Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

13.05.2013

Izvještaj o rezultatima monitoringa rada Vlade i Skupštine Zapadnohercegovačke županije/kantona za prva tri mjeseca 2013.g. Postaje li besmisleno očekivati rad od vlasti koja kontinuirano ne radi?

Jedini kontinuitet u Zapadnohercegovačkom kantonu je nezainteresiranost vlasti da radi u interesu zajednice koja ju je birala. Teška financijska situacija u kantonu/županiji i dalje stvara niz problema cjelokupnoj vlasti. Deficit je skoro dosegao razinu jednog godišnjeg proračuna. Planirani prihodi za 2013. godinu iznose 65.894.800,00 KM što je za 3% manje u odnosu na planirane prihode u rebalansu Proračuna za 2012. godinu. U ovoj godini planirano je znatno rezanje rashoda kao bi se zadržala stabilnost Županije/Kantona. Bruto plaće korisnika Proračuna su umanjene za 8%, materijalni troškovi umanjeni su za 18%, tekući prijenosi (grantovi) za 10% u odnosu na prethodnu godinu, a kapitalni izdaci za 47%. I unatoč svemu navedenom i u 2013. godini će postojati proračunski deficit, koji će u ovoj godini iznositi 4.000.000,00 KM i financirati će se iz primitaka od domaćih pozajmljivača novca.

Bez obzira na sve postojeće probleme, Skupština je u prva tri mjeseca 2013.g. održala samo jednu sjednicu, razmatrala 7 točaka dnevnog reda, te u navedenom razdoblju usvojila samo 1 zakon (Zakon o zdravstvenoj zaštiti).  Da bi svoj rad uozbiljila,  Skupština je, u najmanju ruku, u prvom tromjesečju trebala usvojiti temeljne dokumente, kao što su Proračun i Program rada za 2013. godinu, što ova Skupština zaključno sa 31.03.2013. godine nije uradila.

Jedina pozitivna stvar u cijeloj ovoj priči je aktivnost zastupnika u smislu postavljanja zastupničkih pitanja pa je na jednoj sjednici postavljeno 14 zastupničkih pitanja.

Zastupnik Vedran Markotić ( HDZ BiH) pokrenuo je inicijativu za održavanje tematske sjednice Skupštine ZHK/Ž, koja bi bila posvećena stanju u Agenciji za privatizaciju čiji račun je blokiran, obzirom da u Kantonu postoji veliki broj nekretnina koje bi se privatizacijom mogle staviti u funkciju,  a koje ovako propadaju. Inicirana sjednica još nije održana!

Kada je u pitanju rad Vlade ZHK/Ž situacija je nešto drugačija, ali ne mnogo bolja. Naime, za tri mjeseca Vlada je održala 8 sjednica i razmatrala 69 točaka dnevnog reda. Istina, prije isteka zakonskog roka,  Vlada je usvojila Proračun za 2013. godinu. Zaključno sa 31.03.2013. godine sva ministarstva u Vladi su kreirala vlastite Programe rada,  ali do već navedenog datuma nije  razmatran Program rada Vlade za 2013. godinu.

Kada su u pitanju zakonska rješenja, za tri mjeseca Vlada je razmatrala 9 zakona od čega 6 zakona u formi prijedloga i 3 zakona u formi nacrta. Od devet razmatranih zakona 3 zakona su zakoni iz Programa rada za 2012. godinu koji nisu u prethodnoj godini realizirani.

Ministar koji je Vladi ponudio najveći broj zakonskih rješenja u ovom tromjesečju je ministar prostornog uređenja, resursa i zaštite okoliša gosp. Ivan Topić ( HDZ 1990) čije ministarstvo je izradilo i Vladi na usvajanje ponudilo 3 zakonska rješenja. 

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina