Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

25.10.2013

Rezultati monitoringa rada Parlamenta i Vlade FBiH za prvih 9 mjeseci 2013. INTENZIVIRANJEM SVOG RADA U TREĆEM KVARTALU I VLADA I PARLAMENT FBIH, ZNAČAJNO POPRAVILI KATASTROFALNE REZULTATE IZ PRVE POLOVINE GODINE

OD POTPUNE KATASTROFE, U POGLEDU REZULTATA RADA U 2013. G, PARLAMENT SE SPASIO INTENZIVIRANJEM SVOG RADA U TREĆEM KVARTALU. Najveći broj tačaka, mjera, a u okviru istih i zakona, u prvih 9 mjeseci 2013, razmatran je i realizovan tokom trećeg kvartala. I to čak i bez avgusta, u kome su parlamentarci bili na kolektivnom godišnjem odmoru. Tako je u Predstavničkom domu PFBIH od ukupnog broja razmatranih mjera 68% realizovano tokom jula i septembra, a u Domu naroda 62%.

U TREĆEM KVARTALU JE ZNATNO POVEĆANA REALIZACIJA ZAKONA PARLAMENTA FBIH, ALI JE UKUPAN BROJ DOSAD USVOJENIH ZAKONA AKTUELNOG SAZIVA PARLAMENTA NEPRIHVATLJIVO MALI. Kad se krene od nula realizovanih zakona u prvom kvartalu, pa se nastavi sa tek 8 realizovanih zakona u drugom kvartalu, naravno da je 15 realizovanih u trećem kvartalu značajno poboljšanje. Ali generalno gledajući, aktuelni saziv Parlamenta FBiH je za tri godine svog dosadašnjeg mandata usvojio ukupno tek 102 zakona. Što bi institucija ovog ranga, koja pokriva zajednicu sa ovakvim potrebama, trebala da usvaja godišnje.

I PO KARAKTERU ODRŽAVANIH SJEDNICA PARLAMENT FEDERACIJE BIH, U TREĆEM KVARTALU, PREŠAO IZ VANREDNOG U REDOVNO STANJE. Preko polovine ukupno održanih sjednica oba doma Parlamenta Federacije BIH (12 od 22), bile su vanredne. Ova pojava je bila naročito izražena u prva dva kvartala, kada je „nova parlamentarna vecina“ pokušavala da promijeni Vladu i kada je ispunjavala naloge MMF-a, s ciljem dolaska do novih kredita, dok se u trećem kvartalu rad polako usmjerio ka redovnim sjednicama – samo jedna od održanih u ovom kvartalu bila je vanredna..

SLIČNO KAO I FEDERALNI PARLAMENT, VLADA SE S VANREDNOG, HITNOG I TELEFONSKOG, U TREĆEM KVARTALU VRATILA U OKVIRE REDOVNOG ZASJEDANJA, ALI SU PRAVCI DJELOVANJA OVE INSTITUCIJE I DALJE UDALJENI OD STVARNIH POTREBA GRAĐANA FEDERACIJE BIH. Nakon presedana u drugom kvartalu, kada Federalna vlada nije održala niti jedno redovno zasjedanje, u trećem kvartalu se način odlučivanja vratio u okvire redovnih sjednica.  Međutim i pored povećanja ukupnog obima realizovanih mjera na sjednicama u trećem kvartalu, sveukupno je mali broj mjera Vlade koje mogu uticati na rješavanje najznačajnijih problema građana. Među 1112 mjera, koliko ih je u periodu januar – septembar tekuće godine utvrđeno na sjednicama Vlade FBiH, bilježimo samo 23 (dakle, svega 2% od ukupnog broja) koje dugoročno i sistemski mogu uticati na rješavanje pomenutih problema. I to kada bi se te mjere adekvatno provele u praksi u budućnosti, jer je riječ o zakonskim i strateškim rješenjima.

