Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

12.02.2013

NA PORAST NEZAPOSLENOSTI I PORAST BROJA KORISNIKA JAVNIH KUHINJA U HNK, ODGOVORENO NEZASJEDANJEM SKUPŠTINE SKORO ČETVRTINU GODINE I NISKOM REALIZACIJOM PROGRAMA RADA VLADE I SKUPŠTINE HNK

Porast nezaposlenosti i porast broja korisnika javnih kuhinja s jedne strane, a neodržavanje sjednica Skupštine četvrtinu godine, te tek nešto više od trećine reliziranih Godišnjih planova i Vlade i Skupštine, s druge strane, kao i nezavršen proces konstituisanja vlasti - obilježili su 2012.g. u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Ponovo se na dnevnom redu, za čitavu godinu, nije našao čitav niz zakona iz oblasti socijalne zaštite i obrazovanja, koji su usmjereni upravo na socijalno najugroženije kategorije, a na čije se usvajanje čeka već godinama.

Upravo u 2012.godini održane su dvije važne tematske sjednice iz oblasti zdravstva i obrazovanja na kojima je usvojeno niz zaključaka koje nitko ne spominje,  kao da njihovim usvajanjem ne postoji obaveza njihove realizacije. Pitanje je zbog čega su ove sjednice uopšte održane, obzirom da se Vlada nije ni  trudila da ih realizira, niti je  Skupština nakon njihovog usvajanja pokazivala veliko interesovanje za njihovu sudbinu.

Neposredno nakon potvrđivanja mandata, Vlada HNK je za izradu programa rada za 2012.g. formirala i posebno tijelo za ovu namjenu. No, bez obzira na to, Program rada Vlade usvojen je sa skoro tri mjeseca kašnjenja. Upravo zbog toga, za očekivati je bilo od Vlade da zauzme malo ozbiljniji pristup kad je u pitanju ova, jedna od najvažnijih zadaća institucije vlasti, u planiranju obaveza za 2013.g. Međutim, i ovoga puta, nastavljena je loša praksa iz prethodnih godina, pa godišnji program rada za 2013.g. nije usvojen do kraja 2012.g. Loša praksa nije nastavljena samo u domenu usvajanja Programa rada. Ni Budžet za 2013.g. nije usvojen do kraja 2012.g., odnosno na vrijeme. Još je lošija slika realizacije programa rada. Naime,  Vlada je do kraja 2012.g. realizirala tek 30% planiranih aktivnosti, a gledamo li njene zakonodavne aktivnosti, taj broj je tek nešto veći –svega 33% planiranih zakona je realizirano za godinu dana.

I Skupština je zakazala u prošloj godini. Naime, zastupnici u Skupštini HNK, za razliku od Vlade,  se nisu čak ni potrudili da kreiraju vlastiti program rada, pa su ga jednostavno preuzeli od Vlade, čime su,  ne samo prekršili jasno propisanu proceduru usvajanja Programa rada, nego nam pokazali nezainteresiranost za jedan od važnijih zadataka institucije vlasti. U izradu Programa rada po Poslovniku imaju pravo biti uključeni i građani, a o tome koliko je Skupština zainteresirana da građane uključi u svoj rad govori i činjenica da Skupština još uvijek nema svoju web stranicu.  Veliki problem u radu Vlade i Skupštine je predstavljala i činjenica da Skupština nije uopšte zasjedala puna tri mjeseca tokom 2012.g., zbog čega su neki zakoni, usvojeni na Vladi, čekali svoj red i više mjeseci. A nijedno pitanje, niti inicijativu tokom 2012.g. nije imalo 6 zastupnika. Spomenimo na kraju da su ovo rezultati Skupštine u kojoj je više od polovine zastupnika (17 od 30) profesionaliziralo svoj mandat.


naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina