Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

21.05.2013

Izvješće o monitoringu rada Vlade i Skuštine Kantona 10 za prva tri mjeseca 2013. godine. Vlastima Kantona 10 prioritet nije stvaranje preduslova za efikasniji rad u cilju poboljšanja životnih uslova građana

Nakon skoro dvogodišnjeg iščekivanja na formiranje vlasti u Kantonu 10, vrlo brzo se uvidjelo da je ista formirana na interesnim, a ne programskim principima, što se pokazalo već i u prvom kvartalu tekuće 2013.godine, jer je došlo do određenog »nesporazuma« između koalicijskih partnera vezano za nepoštivanje potpisanog Sporazuma, zbog kojeg su zastupnici i ministri iz SNSD, nezadovoljni nerješavanjem pitanja Zakona o šumama, te neravnomjernoj raspodjeli budžetskih sredstava u opštinama kantona, kao i drugih aktualnih problema, najavili nesudjelovanje u radu ovih institucija, što definitivno govori o dubini krize u funkcionisanju vlasti u Kantonu 10. Tako je još jednom nespremnošću na neophodni kompromis onemogućen politički dogovor između vladajuće koalicije, što je dovelo do značajnog usporenja rada kako Vlade, tako i Skupštine.

U prva tri mjeseca 2013. godine, iako očekivan i iznimno neophodan, izostao je efikasniji i ozbiljniji start tzv. „nove“ Vlade. Vlada je u pomenutom periodu održala ukupno šest sjednica i zasjedala nešto manje od dva osmosatna radna dana, tj., 15 sati i 25 minuta. Ukupno je razmatrano 75 mjera, od kojih se njih 31% tiče kadrovske politike, te operacionalizacije proračunskih sredstava i sl., dok oko 10% otpada na, uglavnom, nacrte zakona.

Ni ove godine, Vlada još uvijek ni sama nije donijela, a kamoli uputila u skupštinsku proceduru vlastiti Program rada za 2013. godinu, što, ukoliko uzmemo u obzir vrijeme i dinamiku zasjedanja, te diskusiju o stvarnim problemima građana Kantona 10, te broj i karakter usvojenih mjera, a posebno agoniju oko usvajanja Budžeta dovodi do zaključka da prioritet Vlade ni u 2013. godini neće biti pravovremeno stvaranje preduslova za njen efikasniji rad, odnosno djelovanje u pravcu poboljšanja životnih uslova građana.

Vlada je ponovno podbacila i u svom odnosu prema Skupštini. Naime, pored toga što ne pruža odgovore na pristigla zastupnička pitanja, tačnije njene institucije nisu ponudile odgovor u 80% slučajeva, ona se redovno oglušuje i na zaključke Skupštine. Primjer toga je  Zaključak Skupštine o Izvješću o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Proračuna Kantona 10 za 2011. godinu, kada je Vlada, između ostalog, u roku od 60 dana trebala da dostavi pisano izjašnjenje o razlozima zašto  tokom 2011. godine ista nije pristupila realiziji preporuka koje je naložila revizija. Nereagiranjem na ovakve i slične zahtjeve Skupštine, Vlada, odnosno izvršna vlast  se ponaša ignorantski u odnosu na zakonodavnu vlast, koja ju je izabrala i kojoj je odgovorna za svoj rad. Međutim, dio odgovornosti za ovakvo stanje snosi i sama Skupština, koja bi u odnosu na Vladu trebala zauzeti „čvršći“ stav i inzistirati na dostavljanju svih traženih informacija, te istu podsjetiti na činjenicu da je Skupština „kontrolor“ rada Vlade, te da ona kako bira Vladu, ista je tako i smjenjuje.   

I Skupština, kao i Vlada, ušla je u 2013. godinu bez vlastitog Programa rada, pa je nemoguće ispuniti Poslovničku obavezu o kvartalnom vrednovanju rada te institucije. Skupština je u prva tri mjeseca 2013. godine razmatrala svega pet mjera, od čega samo dva nacrta zakona. Primjer neozbiljnosti je i tematska sjednica posvećena stanju u privredi Kantona 10, koja je zakazana bez ikakve pripreme i koordinacije s Vladom, potom prekinuta, te iako je trebala biti ponovno održana u narednih 10-15 dana, to se nije desilo.

Prekinuta tematska sjednica o analizi stanja u privredi, pokazala je ono što većina građana Kantona 10 već odavno zna: stalni porast nezaposlenosti, pad zaposlenosti, te kontinuirani negativni prirodni priraštaj izravna su posljedica izuzetno lošeg stanja u privredi, propadanja brojnih javnih, ali i privatizovanih preduzeća, te generalno nepripremljenosti ovdašnjih vlasti na skori ulazak Republike Hrvatske u Europsku Uniju, čime će se brojni (poljo)privrednici, stočari i dr. naći u bezizlaznoj situaciji kada ne budu mogli plasirati svoje proizvode na EU tržište.

A za to vrijeme, umjesto stalnih zasjedanja na kojima bi se razmatrala sva gore navedena i brojna druga goruća pitanja i problemi koji muče građane Kantona 10, zastupnici Skupštine Kantona 10 su na dvije održane sjednice u prva tri mjeseca proveli oko 8 sati efektivnog rada. Šest zastupnika je postavilo ukupno devet pitanja, upućena je jedna inicijativa, pet zastupnika se niti jednom nije javilo za riječ tokom izvještajnog perioda, od čega troje čak nijednom od kada su preuzeli zastupničku funkciju.

Ipak, postoji  jedan manji pozitivan primjer, a to je da je došlo do određenog napretka u radu stalnih radnih tijela Skupštine u prvom kvartalu 2013. godine kada ih je 7 zasjedalo na 10 sjednica i razmatralo 34 tačke dnevnog reda, što je, više nego u cijeloj 2012. godini.

Za sve navedeno, građani su za ovakve rezultate rada na ime plata i drugih naknada zastupnicima platili oko 133.000, 00 KM (neto), a članovima Vlade 82.000, 00 KM (neto).

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina