Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Javnost rada vlada i parlamenata u BiH: službene Web stranice institucija kao efikasan alat za pružanje informacija i Programiranje rada kao mehanizam za povećanje odgovornosti, efikasnosti i efektivnosti rada institucija vlasti u BiH

Transparentnost sistema u BiH je jedan od ključnih elemenata za uključivanje građana i interesnih grupa u procese donošenja odluka i razvoj demokratije. Postoji niz mehanizama koji bitno mogu uticati na povećanje transparentnosti sistema i uključivanja građana u procese odlučivanja, kao što su kvalitetno planiranje rada od strane svih institucija vlasti kao i transparentna dostupnost podataka kroz moderne mehanizme kao što su „web
stranice“.

CCI je 29. aprila 2014. godine u Sarajevu  predstavio dva analitička dokumenta: "Programiranje rada kao mehanizam za povećanje odgovornosti, efikasnosti i efektivnosti rada institucija vlasti u BiH" i "Javnost rada vlada i parlamenata u BiH:službene Web stranice kao institucija kao efikasan alat za pružanje informacija", u okviru sastanka i diskusije između predstavnika vlasti i civilnog društva u BiH .

Analiza „Programiranje rada kao mehanizam za povećanje odgovornosti, efikasnosti i efektivnosti rada institucija vlasti u BiH“ daje pregled višegodišnje prakse u Bosni i
Hercegovini, i institucijama vlasti može pomoći kao svojevrstan vodić za vlastitu procjenu ispunjenja postavljenih obaveza. Svrha Analize nije da rangira institucije izvršne i zakonodavne vlasti nego da im pomogne u identifikovanju njihovih dobrih i manje
dobrih strana, za ocjenu odgovorne i efikasne vlasti, te definisanje prioriteta
za jačanje institucija vlasti.

Kada govorimo o web stranicama kao efikasnom alatu za pružanje informacija bitno je napomenuti da su u zemljama u kojima je Internet široko dostupan, Web sajtovi postali jedan od najvažnijih alata za ljude koji žele da se upoznaju sa svakodnevnim radom
svojih parlamentaraca, sa njihovim radom u komisijama, sa načinom glasanja po
određenim pitanjima, kao i sa djelovanjem vlada i ministara ponaosob. 

Svrha Analize je da se na osnovu postavljenih indikatora prikaže koliko je potencijal ovog „alata“ iskorišten u Bosni i Hercegovini, da se napravi određen presjek stanja po pitanju kvalitete i dostupnosti WEB sajtova vlada i parlamenata od kantona do države, da se akcentiraju problemi, dok najvažniji segment analize čine preporuke čija realizacija u
kratkom roku može unaprijediti trasparentnost rada vlada i parlamenata u BiH.

Oba analitička dokumenta dostupna su na stranici www.cci.ba pod linkom Publikacije.


 

naslov