Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

21.08.2013

OSTVARENI POMACI U EFIKASNOSTI I DINAMIČNOSTI RADA VLASTI U BPK GORAŽDE. ZA BOLJE REZULTATE POTREBNO BOLJE PLANIRANJE I KOORDINACIJA IZMEĐU VLADE I SKUPŠTINE

Parametri do kojih smo došli tokom monitoringa rada Skupštine i Vlade BPK Goražde za  prvih šest mjeseci 2013. godine govore da su se rezultati u odnosu na prva tri mjeseca tekuće godine značajno poboljšali u oblasti efikasnosti i dinamičnosti rada, te imajući u vidu rezultate monitoringa u posljednjih 7 godina, možemo da konstatujemo da su oni za 6 mjeseci 2013.godine daleko najbolji.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je u periodu od 01.01.- 30.06.2013. godine održala ukupno 28 redovnih sjednica. Prema šestomjesečnom planu, Vlada je planirala usvojiti 92 mjere, a zaključno sa 30.06.2013. realizovano je 65 ili 70,5 posto. Također, prema Programu rada, Vlada je za prvih šest mjeseci od planiranog 21 zakona realizovala 18 - 16 zakona je utvrđeno u formi prijedloga, a dva u formi nacrta, pa je Vlada svoj zakonodavni plan za prvih šest mjeseci 2013. godine ispunila sa 85,5%. To je ujedno i najbolji rezultat postignut od kada se vrši monitoring.

Međutim, bitno je istaknuti veliki broj neplaniranih mjera koje je Vlada razmatrala i usvojila. Naime,  kako je već navedeno, Programom rada Vlade za prvih šest mjeseci planirane su 92 mjere, a tokom istog perioda Vlada je razmatrala čak 554 mjere, što nam govori da čak 462 razmatrane mjere nisu planirane šestomjesečnim Programom rada. To ukazuje na potrebu za boljim planiranjem i radom u skladu sa Programom rada, a ujedno pokazuje da je maksimalnim angažmanom moguće postići daleko bolje rezultate.

Značajna povećanja realizacije programskih mjera su evidentirana i kod većine ministarstava. U odnosu na prva tri  mjeseca 2013. godine, kada je čak 50 % ministarstava završilo prvi kvartal bez ijedne realizovane planirane mjere, prvih šest mjeseci Ministarstvo za boračka pitanja na čijem je čelu ministar Zijad Briga, realizovalo je 100% svog šestomjesečnog plana. Pohvale zaslužuje i  Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (ministar Dževad Adžem), koje je imalo daleko veći broj planiranih mjera za ovaj period, a uspjeli su ga ostvariti sa 93%. Vidan pomak u realizaciji plana je zabilježen i u ministarstvu za pravosuđe, na čijem je čelu ministar Admir Pozderović, koje je realizovalo svoj plan sa 91%. Zatim, veoma dobru realizaciju imalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova na čelu sa Nerminom Džambegovićem, koje je realizovalo plan sa 89%.

Za razliku od Vlade, Skupština BPK Goražde nije napravila veći iskorak u realizaciji plana. Naime, svojim Programom rada za prvih šest mjeseci, Skupština je predvidjela usvojiti 83 mjere, a usvojeno je tek 23 ili 27%.  Također, prema Programu rada  za prvih šest mjeseci 2013. godine, Skupština je planirala razmatrati i usvojiti  26 zakona, a zaključno sa 30.06.2013. godine, realizacija je na nivou od 13 zakona ili 50 posto plana. To ukazuje na činjenicu da je Skupština,  prilikom izrade Programa, nerealno planirala i vjerovatno isto tako loše koordinirala sa Vladom prilikom kreiranja  Programa.

Sa aspekta dinamike rada, Skupština je u prvih šest mjeseci 2013. godine održala 11 zasjedanja tj. 7 redovnih, 2 tematske, 1 vanrednu i 1 nastavak sjednice, te je u odnosu na isti period prošle godine došlo do povećanja. Drugim riječima, Skupština je održavala u prosjeku dvije sjednice u mjesecu, što je za pohvalu imajući u vidu činjenicu da je prošle godine bilo perioda kada Skupština nije zasjedala i po tri mjeseca uzastopno.

Transparentnost rada Skupštine je bila na zadovoljavajućem nivou. Sjednice Skupštine BPK se prenose direktnim prenosom na Radio Goraždu, kratki izvještaji se objavljuju u „Glasu Goražda“, u informativnim emisijama RTV BPK Goražde i printanim medijima. Novina koja će svakako značajno uticati na poboljšanje  transparenosti Skupštine je direktno emitovanje sjednica Skupštine na TV BPK Goražde. 

I ove godine je program rada usvojen sa zakašnjenjem, obzirom da je poslovnikom propisano da se usvaja do kraja prethodne godine. Međutim, pozitivno je da je Program, u poređenju sa prethodnom  godinom (04.04.2013.), usvojen ranije, odnosno 27.02.2013.godine. Jedan od pozitivnih pomaka je i usvajanje Budžeta u zakonom predviđenom roku, tj. do 31.12.2012. godine, što je prvi put od kada se vrši monitoring ove instituicije.

Ipak, stabilnost budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde uveliko je ugrožena u budućem periodu iz razloga što je zabilježen jak pad prihoda od indirektnih poreza, koji su čak za 7% manji o odnosu na isti period 2012.godine. Prema izvještaju Ministarstva za finansije o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-30.06.2013. godine, ukupni prihodi za prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su u iznosu od 13.731.920 KM, što u odnosu na planirane prihode predstavlja izvršenje od svega 70% i za 4% su manji u odnosu na isti period prošle godine.  I dalje postoji opravdana  bojazan  da se Bosansko-podrinjski kanton Goražde u narednom periodu, pored jakog pada prihoda od indirektnih poreza, suočava sa još jednim ozbiljnim problemom - prispjećem obaveza prema MMF-u. Prema otplatnom planu, u ovoj godini predviđeno je da po ovom osnovu prispije 4.600.000 KM, koje BPK Goražde nije u stanju izmiriti, niti su ta sredstva predviđena u Budžetu za 2013.godinu. Budžet će i ove godine, kao i prošle, biti dodatno opterećen plaćama koje će biti isplaćivane članovima Vlade na raspolaganju. To znači da je samo 6 mjeseci 2013.godine za ovu namjenu isplaćeno oko 80.000 KM (neto).

Sve to ukazuje na veliki oprez prilikom donošenja odluka, kako od strane Vlade, tako i Skupštine, pri čemu posebno treba obratiti pažnju kod izvršenja Budžeta. Naročito je važno uvođenje dodatnih mjera štednje i racionalizacije kako bi se s manje novca postigli veći rezultati i sami efekti.

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina