Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Najava: Poziv za dostavljanje prijedloga (RFP): Kreiranje i realizacija trening programa

Šifra Poziva : RFP 35-SA/2014
Datum objavljivanja: 6.mart/ožujak 2014.
Rok za dostavljanje prijedloga: 19. mart/ožujak 2014 do 17:00 s.
Objavljen od strane : Centri civilnih inicijativa – CCI (http://www.cci.ba/ ) i Centar za promociju civilnog društva- CPCD (www.civilnodrustvo.ba ) u okviru Programa održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini („CSSP“), finansiranog od strane Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID).

Pozadina/Prethodne informacije
Osnovna svrha programa CSSP je razvoj kapaciteta civilnog društva u Bosni i Hercegovini u oblasti kreiranja i donošenja javnih politka te nadgledanja njihove primjene, sa krajnjim ciljem stvaranja uslova za njegov dugoročno održiv razvoj. Program će podržati 10-12 sektorskih, partnerskih OCD-a da: 1) uspostave partnerstvo sa različitim stakeholdersima (zainteresovanim stranama) iz vladinog, poslovnog i medijskog sektora; 2) osnaže interne kapacitete i organizacionu strukturu radi osiguranja svoje dugoročne održivosti i finansijske stabilnosti, i 3) povećaju svoj angažman u procesu donošenja javnih politika, te u praćenju i nadgledanju procesa provođenja ključnih strukturalnih političkih, društvenih i ekonomskih reformi bitnih za Evropske integracije.
Menadžment programa CSSP trenutno traži renomirane domaće i strane konsalting/trening firme i nezavisne trenere (free-lancere) za pružanje usluge kreiranja i realizacije 2 dvodnevne trening radionice – napredni stepen, o sljedećim temama: 1) Upravljanje stakeholdersima, i 2) Uspostavljanje i Izgradnja efikasnih međusektorskih mreža.
Osnovna svrha ovog Poziva za dostavljanje prijedloga je da doprinese realizaciji 1. komponente Programa CSSP:
“ Formiranje partnerskih mreža“ kroz kreiranje i realizaciju gorenavedena 2 dvodnevna napredna treninga usmjerena na podizanje kapacitta predstavnike 10-12 izabranih OCD-a, glavnih partnera programa CSSP.

Lokacija i trajanje zadatka
Dvije trening radionice koje su predmet ovog Poziva preliminarno se planiraju održati u posljednje dvije sedmice mjeseca aprila/travnja 2014. uz učešće 24 predstavnika 10-12 domaćih OCD-a. Tačan datum i mjesto održavanja treninga biće naknadno utvrđeni u dogovoru sa izabranim trenerima.
Detaljnije informacije o ovom Pozivu mogu se naći u priloženom Pozivnom pismu i Opisu zadatka pritiskom na dole naznačene linkove.

Proces podnošenja prijedloga
Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti elektronsku verziju svog prijedloga najkasnije do srijede, 19.marta/ožujka 2014.godine do 17 č, na sljedeću email adresu: milan.mrdja@cpcd.ba , sa sljedećom naznakom: Prijedlog za trenera, Poziv za dostavljanje prijedloga (ToR) br. 35-SA/2014 – Kreiranje i realizacija trening programa. U slučaju da zainteresovani kandidati budu imali potrebu za dodatnim informacijama i pojašnjenjima u vezi sa ovim Pozivom, mogu se obratiti emailom na istu adresu.

naslov