Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Izvještaji o radu državnih, entitetskih i kantonalnih vlasti za mandatni period 2010 - 2014. godina

Centri Civilnih Inicijativa će u periodu od 17.9.2014.g. do 3.10.2014.g. javnosti prezentirati rezultate monitoring izvještaja za mandatni period 2010-2014.g.

Na pres konferencijama, koje će u ovom periodu biti održavane, prezentirat će rezultati monitoringa rada svih kantonalnih vlada i skupština, Parlamenta i Vlade FBiH, Narodne skupštine i Vlade RS, te Parlamentarne skupštine i Vijeća ministara BiH.

Sažetke izvještaja možete preuzeti na slijedećim linovima:

naslov