Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Postani član/ica tima "Mladi pravnici/e za bolje izbore u BiH"

Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ poziva te da postaneš dio tima mladih pravnika koji će kroz borbu protiv izbornih nepravilnosti doprinijeti boljim izborima u Bosni i Hercegovini.

Cilj aktivnosti „Mladi pravnici/e za bolje izbore u BiH“ je izgradnja kapaciteta odabranih mladih pravnika/ca iz BiH u borbi protiv izbornih nepravilnosti (žalbe, prigovori, izvještaji o krivičnim prijavama i tumačenje relevantnih pravnih postupaka). Ideja vodilja aktivnosti je da se kontinuirano izgrađuju kapaciteti i kohezija u ovoj grupi, ostavljajući je na kraju životnog vijeka projekta kao oblik naslijeđa koji bi potencijalno mogao prerasti u aktivnu grupu koja će svoje vještine i znanje u vezi sa zaštitom izbornog prava koristiti na dobrobit šire zajednice.

Članovi/ce tima „Mladi pravnici za bolje izbore u BiH“ će se angažovati na period do 45 dana (shodno planu edukacije, planu projektnih aktivnosti i održavanju izbora u BiH) u periodu novembar 2021. - novembar 2022. godine u cilju zajedničkog rada na sljedećim aktivnostima:

• Izgradnja kapaciteta (edukacija, treninzi, diskusije, studijske posjete) na temu izbora, izbornih nepravilnosti i sprječavanja istih;

• Upoznavanje sa pravnim mehanizmima zaštite izbornog prava i izrada dokumenata (žalbe, prigovori, izvještaji o krivičnim prijavama i tumačenje relevantnih pravnih postupaka);

• Doprinos posmatranju izbora kroz analizu prijavljenih nepravilnosti, postupanje u skladu sa evidentiranim nepravilnostima i uz odobrenje vođe tima, te rad u timu za kritične situacije na izborni dan;

• Izgrada periodičnih izvještaja o aktivnostima.

Opis posla (ToR) sa uslovima i procedurom za apliciranje na ovaj poziv možete naći u dokumentu na linku

Svi zainteresovani kandidati/kinje moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju, najkasnije do 05.11.2021. godine do 16:00 sati.

Skeniranu kopiju ili fotografiju diplome ili indeksa kao dokaz o završenom/pohađanom fakultetu;

Europass CV uključujući spisak referenci, radnog iskustva ili drugog angažmana koji potvrđuje kvalifikacije navedene pod tačkom “K” ovog opisa zadatka;

Motivaciono pismo (najviše do 300 karaktera u Wordu fonta veličine 12).

Prijava (koja sadrži skenirane, fotografisane ili priložene navedene dokumente i prateći tekst e-maila) treba se dostaviti putem e-maila info@podlupom.org najkasnije do 05.11.2021. godine do 16:00 sati (Naslov e-maila: Aplikacija za poziciju člana/ice tima „Mladi pravinici/e za bolje izbore u BiH“).