Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Protiv korupcije u zdravstvu!

U Sarajevu je 5. aprila ozvaničen početak informativno-zagovaračke kampanje za borbu protiv korupcije u zdravstvu.

Cilj kampanje je da se kroz saradnju sa zdravstvenim ustanovama u ustanovama u BiH ulože zajednički napori i iznađu sistemska rješenja za prevenciju i borbu protiv korupcije u zdravstvu i  dodatno edukuju i informišu građani o pravima koja su im zakonom zagarantovana.

U skladu sa Strategijom za borbu protiv korupcije BiH 2009-2014. i pratećim Akcionim planom, sve javne ustanove u BiH su dužne usvojiti vlastite pravilnike ili planove borbe protiv korupcije.

Zdravstvene ustanove koje zajedno s CCI-jem učestvuju u kampanji,  potpisivanjem Memoranduma o saradnji prihvataju da pravilnike o prevenciji i borbi protiv korupcije usvoje najdalje do kraja 2011.g.

Pored osam (8) zdravstvenih ustanova s kojima je CCI potpisao Memorandum o saradnji u periodu 5.-15. april 2011. godine, kampanji se priključilo još osam (8) zdravstvenih ustanova.

1.     Opća bolnica „Prim. Dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo

2.     Kantonalna bolnica Zenica

3.     Sveučilišna klinička bolnica Mostar

4.     Regionalni medicinski centar "Dr. Safet Mujić“ Mostar

5.     Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

6.     Klinički centar Banja Luka

7.     Univerzitetski klinički centar Tuzla

8.     Centar za srce BiH Tuzla

9.     Kantonalna bolnica Travnik

10.   Kantonalna bolnica Bihać

11.   Opšta bolnica Brčko 

12.   Kantonalna bolnica Goražde 

13.   Županijska bolnica Livno

14.   Opšta bolnica Zvornik

15.   Opšta bolnica Bijeljina

16.   Opšta bolnica Doboj

Pravilnike o prevenciji i borbi protiv korupcije su dosada usvojile sljedeće ustanove:

1.  Opća bolnica „Prim. Dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo

2.  Dom zdravlja Ključ

3. Univerzitetski klinički centar Tuzla

4. Kantonalna bolnica Zenica

5. Dom zdravlja Tuzla

6.  Kantonalna bolnica Goražde

7.  Klinički centar Banja Luka

8.  Županijska bolnica Livno

9.  Opšta blonica Doboj

10. Dom zdravlja Srbac

11. Dom zdravlja Srebrenica

12. Dom zdravlja Visoko 

U proteklom periodu CCI je organizovao i ulične akcije kako bi dodatno edukovao i informisao građane o pravima koja su im zakonom iz oblasti zdravstvene zaštite zagarantovana.

Akcije su održane u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, a u narednom periodu CCI će posjetiti i druge gradove u BiH.

naslov