Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

"Reforma javne uprave: meritokratija umjesto partitokratije“

"Reforma javne uprave: meritokratija umjesto partitokratije“ naziv je konferencije  koju su organizirali Centri civilnih inicijativa (CCI) u sklopu kampanje Sposobnim, a ne podobnim, čiji je cilj depolitizacija i departizacija imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH.

Smatramo da je politizacija rukovodećih pozicija u javnom sektoru, ali i cjelokupnog javnog zapošljavanja zarobljenog interesima pojedinaca i političkih stranaka, dosegla krajnje granice.Politička i stranačka imenovanja i zapošljavanja u vrlo važnim agencijama, institucijama i javnim predzećima dovode do vrlo niske efikasnosti, nerada, izostanka odgovornosti prema zakonu, politizacije službe, jer stranačko zapošljavanje znači odgovornost stranci, a ne instituciji, zakonu i građanima. Zapošljavanjem podobnih, a ne najboljih kandidata trajno se slabe institucije i umanjuju šanse za društveni prosperitet.

Nedavna odluka Ustavnog suda Federacije BiH da obustavi primjenu odredbi o imenovanjima rukovodećih državnih službenika, snažan je signal da se reforme moraju provoditi na drugačiji način. Ne u smjeru više politizacije i stranačkog zapošljavanja, već u smjeru meritornosti i nezavisnosti javne uprave od političkog uticaja. Reformska agenda precizno je definirala ovaj proces, samo se treba ispoštovati i provesti na pravi način. Vrijeme je za reforme uprave koje će osigurati depolitizaciju i zapošljavanje najboljih kandidata, a to je i jedan od ciljeva Reformske agende. Moramo insistirati na profesionalnosti, integritetu i efikasnosti javne uprave i javnih usluga. To možemo postići samo unaprjeđenjem zakonodavstva i to donošenjem sistematičnog pravnog okvira za cjelokupni javni sektor. Prvi korak je Zakon o javnim službenicima koji bi uredio status svih javnih službenika, ne samo u upravi, već i u zdravstvu, školstvu, policiji, vojsci, na jedinstven, pravedniji i racionalaniji način.

Na konferenciji je napravljen presjek dosadašnjeg toka reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, koji je u izvještajima Evropske komisije, SIGMA-e, te Svjetske banke, loše ocjenjen, posebno u vezi s  problemom politizacije i pretjeranog utjecaja političkih stranaka na imenovanja, zapošljavanja i odlučivanje u organima uprave i javnim preduzećima. Ovo je jedan od najvećih izazova koji stoje na putu uspješnih reformi., jer prema analizi CCI-a, u BiH ima približno 5.840 formalnih političkih funkcija na svim nivoima političke vlasti, te približno 19.930 rukovodećih funkcija unutar javnog sektora koje su nezvanični izborni plijen.

 

naslov