Aktuelna Vlada Federacije BiH očigledno nema prave odgovore na tešku ekonomsko – socijalnu situaciju u Federaciji BiH. Dokaz za to je i činjenica da brojka nezaposlenih u Federaciji BiH iz jula mjeseca tekuće godine, od 390.458 osoba, predstavlja novi rekord prijavljenih nezaposlenih osoba u Federaciji BiH, u periodu od kada CCI vrši monitoring. Od dana konstituisanja aktuelne Vlade Federacije BiH, broj nezaposlenih se povećao za čak 23.203 osobe – u prosjeku, svakog mjeseca funkcionisanja aktuelne vlade, na spiskovima zavoda za zapošljavanje širom Federacije BiH nađe se preko 800 novih lica.

I VLADA I OBA DOMA PARLAMENTA KRŠE OBAVEZE IZ AKATA KOJI REGULIŠU NJIHOV RAD. Ni jedan dom Parlamenta Federacije BiH, niti Vlada, nisu usvojili programe svog rada za 2013. godinu iako su to bili obavezni učiniti do kraja prethodne godine. Ovo se dešava prvi put poslije 2007. i direktna je posljedica sukoba oko Vlade I čekanja da dođe do promjene. Situacja je, svakako, neprihvatljiva, no, sad je kasno. Sad je već vrijeme da se radi na kreiranju i usvajanju programa rada za 2014. godinu. Kao i Budžeta za ovu godinu. Uz obaveznu javnu raspravu, u okviru tog procesa, kako bi o ovim važnim dokumentima svoje mišljenje rekle nvo, sindikati, interesne grupe i stručna javnost.

PARLAMENT I DALJE, PRVENSTVENO ZBOG NAGOMILANIH ZAOSTATAKA, UPRKOS SVIM PROBLEMIMA U FUNKCIONISANJU VLADE, NE USPIJEVA DA PRATI INTENZITET RADA VLADE. Od 38 zakona utvrđenih na Vladi, tokom prvih 9 mjeseci 2013. (od čega 27 u formi prijedloga) Parlament je usvojio samo 9. Istovremeno u proceduri ima još 30 zakona koji su mu od Vlade poslati još 2012.  

POREĐENJE OSTVARENOG U PRVIH 9 MJESECI 2013. GODINE, SA OSTVARENIM U ADEKVATNOM PERIODU PRETHODNE GODINE, DAJE ZANIMLJIVE REZULTATE. Broj mjera realizovanih u prvih 9 mjeseci 2013. godine, U Predstavničkom domu, za 30% je manji(!) od ostvarenog u adekvatnom periodu 2012. S druge strane, realizacija u prvih 9 mjeseci 2013. u Domu naroda, za 30% je veća(!) od ostvarenog u adekvatnom periodu 2012. Dom naroda ima ogroman uticaj na ukupne rezultate Parlamenta s obzirom na činjenicu, na koju CCI upozorava već godinama, da on, zbog neadekvatne definisanosti njegovog polja rada (neusklađenog sa idejom zaštite nacionalnog interesa), praktično funkcioniše kao paralelni predstavnički dom, sa dodatnim ovlastima. Te u situaciji različite većine u domovima (ili čak u klubovima naroda) ima mogućnost da blokira, obara ili odlaže usvajanje mjera, koje nemaju nikakve veze sa zaštitom vitalnog nacionalnog interesa, osim što sama blokada rada Parlamenta postaje oružje za ostvarivanje određenih ciljeva koji se proglašavaju vitalnim nacionalnim interesom. Što svakako treba da bude jedna od tema diskusija o ustavnim promjenama u Federaciji.

Federalna vlada je, USLJED SUKOBA OKO I UNUTAR NJE, od najbolje ocijenjene u posljednjih 7 godina – za rezultate u prvoj polovini 2012. godine - za samo godinu dana došla do dna, odnosno do najlošijih ocjena po više parametara.

·         Vlada FBiH nikad, u posljednjih 6 godina, nije zasjedala manje. 2012. godine, npr. Vlada je, na sjednicama provela skoro duplo više sati nego prvih 9 mjeseci 2013. godine.  

