Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

22.02.2013

Godišnji izvještaj o monitoringu rada Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo za 2012.godinu Alarmantan gubitak vremena, budžetski deficit i izostanak suočavanja s krupnim problemima građana KS

Kanton Sarajevo je 2012. godinu započeo sa usvojenim budžetom u zakonom predviđenom roku, što se nije ponovilo sa budžetom za 2013. godinu. Nedonošenje Programa rada na vrijeme i kršenje propisa koji regulišu ove obaveze postali su redovna praksa kantonalne vlasti.

Prekompozicije vlasti, raskidi koalicija, smjene ministara, promjene skupštinske većine, izglasavanje nepovjerenja Vladi KS, nepostizanje dogovora sa sindikatima, izvršne presude po tužbama budžetskih korisnika, loša budžetska situacija u KS, uticali su da se 2012. godina okonča bez rebalansa, bez budžeta i Programa rada za 2013. godinu, uz Odluku o privremenom finansiranju potreba KS, sa deficitom od minimalno 120 miliona.

Pregovori oko izbora novog saziva Vlade rezultirali su sa dva mjeseca izgubljenog vremena u radu Skupštine KS koja je potvrdila novi saziv Vlade KS na 21. sjednici 21.11.2012.godine. Uz dvomjesečnu pauzu za godišnje odmore, Skupština KS u 2012. godini nije zasijedala 4 mjeseca. U pogledu realizacije Programa rada za 2012. godinu bilježi se niži stepen u odnosu na prethodnu- 2011. godinu. Od planirana 34 zakona, Skupština KS je usvojila 10 prijedloga, a 2 zakona su kraj godine dočekala u proceduri, dok 21 planirani zakon nije razmatran. Stalno kašnjenje početka sjednica, duža trajanja diskusija, češće replike od dozvoljenog, verbalni dueli između zastupnika, napuštanje sjednica u vrijeme glasanja itd. nameću potrebu za dosljednim poštivanjem Poslovnika o radu i etičkog kodeksa radi stvaranja radnog ambijenta za rješavanje gorućih problema građana KS.

Vlada KS do izglasavanja nepovjerenja 21.09.2012.godine održala je 40 sjednica i zabilježila realizaciju Programa rada za 2012.godinu od 68%. Prema Članu 9. Zakona o Vladi, Vlada Kantona podnosi ostavku ako joj u bilo koje vrijeme Skupština Kantona izglasa nepovjerenje. Međutim to se nije desilo i Vlada KS je nastavila sa radom, održavši još 8 sjednica u tzv. tehničkom mandatu. U istom zakonu u Članu 31. stoji da do imenovanja premijera i članova Vlade poslove iz nadležnosti Vlade vrši Vlada u dosadašnjem sastavu. Ova kolizija članova i pravne praznine ukazuje na potrebu izmjena i dopuna Zakona o Vladi, te preciziranja opsega djelovanja Vlade u tzv. tehničkom mandatu. Do potvrđivanja novog saziva, Vlada je realizovala još 9 mjera tako da se procenat realizacije Programa rada popeo na 71,3%.

Sve svoje obaveze iz Programa rada do izglasavanja nepovjerenja u potpunosti je realizovalo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo kulture i sporta, dok Ministarstvo zdravstva bilježi visok stepen sa realizacijom 39 od 42 planirane obaveze. Ova tri ministarstva ujedno su imala i najveći broj planiranih mjera. Tri ministarstva koja bilježe najniži stepen realizacije programskih obaveza su Ministarstvo obrazovanja i nauke koje je realizovalo 11 od 22, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša koje je realizovalo 7 od 17 i Ministarstvo saobraćaja sa realizacijom 7 od 18 planiranih mjera za 2012.godinu.

Najveći broj mjera na dnevnom redu sjednica Vlade i Skupštine bila su rješenja i odluke od kojih se većina odnosila na davanje saglasnosti na razrješenja i imenovanja kadrova (predsjednika i članova upravnih, nadzornih i školskih odbora te skupština javnih preduzeća i ustanova).

Izrazito heterogen sastav nove skupštinske većine i novog saziva Vlade KS u kojoj nijedna strana nema natpolovičnu većinu, s jedne strane može predstavljati primjer demokratičnosti i pluralizma, jer mora doći do kompromisnih rješenja bez preglasavanja. Međutim, s druge strane, ukoliko se zanemare i ne stave u prvi plan interesi građana KS, a umjesto njih preovladaju lični i stranački interesi vrlo brzo može doći do nove krize vlasti obzirom na tijesnu skupštinsku većinu od 18 poslanika.

Pred novom koalicijom, skupštinskom većinom i Vladom je zadatak hitnog rješavanja nagomilanih problema (poput komunalnih pitanja, javnog gradskog prevoza, budžetskog deficita, itd.), čime bi opravdali dobijeno povjerenje, jer na kraju će ipak građani suditi dajući ili uskraćujući svoje povjerenje na narednim izborima. Prvi ispit će biti usvajanje realnog i stabilizirajućeg budžeta za 2013. godinu, obezbjeđenje finansijske discipline, postizanje dogovora sa sindikatima i revidiranje kolektivnih ugovora, kako bi se spriječile nove tužbe i obezbijedila likvidnost kantona.

Na kraju, Centri civilnih inicijativa pozivaju sve građane da se dodatno informišu o radu svih skupština i poslanika i delegata u njima, posjećujući Virtuelni parlament, virtuelnu građevinu u kojoj se, na jednom mjestu, lako dostupni građanima, nalaze 16 skupštinskih sala i preko 600 poslaničkih kancelarija. Građani, pored informisanja, mogu uspostaviti komunikaciju sa svojim predstavnicima u vlasti, postavljati im pitanja, sugerisati inicijative, diskutovati o važnim problemima ili razgovarati s poslanicima ili međusobno. Do Virtuelnog parlamenta dolazite ukucavajući u svom internet pretraživaču adresu: www.virtuelniparlament.ba  

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina