Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Najbolje rangirane aplikacije na Programu održivost civilnog društva u BiH (CSSP)

U skladu sa procedurama javnog poziva, završen je proces vrednovanja aplikacija i odabira sektorskih partnera na programu Programu održivost civilnog društva u BiH (CSSP). U nastavku slijedi pregled najbolje rangiranih aplikacija po sektorima javnog poziva.

Sektor javnog poziva

Aplikant

Ključni partner

1.Zapošljavanje i tržište rada

Institut za razvoj mladih KULT, Ilidža

-------------------------

2. Politike ekonomskog razvoja

Nezavisni biro za razvoj (NBR), Gradačac

Udruženje za poduzetništvo i posao LINK, Mostar

3. Upravljanje javnim finansijama (planiranje i izvršenje budžeta)

Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI), Sarajevo

Centar za informativnu dekontaminaciju mladih (CID), Banja Luka

4. Obrazovanje

Omladinski komunikativni centar (OKC), Banja Luka

------------------------

5. Zdravstvo

Partnerstvo za zdravlje, Sarajevo

Inicijativa i civilna akcija – ICVA, Sarajevo

6. Zaštita okoliša i energetska efikasnost

Centar za razvoj i podršku (CRP), Tuzla

-------------------------

7. Poljoprivreda i ruralni razvoj

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), Banja Luka

------------------------

8. Sektor pravosuđa

Forum građana Tuzle, Tuzla

Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo

9. Kultura

Akcija, Sarajevo

Fondacija MEDIACENTAR (FMC), Sarajevo

10. Ljudska prava - marginalizovane grupe

Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), Sarajevo

Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), Sarajevo

11. Prava žena

Žene ženama, Sarajevo

HUG „Žena Trnova“,  Istočna Ilidža

12. Borba protiv korupcije

Transparency International BiH (TI BiH), Banja Luka 

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Sarajevo

 

naslov