·         Broj realizovanih mjera za 9 mjeseci tekuće godine je za preko 30% (ili 335 mjere) manji od prošlogodišnjeg.

·         Nikad, u posljednjih 6 godina nije utvrđeno manje zakona, nego u prvih 9 mjeseci 2013. godine. Radi se o padu produktivnosti od čak 47%, u odnosu na prethodnu godinu.

·         I po pitanju prolaznosti Vladinih zakona u Federalnom parlamentu, rezultati iz prvih 9 mjeseci 2013, uz one iz 2012., najlošiji su do sada, a po broju značajnih mjera za rješavanje ključnih problema građana, izuzmemo li 2011. godinu, duplo lošiji u odnosu na ostale komparativne periode u posljednjih 6 godina.

BILJEŽIMO ČAK 6 MINISTARSTVA U VLADI FEDERACIJE BIH ČIJI BILANS MJERA KOJE SE REALIZUJU NA SJEDNICAMA OVE INSTITUCIJE JEDVA PRELAZI 2 MJERE PO MJESECU. Čak 6 ministarstva Federalne Vlade, u prvih 9 mjeseci 2013. godine realizovalo je manje od 20 mjera.  Ponovo kao i po isteku prve polovine godine, za potrebe rasprave na održanim sjednicama Vlade najmanje mjera pripremilo je Ministarstvo preduzetništva, obrta i razvoja – svega 13, a u stopu po ovom parametru prati ga Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica, 14 mjera. Ponovimo - za 9 mjeseci.

Ni jedan zakon, u prvih 9 mjeseci 2013. godine, nisu kreirala: Ministarstvo okoliša i turizma, na čelu sa ministarkom Brankom Đurić-Žilić (SDP), Ministarstvo trgovine, sa ministrom Miloradom Bahiljem (NSRB), Ministarstvo preduzetništva, razvoja i obrta, sa ministrom Sanjinom Halimovićem (SDA), te Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, sa ministrom Adilom Osmanovićem (SDA).

VLADA I DALJE PRKOSI PARLAMENTARNOJ VEĆINI. Apsurdna situacija, u kojoj izvršna vlast na nivou Federacije funkcioniše protivno političkoj teoriji i praksi koju poznaje savremeni svijet, prkoseći političkoj volji parlamentarne većine i bazirajući svoj opstanak na sistemskim nedorečenostima i nepoštovanju nepisanih pravila demokratskog društva, se nastavlja. A usljed nemogućnosti da promjeni Vladu, faktički se, tiho, bez dramatike, raspala i tzv. „nova parlamentarna većina“ (bar sudeći po izjavama nekih njenih čelnika i rezultatima nekih glasanja u Parlamentu). Godinu dana pred izbore niko ne želi odgovornost za evidentno loše rezultate Vlade i Parlamenta, nastale kao posljedica političkih sukoba.

VAŽNO JE SPRIJEČITI PONAVLJANJE AKTUELNIH PROBLEMA U BUDUĆNOSTI. CCI, od početka krize u Federaciji, upozorava da jeste važno da se razriješi konkretna, aktuelna, kriza, ali da je mnogo važnije da se u FBiH pristupi ustavnim promjenama, koje će ovakve situacije u budućnosti učiniti nemogu-ćim. Odnosno, kojim će se omogućiti da ovaj entitet bude funkcionalan, bolje uređen, sa političko-admini-strativnim aparatom koji će od građana ove zemlje uzimati manje a davati im više i kojim će se obezbijediti efikasan mehanizam rješavanja konfliktnih situacija i onemogućiti blokade sistema. Prihvatanje inicijative da se ide u Ustavne promjene, od strane Parlamenta Federacije BiH, u junu ove godine, ocijenili smo kao pozitivan signal, upozorivši da ne smije stati na deklarativnoj gesti, nego da je potreban ozbiljan rad na ovom pitanju, bez odlaganja. Ako do promjena ne dođe, i u novi izborni ciklus uđemo sa starim rješenjima, sa ovakvim stepenom političke kulture u zemlji, to znači opasnost od još 4 izgubljene godine.

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina