Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

CCI organizovao okrugli sto i predstavio analizu "Efekti zakona - nepoznanica u BiH"

Analiza je pokazala kako je za 80% (s.g.±5%), donesenih temeljnih zakona u razdoblju 2010 – 2014. godina, bilo propisano donošenje određenih podzakonih propisa, a kako bi se zakon mogao u potpunosti provesti. Poražavajući je podatak da za trećinu (33%) donesenih temeljnih zakona iz analiziranog razdoblja (unutar prethodno spomenutih 80%) nisu još uvijek doneseni svi propisani podzakonki akti, iako tu imamo i zakona koji su objavljeni u službenim novinama još 2013, 2012, pa i 2011. godine.  Kašnjenje sa procesom donošenja provedbenih podzakonskih akata, uz nedovoljnu transparetnost ovog procesa, samo je jedan od mnogih problema na koje je CCI ukazao ovom analizom.  Tu je naravno i činjenica da predlagači zakona u BiH, pod krinkom „hitnog  zakonodavnog postupka“, prečesto prikrivaju svoj nerad, jer hitnom postupkom svjesno izbjegavaju „analize uticaja propisa“, konsultacije stručne i šire javnosti, procjene finansijskih efekata, itd, što zasigurno ostavlja posljedice i na kvalitet zakona.

(Ne)odgovornost provođenja analize efekata propisa

Za razliku od susjedne Srbije, u Bosni i Hercegovini ne postoji ured/agencija ili slično institucionalno tijelo, a koje bi u osnovi svojih zaduženja imalo izradu „analize efekata propisa“.  Pri tome u BiH, u državnim i entitetskim ministarstvima (ali i parlamentarnim tijelima) nije razvijena praksa sustavnog određivanja odgovornih osoba koje će provoditi „analizu efekata propisa“, niti su formirana posebna odjeljenja za analizu efekata propisa. Porazna je i činjeni da za je većinu anketiranih institucija, pojam „analiza efekata zakona“ potpuna nepoznanica, i više nego očigledni su nedostaci kapaciteta u institucijama po ovom pitanju. Ovakvi rezultati pokazuju kako u ministarstvima još uvijek nisu sistemski određena lica koja će provoditi „analize efekata zakona“ i drugih propisa, niti su formirana posebna analitička odeljenja za ove poslove.

CCI kao pokretač korjenjitih političkih promjena – efekti u društvu

Centri Civilnih Inicijativa već dugi niz godina rade na artkuliranju problema s kojima se susreću građani Bosne i Hercegovine, te pritom pokušavaju ukazati na korjenite promjene unutar i van institucija vlasti Bosne i Hercegovine. Nadalje, CCI svojim aktivnostima na CSSP-u (monitoringom, izradom analiza, organizacijom događaja od javnog značaja -> http://cci.ba/pubs/1/21/1.html)  izvršava ulogu pokretača i koordinatora za kreiranje svrsishodnih rješenja u oblasti analiziranja utjecaja i efekata zakona u BiH, a kroz težnju da se donesu kvalitetniji i snažniji propisi od postojećih. Potonje je nužno kako bi se stanje u oblasti značajno unaprijedilo.  

*****

Unatoč deklarativnom zalaganju, Centri Civilnih Inicijativa nisu naišli na potpunu suradnju institucija vlasti pri kreiranju analize efekata zakona, budući da niti do dana objavljivanja analize nismo uspjeli dobiti adekvatne i potpune odgovore određenih institucija vlasti. Čak 14 od ukupno 40 institucija anketiranih nisu participirale: Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Agencija za statistiku BiH, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Ministarstvo nauke i tehnologije RS, Ministarstvo saobraćaja i veza RS, Uprava za imovinsko i geodetsko pravne poslove RS, Ministarstvo okoliša i turizma FBiH, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata FBiH, Ministarstvo zdravstva FBiH, Zavod za statistiku FBiH, te Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Unatoč navedenom, za nadati se kako će analiza predstavljati početak dugoročnog, intezivnog i adekvatnog procesa analiziranja zakonodavnog efekta u Bosni i Hercegovini, te na taj način osigurati svrsishodnost procesa i unaprijediti procese koji će limitirati praksu donošenje vitalnih i za život bitnih zakona po hitnom postupku, kada za to nema potrebe. 

naslov

U periodu do kraja januara 2016. godine CCI će prikupiti dodatne prijedloge i sugestije kako bi finalna verzija ovog dokumenta imala kvalitetnije zaključke i preporuke.


- Analiza Efekti zakona