Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

CCI, GRAD BIJELJINA I OPŠTINE TEOČAK, LOPARE, SAPNA I ŠEKOVIĆI PARTNERSKI I PREVENTIVNO PROTIV POPLAVA

Svoje potpise na "Memorandum o razumjevanju" stavili su Gradonačelnik grada Bijeljine Mićo Mićić, načelnik općine Teočak Tajib Muminović, savjetnik načelnika općine Sapna Ismet Omerović u ime aktuelnog načelnika Zudina Mahmutovića , te načelnici opštine Lopare Rado Savić i opštine Šekovići Momir Ristić, a u ime Centara civilnih inicijativa izvršni direktor Zlatan Ohranović.

Od specifičnih ciljeva ovog projekta CCI će uz finansijsku podršku Delegacije EU u visini cirka 150.000 evra nastojati da ojačaju prevenciju i zaštitu od prirodnih nepogoda u ciljnim opštinama.  Lokalne zajednice će kao svoje učešće, osim ljudskih i drugih resursa, uložiti i po najmanje 20 % od sredstava koje CCI, odnosno Delegacija EU, namjenila za implementaciju projekta. Takođe, kroz partnersko djelovanje CCI i lokalnih zajednica, uz angažman spoljnih eksperata, želja je da se doprinese poboljšanju lokalne regulative po pitanju prevencije i zaštite od elementarnih nepogoda, sa akcentom na poplave, konkretno na procjene, planove i programe zaštite i spašavanja od elementarnih nepogoda.  

Da bi se što kvalitetnije realizovali pomenuti programi i planovi, ovim projektom će se nastojati uticati i na jačanje ljudskih kapaciteta štabova Civilne zaštite, kao i na nabavci prioritetno nedostajuće opreme za rad CZ. Uz sve prethodno pomenuto, projektom će se nastojati realizovati i konkretna infrastrukturna ulaganja za čišćenje i sanaciju prioriteta među oštećenim vodotokovima i drenažnim sistemima.

naslov