Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

28.10.2013

„Nezaposlenost je najveći problem građana BiH “

Danas us Centri civilnih inicijativa (CCI) organizirali konferenciju pod nazivom  “Efikasnost politika zapošljavanje u Bosni i Hercegovini: prepreke i šanse”.

Ovo prilikom su predstavljeni rezultati višemjesečne analize politika zapošljavanja u BiH s ciljem  pokretanja inicijativa za hitnim reformama u sektoru rada i zapošljavanja.

“Analiza je pokazala da su politike zapošljavanja krajnje neefikasne, da se ogromni prihodi javnih službi za zapošljavanje, od preko 160 miliona KM za 2013. godinu, troše na administraciju, pasivne mjere i neefektivne podsticaje. Najveća prepreka efikasnijem radu javnih službi za zapošljavanje je servisiranje zdravstvenog osiguranje nezaposlenih. Zbog toga ni relativno veliki budžeti, ni izobilje aktivnih politika ne daju rezultate u borbi protiv nezaposlenosti. Nezaposlenost je trenutno najveći problem građana Bosne i Herecegovine. Zbog toga ćemo tražiti tematske sjednice parlamenata, hitno pokretanje procedura za reformupredmetnog zakonodastva, te efikansiji i transparentniji rad javnih službi za zapošljavanje”, rekao je Adis Arapović, projekt menadžer CCI-a i ko-autor
analize.

Uvodna izlaganja, imali su predstavnici entitetsih ministarstava rada, direktori zavoda za zapošljavanje FBiH, RS i BD, te Agencije za rad i zapošljavanje BiH.  U radu konferencije učestvovalo je preko 50 predstavnika svih relevantnih institucija i javnih ustanova u ovom sektoru, predstavnici izvršene i zakonodavne vlasti, predstavnici poslodavaca, sindikata, NVO-a, te međunarodnih organizacija i medija.

Ovaj događaj provodi se u sklopu kampanje Posao narodu©, koja je pokrenuta
polovinom 2013. godine s ciljem podizanja efikasnosti rada javnih službi za
zapošljavanje. U tu svrhu aktivirana je i posebna internet stranica www.posaonarodu.ba, koja će pomoći nezaposlenima, novinarima, studentima, analitičarima, i drugima u boljem
razumjevanju prava i politika zapošljavanja u BiH.


Projekat „Unaprjeđenje efikasnosti javnih službi za zapošljavanje – više prilika za zapošljavanje i više radnih prava u BiH“ finansiran je od Evropske Unije. Sadržaj ovog dokumenta potpuna je odgovornost CCI-a i ni pod kojim okolnostima ne predstavlja stavove Evropke Unije.

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina