Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

18.06.2013

Održan Okrugli sto o reformi politika zapošljavanja u BiH ZAVODE ZA ZAPOŠLJAVANJE VRATITI NJIHOVOJ SVRSI www.posaonarodu.ba

Danas su Centri civilnih inicijativa (CCI) organizirali okrugli sto pod nazivom „Posao narodu: Da li javne službe za zapošljavanje trebaju zapošljavati?”, uz učešće predstavnika javnih službi za zapošljavanje, resornih federalnih i kantonalnih ministarstava, zavoda zdravstvenog osiguranja, privrednih komora, sindikata, poslodavaca, nevladinih i međunardonih organizacija.

Ovom prilikom je predstavljen nacrt analize pod nazivom “Politike zapošljavanja u BiH”. Zaključci i peporuke analize nameću nekoliko prioritetnih ciljeva za poboljšanje efektivnosti rada javnih službi za zapošljavanje (JSZ), a to su: jačanje primarne uloge JSZ u posredništvu pri zapošljavanju osoba koje aktivno traže posao, redefinirianje modaliteta servisiranja prava na zdravstveno osiguranje nezaposlenih i redefiniranje modaliteta isplate naknade za nezaposlenost u skladu sa najboljim regionalnim i evropskim praksama.

Na okruglom stolu prezentiran je i prvi izvještaj o monitoringu rada javnih službi za zapošljavaje u BiH.

Učesnici Okruglog stola saglasni su o potrebi optimizacije zakonske regulative koja će ići u korist javnim službama za zapošljavanje, kako bi se rasteretili sevisiranja zdravstvneog osiguranja, kako bi se naknade za nezaposlenost učinile pravednijima, te kako bi JZS ispunile svoju primarnu društvenu i institucionalnu ulogu, a to je efikasno posredovanje pri zapošljavanju.

Današnjim okruglim stolom pokrenuta je kampanja Posao narodu©, s ciljem podizanja efikasnosti javnih službi za zapošljavanje. U tu svrhu aktivirana je i posebna internet stranica www.posaonarodu.ba, koja će pomoći nezaposlenima, novinarima, studentima, analitičarima, i svima drugima u boljem razumjevanju prava i politika zapošljavanja u BiH.

Projekat „Unaprjeđenje efikasnosti javnih službi za zapošljavanje – više prilika za zapošljavanje i više radnih prava u BiH“ finansiran je od Evrospke Unije. Sadržaj ovog dokumenta potpuna je odgovornost CCI-a i ni pod kojim okolnostima ne predstavlja stavove Evropke Unije.

Za dodatne informacije kontaktirati Zorana Adžaipa, Projekt koordinatora

                         na tel: 063 335 115 ili e- mail zoran.adzaip@tel.net.ba

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina