Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

25.02.2013

Izvješće o monitoringu rada Vlade i Skuštine ZHK za 2012. godinu Vlast se mijenja ali učinci rada ne!

Vlast u Zapadno-hercegovačkom kantonu se mijenjala,  ali je ostala činjenica da je prethodna vlast loše radila svoj posao, te da je aktuelna to samo nastavila. U vremenu kada jeZHK na udaru prisilne naplate i mora voditi računa o povratu duga, prije svega duga po osnovi neplaćenih doprinosa, kada ukupna dugovanja prelaze 66 miliona konvertibilnih maraka vlasti bi morale raditi mnogo više jer su ih zbog toga građani I birali.  

 Zastupnici u Skupštini  ZHK  punih dvadeset i pet mjeseci nakon konstituiranja nisu uspjeli postići politički dogovor oko njenog rukovodstva ,  pa su i dalje upražnjena mjesta zamjenika presjednika Skupština iz reda srpskog i bošnjačkog naroda. Na održanim sjednicama zastupnici Skupštine ZHKproveli su tek nešto više od 3 osmosatna radna dana, a  na ime plaća, paušala, toplog obroka i prevoza građane su koštali cca. 350.000,00 KM, neto!

Od planiraniranog 71 akta,  Skupština je u prošloj godini razmatrala tek njih 17, odnosnoi 24%.  I neobično mali broj planiranih zakona (11) SKupština nije uspjela usvojiti do kraja 2012.g. (9). Interesantna je podatak da je broj neplaniranih, a usvojenih zakona (7) skoro stigao onaj koji govori o planski usvojenim zakonima Skupštine (9) , što govori u prilog činjenici da je proces planiranja za ovu Skupštinu tek puko izvršavanje obaveza, a  nikako  izvršavanje jedne od najbitnijih zadaća institucije vlasti.

Takođe, ovakvi rezultati svjedoče da je cijelu godinu Skupština bila samo servis Vlade, da nije u pravom smislu obavljala svoju ulogu, nego je vrijeme provela čekajući da joj Vlada pošalje nalog za rad. Zastupnici su ti koji su dobili povjerenje građana, zastupnici su ti koji su na osnovu povjerenja građana birali vladu i zastupnici su ti koji će ponovo na izborima odgovarati građanima i za svoj rad i za rad vlade kojoj su ukazali povjerenje.  

Kada je upitanju realizacija Programa  rada Vlade,  situacija je nešto drugačija, mada daleko od zadovoljavajuće. Za godinu dana Vlada ZHK razmatrala je tek nešto više od polovice  planiranih akata, tačnije  51% planiranih akata., dok je realizacija zakona još i manjeg obima. Od planiranih 27 zakona Vlada je  razmatrala  samo njih 13  ili 48% od plana. Od ovih 13 planiranih zakona koliko ih je Vlada razmatrala samo za 9 zakona završena je kompletna procedura, pa je procenat realizacije planiranih zakona još manji i iznosi 33% od planiranog. 

Od 8 ministarstva u vladi ZHK jedno ministarstvo nije realiziralo niti jedan programirani zakon čitavu godinu, a riječ je o Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa na čelu sa ministricom Helenom Lončar (HDZ BiH)

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina