Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

GRAĐANI FEDERACIJE MOGU PRIJAVITI LOKALITET DIVLJIH DEPONIJA PUTEM BESPLATNOG BROJA 080 05 05 06

Centri civilnih inicijativa (CCI) provode kampanju „ Mapiranje divljih deponija“ s ciljem doprinosa  sistemskom rješavanju problema divljih deponija kroz uspostavljanje Registra nelegalnih (divljih) deponija u Federaciji BiH. U saradnji sa općinama, nevladinim organizacijama, strukovnim i akademskim institucijama i udruženjima u Federaciji BiH, Centri civilnih inicijativa (CCI) će tokom 2018. i 2019. g. provesti sveobuhvatnu kampanju s ciljem prikupljanja podataka sa terena i uspostavu Registra nelegalnih/divljih deponija u Federaciji BiH, koji bi, pored podataka o divljim deponijama, sadržavao i  glavne parametre sanacije i  remedijacije tla, te prosječnu cijenu zbrinjavanja ove vrste otpada na ekološki prihvatljiv način.  


Prema podacima, navedenim  u  Strategiji zaštite okoliša Federacije BiH, na teritoriji FBiH nalazi se  više od 2.000 divljih deponija na površini od oko milion m2, koje se uglavnom  nalaze  uz velike rijeke Bosnu, Vrbas i Lašvu i njihove pritoke,  uz prometnice, te u blizini izvorišta voda. Odbačeni otpad  u okoliš direktno ugrožava zdravlje ljudi, stvara lošu sliku ekološke svijesti, uzrok je čestih šumskih požara,  te ugrožava stratešku granu privrede - turizam. Iako je došlo do značajnog unaprjeđenja sistema upravljanja komunalnim otpadom u smislu razvoja komunalne infrastrukture i povećanjem broja stanovnika obuhvaćenim organizovanim prikupljanjem otpada, broj lokacija divljih deponija se nije smanjio, dolazi do zarastanja starih deponija, nastaju  nove, što zahtijeva hitne mjere i sinergiju svih nivoa vlasti za sistemsko rješavanje  ovog problema. Jedan od prvih koraka je lociranje divljih deponija i uspostava baze podataka za Federaciju BiH.  

Kako bi unaprijedili sistema prikupljanja podataka o divljim deponijama s terena uspostavljen je „zeleni alarm“, besplatni broj -080 05 05 06,  na koji  građani Federacije BiH mogu prijaviti lokalitet i osnovne podatke o divljim deponijama u svojim sredinama i time dati svoj doprinos rješavanju ovog višedecenijskog problema.


Projekat „ Mapiranje nelegalnih deponija –doprinos remedijaciji tla“ ima za cilj doprinjeti učinkovitom upravljanju otpadom, sanaciji i remedijaciji tla kroz uspostavu registra nelegalniih (divljih) deponija u Federaciji BiH.
Projekat je sufinansirao Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

naslov