Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

CCI organizovao okrugli sto na temu “Poplave u BiH – Elementarne nepogode i/ili institucionalna neefikasnost”

Analiza CCI-a koja je prvi put promovisana još u avgustu 2014. godine, nastala je kao rezultat istraživačkog rada i sadrži veliki broj zaključaka i preporuka, vezanih za unaprjeđenje stanja u oblastim prevencije, koordinacije i upravljanja vodama u BiH, te u oblasti zaštite ljudi i materijalnih dobara.  Analiza je pokazala  da  zbog slabosti upravo u tim oblastima, sadašnji sistem zaštite i spašavanja ne može kvalitetno odgovoriti potrebama građana Bosne i Hercegovine i da u slučaju prirodnih i drugih nesreća, ne pruža sigurnost kako za živote stanovništva, tako ni za njihova dobra.

Glavne primjedbe u analizi su se odnosile na neefikasno upravljanje vodama u BiH, jer je konstatovano da je  postojeći institucionalni okvir za pitanja vezana za vode je decentralizovan, vrlo fragmentiran i heterogen, kako na entitetskom tako i na lokalnom nivou. Umjesto da akcenat u izgradnji sistema bude na slivnim područjima, odnosno na logici koja će omogućiti efikasno upravljanje vodama i zaštitu stanovništva, akcenat je na administrativnim podjelama, koje uz odsustvo sinhronizacije i u legislativi i u organizaciji na terenu, u konačnici proizvodile štetu za građane.

Sistem prevencije i zaštite nije u potpunosti izgrađen i zbog nedostatka kontinuiteta u planiranju i kašnjenja vladinih institucija u donošenju ključnih dokumenata bitnih za upravljanje vodama i  zaštitu od njih.

Analiza zakonodavstva, a i reagovanje u vrijeme prirodne nesreće,su pokazale kako je postojeći sistem upravljanja vodama i sistem civilne zaštite i spašavanja u BiH, generalno prekompleksan, nedovoljno opremljen, teško upravljiv, a zbog neobučenosti ljudstva u konačnici se u praksi dokazao i kao nedovoljno funkcionalan.

Na žalost, prirodna nesreća je pokazala da u Bosni I Hercegovini ni sistem zaštite od poplava, ni ljudi nisu imali adekvatan odgovor kako izbjeći gubitke ljudskih života ili umanjiti materijalne štete uzrokovane poplavama. 

Otvoren i iskren dijalog, kakav je bio prisutan na okruglom stolu, jedini je put kojim treba ići u građenju boljeg i efikasnijeg sistema prevencije i zaštite od poplava. Većina institucija je istakla vlastite prioritetne korake koji će biti realizovani u 2015. godini, kojima bi prevencija, koordinacija, harmonizacija i efektivnost  institucija u oblasti upravljanja vodama, mogla biti podignuta na veći nivo. 

CCI pozdravlja usvajanje više planskih dokumenata od strane različitih institucija i nivoa vlasti u BiH tokom posljednjih nekoliko mjeseci, a po pitanjima zaštite od poplava, upravljanja rijekama, kao i oblasti zaštite ljudi i materijalnih dobara. Međutim u isto ne smijemo zaboraviti, da je implementacija ovih akata i transparentno izvještavanje o tome, jedini ispravan ključ uspjeha. Jedan od prvih koraka je implementacija kratkoročnih mjera iz “Akcionog plana za zaštitu i upravljanje rijekama u BiH (2014 – 2017. godina)”, za koji CCI smatra da treba biti još detaljniji po pitanja planiranih projekata, sa daleko preciznijim datumima realizacije.

Takođe, CCI je na ovom okruglom stolu podcrtao važnost uključenja organizacija civilnog društva u praćenje implementacije ovog dokumenta, kao i praćenje prikupljanja i utroška finansijskih sredstava za implementaciju Akcinog plana, baš kako je i predviđeno Evropskom Direktivom poplavama 2007/60/EC.

Katastrofalne poplave, kao ni u jednoj oblasti života nisu jasnije pokazale  da Bosna i Hercegovina na putu evropskih integracija pri građenju vlastitog sistema zaštite od poplava, nema alternative i da  mora sarađivati ne samo unutar sebe, nego ga treba graditi i sa susjedima kako bi bio kompatibilan sa sistemima zaštite od poplava država u regiji.


Izjave učesnika