiH odnos: 1 odbijeni – 2,5 usvojena, u Hrvatskoj na 1 odbijeni zakon dolazi - 51 usvojeni.

REZULTAT  RADA VIJEĆA MINISTARA U 2013. GODINI I PARLAMENTARNI  EPILOG TOG RADA, NAJBOLJI SU ODGOVOR NA PITANJE – ZAŠTO JE BIH NAJSIROMAŠNIJA, NAJKORUMPIRANIJA, ZEMLJA SA NAJVEĆIM PROCENTOM  NEZAPOSLENIH, ZEMLJA KOJU INVESTITORI ZAOBILAZE,  NJENI  GRAĐANI NAPUŠTAJU A ONA, DOK SVI DRUGI NAPREDUJU, NAZADUJE U EVROPSKIM  INTEGRACIJAMA. Krajnji rezultat zajedničkog rada VM i PS BiH na zakonima iz Programa rada Vijeća ministaraza 2013. godinu je – 11 zakona.Od ionako izuzetno skromnog plana Vijeća ministara, od 68 zakona,finalno je, u PS, usvojeno tek 16%. Dok drugi usvajaju stotine zakona, mi jedva dobacimo do dvocifrenog broja. Pri tome...

NASTAVLJA SE  I POLITIKA NEPROLAZNOSTI ZA NOVE ZAKONE. Od, u PS, usvojenih zakona iz Programa rada VM, izuzmemo li „obavezni“ zakon o Budžetu, ni jedan nije novi, tzv. temeljni, zakon – svi su samo izmjene i dopune već postojećih zakonskih akata.Inače samim Programom rada VM bilo je planirano donošenje 27 temeljnih zakona u 2013. godini.

REZULTATI RADA VIJEĆA MINISTARA U 2013. GODINI, U SFERI UTVRĐIVANJA ZAKONA, DVOSTRUKO SU LOŠIJI OD REZULTATA PRETHODNOG VIJEĆAMINISTARA U NJEGOVOJ TREĆOJ POSTIZBORNOJ GODINI. U 2013. godini, Vijeće ministara BiH je utvrdilo ukupno 34 različita zakona - 20 planiranih programom rada za ovu godinu i 14 neplaniranih. Vijeće ministara u 2009. godini usvojilo je 65 zakona – zanimljivo, gotovo jednak broj neplaniranih kao i 2013. (15) ali čak dva i po puta više planiranih (50, nasuprot 20 u 2013-oj). Što ukazuje i na daleko veću efikasnost prethodnog Vijeća ministara i na bolje planiranje i fokusiranost na realizaciju planiranog, od aktuelnog Vijeća.

UČINAKVIJEĆAMINISTARANEUPOREDIVO JE LOŠIJI U ODNOSU NA VLADE NAJBLIŽIH SUSJEDA. Vijeće ministara BiH je za 12 mjeseci 2013. godine utvrdilo svega 34 različita zakona. Za isto utrošeno vrijeme Vlada susjedne Crne Gore utvrdila je 92 zakona, Vlada Srbije 99, a Hrvatske čak 313 – devet puta više od Vijeća ministara BiH.  Primjera radi, Vlada Hrvatske je samo na jednoj sjednici iz posljednjeg kvartala 2013. godine, utvrdila onoliko zakona koliko Vijeće ministara za godinu dana. I u svim drugim poređenjima BiH zaostaje za susjedima, pa je tako recimo Vijeće ministara za 12 mjeseci usvojilo 5 državnih strategija dok je Vlada Srbije usvojila 11, Vlada Crne Gore 13, a Vlada Hrvatske - 15.

*   *   *

Za kraj, CCI ukazuje namoguće rješenje problema nefunkcionalnosti institucija vlasti u BiH i nerada njihovih predstavnika. Rješenje za koje nisu potrebne Ustavnepromjene, a garantuje promjenu odnosa političara prema svom poslu i interesima građana. Rješenje koje je, da bi stvar bila zanimljivija, došlo iz samih institucija vlasti BiH.

Naime, na 56. sjednici Predstavničkog doma PSBiH, koja je održana, 05.11.2013. godine, poslanik Darko Babalj je, u okviru rasprave o Prijedlogu zaključka o utemeljenju Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, predložio sljedeći zaključak:''Zadužuju se članovi Interresorne radne grupe za pripremu izmjena i dopuna lzbornog zakona BiH, Zakona o finansiranju političkih stranaka i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH,... da izvrše povrat svih naknada isplaćenih po osnovi rada u Interresornoj radnoj grupi, obzirom da ista nije obavila posao zbog kojeg je utemeljena''. I pazite sad - ovaj zaključak je usvojen sa 16 glasova ZA, 13 glasova PROTIV i 8 glasova SUZDRŽAN, što znači da svi članovi spomenute Interresorne radne grupe trebaju vratiti sav novac kojisu primili na temelju rada u razdoblju od 14.09.2011. g.;

CCI, sa oduševljenjem, pozdravlja ovu odluku. I predlaže da se ista primjeni i na rad kompletnog Parlamenta i Vijeća ministara. Kao i, uostalom, na rad svih vlada i skupština u BiH. Da građani političarima plaćaju samo ono što je urađeno i ako je dobro urađeno. Ništa više.Garantujemo da bi rezultati rada vlasti tada bili neuporedivo bolji. I građani ove zemlje mnogo zadovoljniji. A EU mnogo bliža.

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina