Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Analiza CCI "Javne rasprave - od forme ka suštini"

Javne rasprave  kao najpoznatiji oblik uključenja javnosti u izradi propisa, pokazuju koliko su javne institucije države otvorene prema građanima i u kojoj mjeri organizacije civilnog društva prihvataju kao partnere. Put ka Evropskoj Uniji podrazumijeva ubrzano usvajanje velikog broja domaćih propisa i prilagođavanje pravnoj stečevini Evropske Unije, ali upravo međunarodni principi i standardi podcrtavaju potrebu da se to ne treba postizati uz smanjenje transparentnosti.

Istraživački rad je zasnovan na analizi  postojećih akata zakonodavne i izvršne vlasti kojim je regulisano provođenje javnih rasprava, zatim povratnih informacija dobijenih iz ovih institucija i iskustva nevladinog sektora i ostalih aktera  kao aktivnih učesnika javnih rasprava.