Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Rad vlasti u BiH

Centri Civilnih Inicijativa su u proteklih 20-tak dana dana objavili prve izvještaje o rezultatima monitoringa rada institucija vlasti nakon održanih Općih izbora 2010.g. Izvještaji se odnose na monitoring rada Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH, Vlade i Parlamenta FBiH, Vlade i Narodne skupštine RS, kao i na rad kantonalnih vlada i parlamenata u periodu januar – juni 2011.g.

          Uočene su velike razlike  među institucijama vlasti na različitim nivoima, zbog kojih su pozitivni pomaci u nekim institucijama vlasti, bez obzira na neke zabrinjavajuće sličnosti sa prethodnim sazivima,  u usporedbi sa drugim institucijama, gdje je o rezultatima nemoguće govoriti, izuzetno vidljivi.

            Ako možemo po nečemu prepoznati ovaj period kad su u pitanju skoro sve inistitucije vlasti , onda su to kašnjenja u konstituisanju, kašnjenja u donošenju budžeta i kašnjenja u usvajanju Programa rada. Ova kašnjenja ukazuju na krajnju neodgovornost političara prema svojim obavezama i građanima ove zemlje i nepoštovanje zakona upravo od onih koji zakone treba da kreiraju i sprovode. A zašto se to dešava? Dešava se zato što sve posljedice takvog ponašanja političara plaćaju građani, a ne oni koji su za to direktno odgovorni.

            Problemi u konstituisanju vlasti na svim razinama, ukazuju na neodložnu potrebu izmjena Izbornog zakona BiH, čija je nedoročenost (u kontekstu sankcija za kršenje predviđenih rokova i postupaka za prevazilaženje blokada, uključujući i institut vanrednih izbora) i dovela do situacije dugotrajne blokada institucija vlasti.

        CCI su još prije skoro 4. godine ka Parlamentu BiH pokrenuli inicijativu za izmjenu Izbornog zakona, u cilju određivanja krajnjih rokova za konstituisanje vlasti nakon službenog proglašenja rezultata izbora od strane Centralne izborne komisije BiH (po našem prijedlogu to je 60 dana za konstituisanje zakonodavne vlasti, a onda, još dodatnih 30 za izvršnu) i raspisivanje vanrednih izbora ako se ti rokovi ne ispoštuju.

        Onog trenutka kad posljedice svoje neodgovornosti i nesposobnosti budu snosili i sami političari stvari će se početi mijenjati. A za to nam je potrebna temeljna izmjena pravnih akata u cilju otklanjanja nedorečenosti u njima (koje omogućavaju blokade sistema) i reguliranja sankcija za odgovorne (pojedince i institucije). Sve s ciljem uspostave funkcionalne države, koja se može starati sama o sebi i kojoj neće biti potreban stalni nadzor međunarodne zajednice nad nama.

         Dodaćemo samo da Centri civilnih inicijativa ostaju pri stavu izrečenom pred posljednje izbore: Ovakva vlast se više ne smije ponoviti! Mi, kao nevladina organizacija, nemamo političkih favorita, ali nas podaci iz monitoringa rada vlasti u prethodne 4 godine i javnost, u čijem interesu isključivo radimo, obavezuju na to da jasno kažemo da je dosadašnji koncept formiranja vlasti kao podjele ekskluzivnih zona interesa – NEPRIHVATLJIV!

          Ne mogu postojati stranačka ministarstva i vlast kao skup nepomirljivih interesa, bez zajedničkog cilja i programa za njegovo ostvarenje. Ne mogu postojati, jer je konačan rezultat takve vlasti, po građane ove zemlje, na svakom njenom dijelu, porazan.

        Kompromis u BiH jeste nužan, ali ne kompromis radi podjele fotelja i budžetskih sredstava, nego kompromis o cilju prema kome treba da idemo i načinu kako da do njega dođemo. Kompromis čiji će rezultat biti vlast s jasnim Programom rada i jasnim zadacima, na kojim će zajednički raditi. I čiji će rezultat, konačno, biti ne desetine usvojenih zakona (kao do sada), nego stotine godišnje, onako kako su to radili i rade oni kojima je zaista cilj da uđu u Evropsku uniju i da poboljšaju stanje u svojoj državi.

Takvu vlast želimo! Takvu vlast žele građani ove zemlje.

 

naslov